Koulutus ammatillisena kuntoutuksena – oppilaitoksen ja opiskelijan kokemuksia

Työkyky Asiakkaat kertovat
Työkyky Asiakkaat kertovat

Opiskelu on yksi vaihtoehto ammatillisessa kuntoutuksessa, kun terveydentilan vuoksi uuteen työtehtävään tai työpaikkaan siirtyminen vaatii uusia taitoja. Koulutukseen hakeutuminen voi kuitenkin tuntua hankalalta, jos edellisistä opiskeluista on jo kauan. Seinäjoen kaupunki onkin tehnyt uudenlaista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tuottajan Sedun kanssa pari vuotta. Sedun uraohjaaja Aki-Pekka Koivusalo ja opiskelija Hanna Korkea-Aho kertovat, miten koulutukseen hakeminen ja opiskelu käytännössä sujuvat.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu on maakunnallinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Uraohjaaja Aki-Pekka Koivusalo Sedusta kertoo, miten Sedu on mukana ammatillisessa kuntoutuksessa.

- Yhteistyömme Seinäjoen kaupungin kanssa alkoi 2018, jolloin kaupungin kaksivuotinen Samku-hanke ammatillisen kuntoutuksen kehittämiseksi alkoi. Kokemukset hankkeesta olivat niin hyviä, että päätimme jatkaa toimintaa.

- Käytännössä toimimme niin, että kun ammatillista kuntoutusta harkitseva työntekijä käy työterveyshuollossa, työterveyshuollon edustajat antavat käyntikorttini asiakkaalle ja pyytävät olemaan minuun suoraan yhteydessä. Jos kuntoutujaa opiskelu kiinnostaa, niin hän soittaa minulle suoraan, Aki-Pekka kertoo.

- Minuun on ollut vuoden 2019 alusta noin 40 Seinäjoen kaupungin työntekijää yhteydessä. On hyvä, että minuun otetaan matalalla kynnyksellä yhteyttä ja selvitetään opiskelumahdollisuudet, ettei sitten tarvitse myöhemmin harmitella, että jäi sekin selvittämättä. Kaikki tapaamiset eivät kuitenkaan ole johtaneet opiskeluun meillä. Osan kanssa on todettu esimerkiksi, että ei kannata lähteä pitkää tutkintoa opiskelemaan, jos koulutus on kolmen vuoden pituinen ja ikää on jo paljon. Jos on tarve vaihtaa alaa terveydellisistä syistä, punnitsemme myös aina työllistymisnäkymiä, johtaako koulutus työllistymiseen. Ohjaan myös muihin oppilaitoksiin opiskelemaan tarvittaessa.

- Jos työntekijä sitten innostuu opiskelusta, niin hän on itse yhteydessä työnantajaansa ja Kevaan ja sopii käytännöistä.

Aki-Pekka_Koivusalo_Sedu_nettiin.png

Tutkinnot koostuvat usein osista ja niitä henkilökohtaistetaan

Aki-Pekka kertoo, että usein ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat suorittavat Sedussa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia. Myös oppisopimus on ollut suosittu. Näissä tapauksissa hakeminen opiskelemaan hoituu parhaiten lähettämällä avoin hakemus Seduun.

- Avoimella hakemuksella ei vielä sitoudu mihinkään, vaan se on eräänlainen pohjakartoituslomake, josta näkyy henkilön aiempi osaaminen ja työhistoria. Välitän avoimen hakemuksen opettajalle, eli saatan yhteen opettajan ja hakijan ja he sitten yhdessä katsovat, miten opinnoissa kannattaa edetä. Useinkaan ei tarvitse koko tutkintoa suorittaa, vaan tutkinnon osia suorittamalla voi päivittää omaa osaamistaan, jos osaaminen on vanhentunut, Aki-Pekka selittää.

- Kaikille opiskelijoille tehdään nykyään opintojen henkilökohtaistaminen ja tutkinnon osia voi suorittaa myös muista tutkinnoista. Pyrimme siihen, että opinnot palvelevat kunkin henkilön osaamisen kokonaisuutta. Ja jos jollain on jo osaamista tietyltä osa-alueelta, voidaan osaaminen osoittaa esim. näyttötutkinnolla, eikä tarvitse turhaan koulun penkillä istua.

Opinnot ovat Sedussa ammatillisen kuntoutuksen yhteydessä yleensä lyhyemmät, koska työelämässä olleilla on osaamista jo taustalla. Keskimääräistä opiskeluaikaa on vaikea sanoa, sillä se vaihtelee paljon. Henkilö voi tarvita vain lyhyitä täydennyskoulutuksia tai sitten koulutus voi olla pidempikin, jos joutuu vaihtamaan kokonaan alaa terveysrajoitteiden vuoksi. Perustutkinnon suorittaminen kokonaan on kuitenkin ammatillisen kuntoutuksen asiakkailla harvinaisempaa, sillä yleensä töissä olleilla on takanaan jo joku tutkinto.

Aloista sosiaali- ja terveysala ja toimistopuoli ovat painottuneet, koska Seinäjoen kaupungilla on tarvetta eniten näiden alojen ammattilaisille.

- Kaikessa opiskelussa on mukana työpaikalla tapahtuva oppiminen, niin myös ammatillisen kuntoutuksen aikana opiskellessa. Lähiesimiehen kanssa suunnitellaan sitten tätä puolta. Kuntoutuksen asiakkailla on yleensä työpaikka jo olemassa, joten sitä kautta työharjoittelupaikka tulee yleensä luonnostaan, Aki-Pekka kertoo.

Lähihoitajasta toimitilahuoltajaksi

Hanna Korkea-Aho työskenteli lähihoitajana Seinäjoen kaupungilla, ensin vuodesta 2006 määräaikaisena ja vuodesta 2010 vakituisena. Työ alkoi kuitenkin olemaan hänelle henkisesti liian raskasta - hänellä oli pitkittynyttä stressiä ja lopulta todettiin työuupumus. Hannasta tuntui siltä, että hän ei pysty enää tekemään lähihoitajan työtä.

- Ajatus uudesta ammatista tuli minulta itseltäni, olenhan vielä nuori ja halukas opiskelemaan. Otin yhteyttä Seduun työterveyshuollon opastuksesta. Sen jälkeen järjestettiin kolmikantaneuvottelu, jossa olivat mukana työterveyshuolto, esimies ja työsuojelu. Työterveyshuolto neuvoi myös, että kannattaa olla Kevaan yhteydessä ja hakea ammatillista kuntoutusta. Asiat lähtivät sen jälkeen hyvin liikkeelle, Hanna kertoo.

- Tein ensin lyhennettyä työaikaa lähihoitajana. Sitten siirryin kevennettyyn työhön, jossa työtehtäviäni muokattiin sopivammiksi. Vuoden 2020 alussa aloitin Seinäjoen kaupungilla työkokeilun toimitilahuoltajana, sain kokeilla työskentelyä eri työpisteissä ennen kuin opinnot alkoivat. Kun kaikki näytti menevän hyvin, solmittiin oppisopimus kaupungin ja Sedun kanssa.

Hanna lähti opiskelemaan toimitilahuoltajaksi. Toimitilahuoltajat tekevät siivoustyötä toimistoissa ja esimerkiksi oppilaitoksissa.

- Mahdollisuus vaikuttaa työhön entistä paremmin ja työn itsenäisyys tuntuivat houkuttelevilta lähihoitajan työn jälkeen. Minulle sopii tällainen itsenäinen työskentely paremmin, arvioi Hanna.

Hanna_Korkea-Aho_nettiin.png

Hakeminen opiskelijaksi oli helppoa, Sedun omilla verkkosivuilla oli siitä hyvät ohjeet. Hanna sai myös tukea uraohjaajalta prosessin ajan. Sedu oli Hannalle tuttu opiskelupaikka, sillä hän opiskeli aikanaan Sedussa lähihoitajaksi ja kokemus koulusta oli hyvä jo silloin.

- Edellisistä opinnoistani saan hyväksi luettua osan. Koulutukseni kestää noin vuoden. Tässä on paljon työssä oppimista, mikä sopii minulle todella hyvin, sillä koen että tekemällä oppii parhaiten.

- Tilanteeni on nyt hyvä, varsinkin kun Keva on tukenut alan vaihtoa, enkä ole menettänyt tuloja opintojeni tähden. Työnantaja maksaa minulle edelleen palkan ja Keva maksaa kuntoutusetuuden työnantajalleni, Hanna kertoo.

- Opintoni sujuvat tällä hetkellä hyvin. Keväällä oli koronan vuoksi hankalaa, sillä silloin oli paljon etäopiskelua. Sittemmin olemme saaneet palata lähiopetukseen, ryhmäkoot ovat koronan vuoksi vaan pieniä.

Hanna valmistuu todennäköisesti helmikuussa 2021. Hän on luottavainen tulevaisuuden suhteen, todennäköisesti hän on aluksi Seinäjoen kaupungilla ylimääräisenä työntekijänä, kunnes pysyvä työpaikka vapautuu.

- Alalta löytyy kyllä töitä. Tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta, saan jatkaa töitä vakituisena työntekijänä, saan tehdä kaksivuorotyötä ja raskas kolmivuorotyö jää pois. Nyt aikaa ja energiaa jää myös harrastuksiin. Pääsen kohta keräämään sieniä metsästä, mikä on minulle vuoden kohokohta, Hanna iloitsee.