Eläkkeet
Mika Ylä-Outinen:

Eläketiedot välittyvät entistä nopeammin Euroopassa

Blogi 9.2.2021 Mika Ylä-Outinen
Eläkkeet

Eläketietojen vaihtoa varten rakennettu sähköinen järjestelmä EESSI kiidättää tiedot nopeasti Ivalosta Gibraltarille ja Reykjavikista Ateenaan. Nyt tiedot pääsevät kulkemaan linjoja pitkin jopa minuuteissa. Eläkeoikeuden käsittely on kuitenkin jokaisen maan omaa prosessia, jonka kestoon ei tiedonsiirto maasta toiseen sinänsä vaikuta.

Jo EESSIn nimi (Electronical Exchange of Social Security Information) kertoo, että järjestelmässä on kyse koko sosiaalivakuutussektorin tietoja käsittelevästä järjestelmästä. Koko EESSI-alueella käsitteleviä laitoksia on noin 15 000. Suomessa EESSIä käyttää lähes sata sosiaalisektorin laitosta. Eläkeasioiden käsittelijöitä ovat kaikki eläkelaitokset, -yhtiöt ja -säätiöt, Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos.

Eläketietojen lisäksi maat saavat tiedot muun muassa toistensa myöntämistä sairaus-, työttömyys- ja perhe-etuuksista. Suomessa näitä myöntää ennen kaikkea Kela, ja se onkin suuri toimija EESSI-liikenteessä.

Kevassa, kuten muuallakin eläkesektorilla, on suunniteltu Suomen sisäisen tietojenkulun prosesseja tiiviisti viimeiset neljä vuotta. Joulukuussa 2020 pääsimme viimein ottamaan järjestelmän käyttöön. Suunnittelu on ollut vaativaa työtä - eihän ulkomaan matkakaan ole sillä hoidettu, että maahan saapuja jää pyörimään lentoaseman tullialueelle. EESSIssä tätä ”tullialuetta” kutsutaan maan Yhteyspisteeksi.

Suomen mallissa eläkejärjestelmä on hajautettu, joten sanomat on pitänyt saada liikkumaan Yhteyspisteestä luotettavasti ja tietoturvallisesti oikeille tiedon käyttäjille. Toki myös päinvastoin, eli asiakkaan asiaa käsitteleviltä laitoksilta Yhteyspisteelle, josta ne lähtevät toiseen maahan.

Mitä käytännössä tapahtuu?

Kun asiakas on halunnut hakea eläkettä asuinmaansa lisäksi toisesta maasta, asiaa hoitava eläkekäsittelijä laatii EESSI-sanoman maahan, josta eläkettä haetaan. Hän lähettää sanoman oman maansa Yhteyspisteelle, josta Euroopan komission tilaama tietojärjestelmätoteutus välittää sen halutun maan Yhteyspisteelle.

Toisen maan oma järjestelmä puolestaan reitittää sanoman Yhteyspisteeltä eläkehakemusta käsittelevään laitokseen. Näitä voi olla joko yksi, tai sitten niitä on useita, kuten Suomenkin mallissa.

Vastaanottajamaan oma EESSI-toteutus päättelee minkä laitoksen kuuluu käsitellä asia ja välittää sen oikeaan osoitteeseen.

Lopuksi järjestelmä lähettää kuittauksen sanoman perille menosta alkuperäiselle lähettäjälle. Näitä vihreitä kuittausmerkkejä olemme iloksemme saaneet Kevassakin jo ihailla, ja todeta että maailma on mennyt taas parempaan suuntaan. Nyt voimme olla varmoja, että toisessa maassa on saatu viestimme ja asiakkaan asian käsittely siellä voi alkaa.

Eläkehakemusten lisäksi voimme lähettää EESSIssä esimerkiksi tietoja asiakkaille annetuista päätöksistä ja vakuutusajoista, ja pyytää lisätietoja toisten maiden eläkekäsittelijöiltä.

Maiden oma eläkekäsittely ei EESSIssä välttämättä nopeudu, vaikka tiedot siirtyvät nyt nopeasti niiden käsittelijöille. Asiakas voi siis joutua odottelemaan päätöstään edelleen eri pituisia aikoja, riippuen tapauksesta ja käsittelevän maan tilanteesta.

EESSI-perhe täydentyy jatkuvasti uusilla mailla

Euroopan komission johdolla rakennettuun EESSI:in osallistuvat 27 EU-maan lisäksi Sveitsi, Norja ja Islanti. EU:sta eronnut Iso-Britanniakaan ei eristynyt tässä asiassa omaan kuplaansa, vaan on mukana EESSI:ssä.

Tähän mennessä EESSI-liikenteeseen ovat siirtyneet Suomen lisäksi runsaat kaksi kolmasosaa EESSI-maista, muun muassa Viro, Norja, Saksa sekä Britannia. Lopuissa maista siirtymä on vielä kesken. Tärkeimmän kumppanimme, Ruotsin Pensionsmyndighetenin, mukaan tuloa kuluvan kevään aikana joudumme vielä hetken odottelemaan.


Sivuillamme myös

Kirjottaja Mika Ylä-Outinen
Mika Ylä-Outinen Ratkaisupäällikkö

Toimin Kevan eläkepalveluyksikössä, EU-eläkeasioita hoitavassa tiimissä.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia