Koulutus - tavoitteena uusi ammatti

Jos et terveydentilasi vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä työssäsi, sinulla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on koulutus uuteen ammattiin tai lisäkoulutus nykyiseen ammattiisi. Tavoitteena on, että voit koulutuksen jälkeen jatkaa työelämässä terveydentilasi kannalta sopivassa työssä.

Tällä sivulla saat tietoa siitä, miten etenet asiassa. Sivulla on myös tietoa sinulle, joka jo opiskelet Kevan tuella.

Kuka voi saada Kevalta tukea koulutukseen?

Voit saada Kevasta tukea koulutukseen, jos

 • olet saanut Kevasta ennakkopäätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen ja
 • terveydentilallesi sopivaan työhön siirtyminen ei onnistu työjärjestelyiden tai työkokeilun kautta.

Mitä tukea saan Kevasta koulutuksen aikana?

Opiskelujen ajalta saat Kevasta kuntoutusrahaa tai kuntoutustuen lisäksi maksettavaa kuntoutuskorotusta.

Voit saada myös kulukorvauksia opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Millaista koulutusta Keva tukee?

Koulutuksesi tulee johtaa terveydentilallesi sopivaan työhön. Lisäksi uuden ammatin tulee mahdollistaa työelämässä jatkaminen mahdollisimman pitkään.
Tuemme pääsääntöisesti päätoimista päiväopiskelua.

Tuettavia opintoja ovat

 • ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot tai erikoisammattitutkinnot
 • oppisopimuskoulutukset
 • ammattikorkeakoulututkinnot
 • joissakin tilanteissa myös yliopisto-opinnot.

Voit saada tukea koulutukseen enintään neljän vuoden ajalle sekä ainoastaan yhteen tutkintoon. Koulutuksen tulee tapahtua Suomessa.

Monimuoto-opiskelua tuemme, jos opiskelusi on kokopäiväistä tai jos suoritat opintojen rinnalla työharjoittelua. Jos koulutuspäiviä on harvaan, keskustele asiasta ensin Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa. Ota häneen yhteyttä Omat eläketietosi -palvelun viestipalvelun kautta.

Emme tue pohja- tai peruskoulutuksen suorittamista, emmekä polku-, väylä- tai avoimen korkeakoulun opintoja.
 

Koulutuksen suunnittelu ja hakeminen

Ennen koulutukseen hakeutumista, sinulla tulee olla Kevasta ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen.

 1. Keskustele ennen koulutukseen hakemista Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa koulutussuunnitelmastasi. Näin varmistat, että suunnittelemasi koulutus on sellainen, jota Keva voi tukea.
   
 2. Hae koulutukseen yleisten koulutushakujen kautta. Monissa oppilaitoksissa opiskelut voi aloittaa vaikka kesken vuoden. (Huomioithan, että Keva ei korvaa pääsykokeista aiheutuvia kustannuksia.)

 3. Kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, tee ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmahakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Liitä hakemukseesi saamasi oppilaitoksen opiskelijavalintailmoitus
   
 4. Saat Kevasta päätöksen koulutuksen korvaamisesta noin kolmessa viikossa. Päätöksen liitteenä saat myös Ohje opiskelijalle -kirjeen, jossa kerromme opiskeluun liittyvistä korvauksista ja velvollisuuksista.

Voimme antaa sinulle päätöksen koulutuksen korvaamisesta vasta siinä vaiheessa, kun sinulla on opiskelupaikka. Tästä syystä sinun ei kannata tehdä kuntoutussuunnitelmahakemusta yleensä etukäteen. Jos Kevan kanta alustaviin koulutussuunnitelmiisi on kielteinen, ja haluat asiasta valituskelpoisen päätöksen, sinun ei kuitenkaan tarvitse odottaa opiskelijavalinnan tuloksia. Saat valituskelpoisen päätöksen tekemällä kuntoutussuunnitelmahakemuksen, ja esittämällä siinä tarkat tiedot hakemastasi koulutuksesta.
 

Ohjeita, kun olet jo koulutuksessa

Mitä minun pitää tehdä, jotta kuntoutusraha tai -tuki maksetaan

Lähetä opintojen alettua opiskelun alkamisilmoitus Kevaan Omat eläketietosi -palvelussa. Saat sen jälkeen meiltä päätöksen kuntoutusrahan tai -korotuksen maksamisesta.

Lue myös Kevan ohje:

Ohje opiskelijalle.pdf (119 kb)

 

Opiskelusi edetessä tarvitsemme suoritustiedot opinnoistasi joka tammikuu ja elokuu. Voit tehdä sen joko lähettämällä asiakirjat Omat eläketietietosi -palvelussa tai jakamalla opintojesi suoritustiedot meille Opintopolun Koski-palvelusta. Kun jaat tietosi, sinun ei tarvitse toimittaa asiakirjoja meille erikseen.

A) Lähetä opintojen suoritustiedot Omat eläketietosi -palvelussa:

   • ”Opiskelun alkamisilmoitus ja selvitys opintomenestyksestä” -lomake, jonka vastaava opettaja on allekirjoittanut
    sekä
   • ajantasainen opintosuoritusote tai oppilaitoksen vapaamuotoinen todistus opintojen etenemisestä.

TAI

B) Jaa meille opintojesi suoritustiedot Opintopolun Koski-palvelusta.

   1. Kirjaudu pankkitunnuksilla Koski-palveluun (Opintopolku.fi)
   2. Siirry ”Jaa suoritustietoja”. Valitse jaettavat suoritustiedot ja kopioi linkki itsellesi.
   3. Kirjaudu Kevan Omat eläketietosi -palveluun
   4. Siirry ”Omat viestit”. Valitse viestin aiheeksi ”Ammatillinen kuntoutus” ja lähetä linkki viestillä.

Kuntoutusrahaa myös kesäajalta

Maksamme kuntoutusrahaa myös kesäajalta, jos opintosi jatkuvat vielä seuraavana syksynä. Tämä mahdollista kesällä opiskelun tai palkattoman työharjoittelun.

Suosittelemme, että edistät opintojasi myös kesäkuukausien aikana, vaikka tämä ei olekaan ehto kuntoutusrahan maksamiselle.

Lue uutinen: Jos opiskelet Kevan tuella, katso ohjeet kesäajasta

Muista ansiorajat, jos työskentelet opintojen aikana

Voit olla töissä ja saada palkkatuloja, kunhan ansiosi eivät ylitä sinulle laskettua ansiorajaa. Ansiorajan voit tarkistaa kuntoutusrahapäätökseltäsi tai ottamalla yhteyttä Kevan ansiovalvontaan puh. 020 614 2837.

 • Jos tulosi ylittävät ansiorajan, kuntoutusrahasi maksetaan osakuntoutusrahana. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.
   
 • Jos ansiosi vastaavat aikaisempaa palkkaasi tai ylittävät sen, kuntoutusrahaa ei makseta ollenkaan.

Muistathan, että työskentely ei saa hidastaa opintojasi.

Kulukorvaukset

Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä kulukorvauksia - tarkemmat tiedot kulukorvauksista ja ohjeet kulukorvausten hakemisesta: Kulukorvaukset

Ilmoita opintojen hidastumisesta tai opiskelujen keskeytymisestä

Pidä kuntoutusasiantuntijasi ajan tasalla opiskelujesi sujumisesta.

Sinun tulee suorittaa vuoden aikana vähintään 60 opintopistettä tai tätä vastaava opintomäärä, jotta voimme maksaa sinulle kuntoutusetuutta. 

 • Jos opintosi eivät etene, lähetä opintorekisteriote sekä erillinen suunnitelma siitä, kuinka aiot suorittaa opintosi Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

 • Ilmoita välittömästi, jos opiskelusi keskeytyy yli kahdeksi viikoksi esim. sairausloman tai muun syyn vuoksi.

Jos opintosi eivät etene tai keskeytyvät, keskeytämme kuntoutusetuuden maksun ja perimme aiheettomasti maksetut kuntoutusetuudet takaisin.

Ilmoita meille myös kaikista muista muutoksista.

Kun valmistut

Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi Kevaan Omat eläketietosi -palvelussa, kun olet valmistunut. Tarvitsemme tiedon kuntoutuksen seurantaa varten.

Jos olet jäämässä vaille työtä valmistumisesi jälkeen, ota yhteyttä TE-palveluihin TE-palveluiden verkkosivujen kautta jo hyvissä ajoin (noin 2 kuukautta) ennen valmistumistasi.

Videoilla vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin