Koulutus - tavoitteena uusi ammatti

Voit saada Kevalta tukea lisä- tai uudelleenkoulutukseen, jos terveydentilaasi sopivaa työtä ei löydy oman työpaikkasi järjestelyin tai aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Millaista koulutusta Keva voi korvata?

Keva tukee Suomessa tapahtuvaa, päätoimista päivä- ja monimuoto-opiskelua. Korvattavia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, oppisopimuskoulutus ammattikorkeakoulututkinnot, ja joissakin tilanteissa yliopisto-opinnot.

Emme tue pohja- tai peruskoulutuksen suorittamista, emmekä polku-, väylä- tai avoimen korkeakoulun opintoja.

Uuden koulutus- ja ammattialan tulee olla terveyden kannalta sopiva. Työeläkekuntoutuksena korvataan yksi tutkinto, ja tukea koulutusajalle voi saada enintään 4 vuodelle.

Monimuoto-opiskelua voidaan tukea, jos opiskelu on kokopäiväistä tai jos suoritat opintojen rinnalla työharjoittelua. Jos koulutuspäiviä on harvatahtisesti, keskustele asiasta Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa.

Koulutukseen hakeminen

Keskustele ennen koulutukseen hakeutumista Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa koulutussuunnitelmastasi. Näin varmistat, että suunnittelemasi koulutus on sellainen, jota Keva voi tukea.

Hae koulutukseen yleisten koulutushakujen kautta, sillä ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille ei ole erillisiä koulutuspaikkoja. Keva ei korvaa pääsykokeista aiheutuvia kustannuksia.

Opiskelupaikan saatuasi

Toimita kuntoutushakemus tai aikaisemman kuntoutusoikeuden ennakkopäätöksen mukana saamasi kuntoutussuunnitelmahakemus Kevaan Omat eläketietosi -palvelun kautta ja liitä oheen kopio opiskelijaksi hyväksymisilmoituksesta. 

Hakemuksen käsittely kestää Kevassa noin kaksi viikkoa.

Opintojen eteneminen

Kuntoutusetuuksien saamiseksi sinun tulee suorittaa vuoden aikana 60 opintopistettä tai tätä vastaava opintomäärä. Jos opintosi eivät ole edenneet suunnitellusti, lähetä opintorekisteriotteen liitteeksi erillinen suunnitelma opintojen suorittamisesta.

Jos suunnittelet osa-aikaisia opintoja, ole yhteydessä Kevan kuntoutukseen ennen opintojen aloittamista.

Kuntoutusetuudet, ansioraja ja kesäajan toimeentulo

Opiskeluajalta saat Kevasta kuntoutusrahaa tai kuntoutustuen lisäksi maksettavaa kuntoutuskorotusta. Saat päätöksen kuntoutusrahasta tai -korotuksesta, kun palautat opintojen alettua opiskelun alkamisilmoituksen Kevaan.

Kuntoutusrahan tai -korotuksen maksaminen edellyttää, että lähetät Kevaan tammikuussa ja elokuussa

  • ”Opiskelun alkamisilmoitus ja selvitys opintomenestyksestä” -lomakkeen, jonka vastaava opettaja on allekirjoittanut sekä
  • ajantasaisen opintosuoritusotteen tai oppilaitoksen vapaamuotoisen todistuksen opintojen etenemisestä.

Kesäajan toimeentulo

Kuntoutusraha maksetaan myös kesäajalta, jos opintosi jatkuvat vielä seuraavana syksynä. Kesäajan kuntoutusraha mahdollista kesällä opiskelun tai palkattoman työharjoittelun.

Suosittelemme, että edistät opintojasi myös kesäkuukausien aikana, vaikka tämä ei ole ehto kuntoutusrahan maksamiselle.

Työskentely opintojen aikana

Ammatillisen kuntoutuksen aikana voit olla töissä ja saada palkkatuloja, kunhan ansiosi eivät ylitä sinulle laskettua ansiorajaa. Ansiorajan voit tarkistaa kuntoutusrahapäätökseltäsi tai ottamalla yhteyttä Kevan ansiovalvontaan puh. 020 614 2837.

Jos tulosi ylittävät ansiorajan, kuntoutusrahasi maksetaan osakuntoutusrahana. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. Jos ansiosi vastaavat aikaisempaa palkkaasi tai ylittävät sen, kuntoutusrahaa ei makseta ollenkaan.

Muistathan, että työskentely ei myöskään saa haitata ammatillisen kuntoutuksen toteutusta, mm. hidastaa opintoja.

Opiskelujen keskeytyminen ja muut muutokset

Pidä kuntoutusasiantuntijasi ajan tasalla opiskelujesi sujumisesta.

Ilmoita välittömästi, jos opintojen etenemisessä on vaikeuksia tai opiskelusi keskeytyy yli kahdeksi viikoksi esim. sairausloman tai muun syyn vuoksi.

Jos opintosi eivät etene tai keskeytyvät, keskeytämme kuntoutusetuuden maksun ja perimme aiheettomasti maksetut kuntoutusetuudet takaisin.

Ilmoita meille myös opintojen, opiskelumatkojen tai osoitteen muutoksista.

Valmistuminen

Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi Kevaan, kun olet valmistunut. Tarvitsemme tiedon valmistumisestasi kuntoutuksen seurantaa varten.

 

Ohje työeläkekuntoutuksen tuella opiskeleville.pdf (125 kb)