Työttömyys, lomautus ja muut muutostilanteet

Voit työurasi varrella kohdata erilaisia muutostilanteita, joilla voi olla vaikutusta eläketurvaasi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työttömyys, lomautus, työkykysi heikentyminen tai työnantajan vaihtuminen liikkeen luovutuksessa.

Jos joudut työttömäksi

Jos työsi päättyy, voit yleensä saada työttömyysetuutta. TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu auttavat sinua tässä tilanteessa.

Jos sinua uhkaa työttömyys tai joudut työttömäksi, Keva neuvoo sinua työttömyyden mahdollisesta vaikutuksesta työeläkkeeseesi. Voit tarkastella omia eläketietojasi Omat eläketietosi -palvelussa ja lähettää kysymyksesi Kevan asiantuntijoille palvelun Viestit-kohdasta.

Työttömyysajalta voi kertyä eläkettä.

Lue myös alta kohta Lomautus.

Jos työkykysi heikkenee

Jos työkykysi on heikentynyt, voi esimerkiksi ammatillisesta kuntoutuksesta löytyä tarvittava apu.

Lomautus

Lomautuksen aikana palvelussuhteesi julkiseen työnantajaan ei katkea. Lomautuksen aikana maksettu ansiosidonnainen päiväraha kerryttää eläkettä.

Lyhytaikaisella lomautuksella ei ole vaikutusta julkisen puolen vanhoihin eläke-etuuksiin, kuten ammatilliseen tai henkilökohtaiseen eläkeikään tai ennen vuotta 1995 karttuneeseen lisäeläkkeeseen. Palvelussuhteesi on voimassa lomautuksen ajan. Lyhytaikainen lomautus ei vaikuta kyseisen vuoden työansioihin niin, että edellä mainittujen etuuksien edellytyksenä oleva palvelussuhteen yhdenjaksoisuus vaarantuisi.

Jos lomautuksesi venyy lähemmäs vuoden mittaiseksi, vanhojen eläke-etuuksien säilyttämiseksi saattaa olla tarpeen säilyttää yhdenjaksoinen, päivästä päivään jatkuva palvelussuhde. Tämä koskee sinua, jos sinulla on pitkä työhistoria julkisella puolella jo ennen vuotta 1995. Yhdenjaksoisuus ja saavutetut edut eivät enää säily vuosiansioiden kautta, jos lomautuksen takia jää vuosi tai vuosia hyvin alhaisille ansioille. Tässä tilanteessa kannattaa olla henkilökohtaisesti yhteydessä asiakaspalveluumme ja varmistaa oma tilanne.

Lisätietoa ammatillisesta ja henkilökohtaisesta eläkeiästä löydät sivulta Vanhuuseläke.

Jos olet jo eläkkeellä, lomautuksella ei ole vaikutusta eläkkeiden maksuun.

 

Lisäeläke ja liikkeen luovutus

Lisäeläke voi olla työnantajan vapaaehtoisesti ottama yksilöllinen- tai ryhmäeläkevakuutus. Jotta lisäeläkkeen voi saada, tulee työsuhteen yleensä jatkua aina eläkkeelle jäämiseen saakka.

Liikkeen luovutuksesta puhutaan tilanteessa, jossa yritys tai osa yritysestä luovutetaan toiselle työnantajalle. Varsinkin kuntapuolella liikkeen luovutukset ovat yleisempiä, kun kunta tai kuntayhtymä kilpailuttaa palveluntuottajan uudelleen.

Jos palvelu siirtyy uudelle palveluntuottajalle, on työnantaja uusi, mutta työntekijät voivat jatkaa lähtökohtaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Myös työsuhteisiin kuuluvista työsuhde-etuuksista, kuten lisäeläkkeestä huolehtiminen siirtyy liikkeen luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle.

Siirtyessäsi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhteesi jatkuneen keskeytyksettä ja sinulla on edelleen oikeus lisäeläketurvaan, mutta vain jos uusikin työnantaja on Julkisten alojen eläkelain piirissä.