Mitä tehdä, kun oma työkyky on heikentynyt

Tällä testillä voit lyhyesti kartoittaa, millaisia vaihtoehtoja sinulla on, kun työkykysi on heikentynyt.

Valitse alla olevista vastauksista omaa tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Voit valita kussakin kohdassa vain yhden vaihtoehdon.

Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, saat ehdotuksen siitä, miten edetä. Auttaisiko sinua esimerkiksi ergonomian parantaminen tai ammatillinen kuntoutus? Vai voisiko osatyökyvyttömyyseläke olla sinulle sopiva vaihtoehto?

1. Kuinka kauan olet ollut sairauslomalla viimeisen vuoden aikana?  

2. Millainen terveydentilasi on?  

3. Miten terveydentilasi vaikuttaa työssä selviytymiseesi?  

4. Millaisilla muutoksilla selviäisit työssäsi paremmin?  

5. Miten työkykyäni on selvitetty?  

Työjärjestelyjen selvittely työpaikalla

Ota työkyvyn ongelmat puheeksi esimiehesi tai työterveyshuollon kanssa. Miettikää yhdessä työjärjestelyjen mahdollisuutta eli onko esim. työtehtävien rajaaminen tai työnkuvan muutos mahdollinen.

Jos työsuhteesi on päättynyt, työkyvyn ongelmat kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Lue myös Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt.

Työjärjestelyjen selvittely työpaikalla

Ota työkyvyn ongelmat puheeksi esimiehesi tai työterveyshuollon kanssa. Miettikää yhdessä työjärjestelyjen mahdollisuutta eli onko esim. työtehtävien rajaaminen tai työnkuvan muutos mahdollinen.

Jos työsuhteesi on päättynyt, työkyvyn ongelmat kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Lue myös Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt.

Työjärjestelyjen selvittely työpaikalla

Ota työkyvyn ongelmat puheeksi esimiehesi tai työterveyshuollon kanssa. Miettikää yhdessä työjärjestelyjen mahdollisuutta eli onko esim. työtehtävien rajaaminen tai työnkuvan muutos mahdollinen.

Jos työsuhteesi on päättynyt, työkyvyn ongelmat kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Lue myös Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt.

Työjärjestelyjen selvittely työpaikalla

Ota työkyvyn ongelmat puheeksi esimiehesi tai työterveyshuollon kanssa. Miettikää yhdessä työjärjestelyjen mahdollisuutta eli onko esim. työtehtävien rajaaminen tai työnkuvan muutos mahdollinen.

Jos työsuhteesi on päättynyt, työkyvyn ongelmat kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Lue myös Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt.

Työjärjestelyjen selvittely työpaikalla

Ota työkyvyn ongelmat puheeksi esimiehesi tai työterveyshuollon kanssa. Miettikää yhdessä työjärjestelyjen mahdollisuutta eli onko esim. työtehtävien rajaaminen tai työnkuvan muutos mahdollinen.

Jos työsuhteesi on päättynyt, työkyvyn ongelmat kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Lue myös Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt.

Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä terveydentilan rajoitteistasi huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on yksi tapa helpottaa työhönpaluutasi esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Se voi myös auttaa sinua siirtymään kokonaan uusiin tehtäviin, jos sinulla on terveydentilan vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työssäsi. Usein voidaan löytää muita työtehtäviä, joihin työkykysi voi riittää.

Jos tuntuu, ettet selviä nykyisessä työssäsi tai ammatissasi, on syytä miettiä muita työtehtäviä, jotka sopisivat sinulle paremmin. Keskustele työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista - millaiset tehtävät ovat terveydentilan kannalta sinulle soveltuvia ja tarvitsetko tukea työhönpaluuseen esimerkiksi työkokeilun muodossa. Jos olet töissä, ole yhteydessä myös työpaikkasi henkilöstöasioista vastaavaan tai esimieesi.

Tiesithän, että ammatillinen kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi mitä pidempään jatkat työelämässä.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä terveydentilan rajoitteistasi huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on yksi tapa helpottaa työhönpaluutasi esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Se voi myös auttaa sinua siirtymään kokonaan uusiin tehtäviin, jos sinulla on terveydentilan vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työssäsi. Usein voidaan löytää muita työtehtäviä, joihin työkykysi voi riittää.

Jos tuntuu, ettet selviä nykyisessä työssäsi tai ammatissasi, on syytä miettiä muita työtehtäviä, jotka sopisivat sinulle paremmin. Keskustele työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista - millaiset tehtävät ovat terveydentilan kannalta sinulle soveltuvia ja tarvitsetko tukea työhönpaluuseen esimerkiksi työkokeilun muodossa. Jos olet töissä, ole yhteydessä myös työpaikkasi henkilöstöasioista vastaavaan tai esimieheesi.

Tiesithän, että ammatillinen kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi mitä pidempään jatkat työelämässä.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä terveydentilan rajoitteistasi huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on yksi tapa helpottaa työhönpaluutasi esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Se voi myös auttaa sinua siirtymään kokonaan uusiin tehtäviin, jos sinulla on terveydentilan vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työssäsi. Usein voidaan löytää muita työtehtäviä, joihin työkykysi voi riittää.

Jos tuntuu, ettet selviä nykyisessä työssäsi tai ammatissasi, on syytä miettiä muita työtehtäviä, jotka sopisivat sinulle paremmin. Keskustele työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista - millaiset tehtävät ovat terveydentilan kannalta sinulle soveltuvia ja tarvitsetko tukea työhönpaluuseen esimerkiksi työkokeilun muodossa. Jos olet töissä, ole yhteydessä myös työpaikkasi henkilöstöasioista vastaavaan tai esimieheesi.

Tiesithän, että ammatillinen kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi mitä pidempään jatkat työelämässä.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä terveydentilan rajoitteistasi huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on yksi tapa helpottaa työhönpaluutasi esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Se voi myös auttaa sinua siirtymään kokonaan uusiin tehtäviin, jos sinulla on terveydentilan vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työssäsi. Usein voidaan löytää muita työtehtäviä, joihin työkykysi voi riittää.

Jos tuntuu, ettet selviä nykyisessä työssäsi tai ammatissasi, on syytä miettiä muita työtehtäviä, jotka sopisivat sinulle paremmin. Keskustele työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista - millaiset tehtävät ovat terveydentilan kannalta sinulle soveltuvia ja tarvitsetko tukea työhönpaluuseen esimerkiksi työkokeilun muodossa. Jos olet töissä, ole yhteydessä myös työpaikkasi henkilöstöasioista vastaavaan tai esimieheesi.

Tiesithän, että ammatillinen kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi mitä pidempään jatkat työelämässä.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Ammatillinen kuntoutus

Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä terveydentilan rajoitteistasi huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on yksi tapa helpottaa työhönpaluutasi esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Se voi myös auttaa sinua siirtymään kokonaan uusiin tehtäviin, jos sinulla on terveydentilan vuoksi vaikeuksia selviytyä nykyisessä työssäsi. Usein voidaan löytää muita työtehtäviä, joihin työkykysi voi riittää.

Jos tuntuu, ettet selviä nykyisessä työssäsi tai ammatissasi, on syytä miettiä muita työtehtäviä, jotka sopisivat sinulle paremmin. Keskustele työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista - millaiset tehtävät ovat terveydentilan kannalta sinulle soveltuvia ja tarvitsetko tukea työhönpaluuseen esimerkiksi työkokeilun muodossa. Jos olet töissä, ole yhteydessä myös työpaikkasi henkilöstöasioista vastaavaan tai esimieheesi.

Tiesithän, että ammatillinen kuntoutus on myös satsaus tulevaisuuteen, sillä vanhuuseläkkeesi on sitä parempi mitä pidempään jatkat työelämässä.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Osasairauspäiväraha tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos työtehtäviäsi on jo rajattu tai työnkuvaasi muutettu eli työpaikallasi on jo tehty työjärjestelyjä, voivat työaikajärjestelyt tukea työelämässä pysymistäsi tai paluuta kokoaikaiseen työhön. Selvitä työaikajärjestelyiden eli osa-aikatyön mahdollisuudet esimiehesi ja työterveyslääkärisi kanssa. Jos työsuhteesi on päättynyt, asia kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Suosittelemme, että haet ensin osasairauspäivärahaa Kelasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 päivän ajan, jonka jälkeen voit tarvittaessa hakea osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkykysi on osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan ja ansiotulosi laskevat vähintään 60 prosenttiin aiemmasta ansiotasostasi.

Tutustu myös ammatillisen kuntoutuksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Lue lisää 

osatyökyvyttömyyseläkkeesta ja osakuntoutustuesta

ammatillisesta kuntoutuksesta

Osasairauspäiväraha tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos työtehtäviäsi on jo rajattu tai työnkuvaasi muutettu eli työpaikallasi on jo tehty työjärjestelyjä, voivat työaikajärjestelyt tukea työelämässä pysymistäsi tai paluuta kokoaikaiseen työhön.

Selvitä työaikajärjestelyiden eli osa-aikatyön mahdollisuudet esimiehesi ja työterveyslääkärisi kanssa. Jos työsuhteesi on päättynyt, asia kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Suosittelemme, että haet ensin osasairauspäivärahaa Kelasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 päivän ajan, jonka jälkeen voit tarvittaessa hakea osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkykysi on osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan ja ansiotulosi laskevat vähintään 60 prosenttiin aiemmasta ansiotasostasi.

Tutustu myös ammatillisen kuntoutuksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Lue lisää

osatykyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustesta

ammatillisesta kuntoutuksesta

Osasairauspäiväraha tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos työtehtäviäsi on jo rajattu tai työnkuvaasi muutettu eli työpaikallasi on jo tehty työjärjestelyjä, voivat työaikajärjestelyt tukea työelämässä pysymistäsi tai paluuta kokoaikaiseen työhön. Selvitä työaikajärjestelyiden eli osa-aikatyön mahdollisuudet esimiehesi ja työterveyslääkärisi kanssa. Jos työsuhteesi on päättynyt, asia kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Suosittelemme, että haet ensin osasairauspäivärahaa Kelasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 päivän ajan, jonka jälkeen voit tarvittaessa hakea osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkykysi on osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan ja ansiotulosi laskevat vähintään 60 prosenttiin aiemmasta ansiotasostasi.

Tutustu myös ammatillisen kuntoutuksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Lue lisää 

osatyökyvyttömyyseläkkeesta ja osakuntoutustuesta

ammatillisesta kuntoutuksesta

Osasairauspäiväraha tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos työtehtäviäsi on jo rajattu tai työnkuvaasi muutettu eli työpaikallasi on jo tehty työjärjestelyjä, voivat työaikajärjestelyt tukea työelämässä pysymistäsi tai paluuta kokoaikaiseen työhön. Selvitä työaikajärjestelyiden eli osa-aikatyön mahdollisuudet esimiehesi ja työterveyslääkärisi kanssa. Jos työsuhteesi on päättynyt, asia kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Suosittelemme, että haet ensin osasairauspäivärahaa Kelasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 päivän ajan, jonka jälkeen voit tarvittaessa hakea osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkykysi on osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan ja ansiotulosi laskevat vähintään 60 prosenttiin aiemmasta ansiotasostasi.

Tutustu myös ammatillisen kuntoutuksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Lue lisää 

osatyökyvyttömyyseläkkeesta ja osakuntoutustuesta

ammatillisesta kuntoutuksesta

Osasairauspäiväraha tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos työtehtäviäsi on jo rajattu tai työnkuvaasi muutettu eli työpaikallasi on jo tehty työjärjestelyjä, voivat työaikajärjestelyt tukea työelämässä pysymistäsi tai paluuta kokoaikaiseen työhön. Selvitä työaikajärjestelyiden eli osa-aikatyön mahdollisuudet esimiehesi ja työterveyslääkärisi kanssa. Jos työsuhteesi on päättynyt, asia kannattaa ottaa esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Suosittelemme, että haet ensin osasairauspäivärahaa Kelasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 päivän ajan, jonka jälkeen voit tarvittaessa hakea osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkykysi on osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan ja ansiotulosi laskevat vähintään 60 prosenttiin aiemmasta ansiotasostasi.

Tutustu myös ammatillisen kuntoutuksen tarjoamiin vaihtoehtoihin. Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Lue lisää 

osatyökyvyttömyyseläkkeesta ja osakuntoutustuesta 

ammatillisesta kuntoutuksesta

Sairausloma ja sairauspäiväraha

Keskustele työterveyslääkärisi tai hoitavan lääkärisi kanssa sairausloman tarpeesta. Jos sairauslomasi pitkittyy, saat Kelasta tietoa sairauspäivärahan hakemisesta.

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu Kelan sairauspäivärahakauden jälkeen, sinulla voi olla mahdollisuus joko määräaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen eli kuntoutustukeen tai pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tutustu kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksiin.

Jos ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ei ole vielä selvitetty, ota asia esiin lääkärisi kanssa. Työkyvyn heikentyessä ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Lue lisää

työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta

ammatillisesta kuntoutuksesta

Jokerivastaus

Asiakas on valinnut 3. kysymyksessä vastausvaihtoehdon, joka on merkitty ohjaamaan automaattisesti tähän "jokerivastaukseen".