Työttömän eläketurva ja muutostilanteet

Voit työurasi varrella kohdata erilaisia muutostilanteita, joilla voi toteutuessaan olla vaikutusta eläketurvaasi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työttömyys, työkykysi heikentyminen tai työnantajan vaihtuminen liikkeen luovutuksessa.

Iän karttuessa vanhuuseläkkeelle tai osa-aikatyöhön siirtyminen voivat olla hyviä vaihtoehtoja. Jos työkykysi on heikentynyt, voi esimerkiksi ammatillisesta kuntoutuksesta löytyä tarvittava apu.

Työttömyyden uhatessa

Työsi päättymisestä seuraa yleensä siirtyminen työttömyyspäivärahoille. Näissä tilanteissa sinua auttavat oma työttömyyskassasi tai Kela.

Työttömyyden uhatessa tai työttömäksi joutuessasi Keva voi selvitellä mahdollista eläkeratkaisua, antaa yleisneuvontaa ja kertoa, miten työttömyys vaikuttaa eläkkeesi määrään.

Työttömyysturvan lisäpäivät

Jos sinulle on maksettu työttömyyspäivärahaa, voit harkita työeläkkeen hakemista 62 vuoden iässä. Edellytyksenä on, että 500 päivärahapäivän jälkeen on syntynyt ns. lisäpäiväoikeus. Tämä tarkoittaa, että saat työttömyysturvaasi lisäpäiviä siihen asti, kunnes siirryt vanhuuseläkkeelle.

Katso alempaa, miten työttömän vanhuuseläkettä voi hakea.

Vaihtoehtona eläkkeelle on työttömyyspäivärahan lisäpäivillä jatkaminen enintään 65 vuoden ikään saakka.

HUOM! Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa ja jotka vaikuttavat myös lisäpäiviin. Lue lisää Kelan sivuilta: Työttömyysturva koronatilanteessa.

Työttömän vanhuuseläkkeen edellytykset ja hakeminen

Vanhuuseläke voidaan myöntää, jos olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja täyttänyt 62 vuotta ja olet saanut ansioon suhteutettua päivärahaa tai peruspäivärahaa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä lisäpäivältä.

Vanhuuseläkkeenä voidaan maksaa sekä työeläkettä että kansaneläkettä.

Todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä

Huomaa, että eläke voidaan myöntää vasta, kun olet toimittanut todistuksen työttömyyspäivärahan lisäpäivistä. Todistuksessa tulee olla maininta vähintään yhdestä maksetusta työttömyyspäivärahan lisäpäivästä välittömästi eläkkeen alkamista edeltävältä kuukaudelta. Pyydä todistus työttömyyskassasta tai Kelasta.

Voit liittää todistuksen Omat eläketietosi -palvelussa eläkkeen hakemisen yhteydessä tai toimittaa jälkikäteen Kevaan.

Hakeminen

Täytä työttömän eläkehakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Palvelun kautta voit myös toimittaa tarvittavat liitteet. Näet hakemuksesi palvelussa seuraavalla kirjautumiskerralla.

  1. Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun ja siirry Tee hakemus -sivulle
  2. Täytä työttömän vanhuuseläkehakemuksen tiedot ja liitä mukaan todistus työttömän lisäpäivistä
  3. Saat lähettämisen jälkeen vahvistuksen, että hakemus on saapunut Kevaan käsiteltäväksi
  4. Saat eläkepäätöksen Omat eläketietosi -palveluun, kun hakemuksesi on käsitelty

Eläke voi alkaa aikaisintaan eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Jos haet eläkettä kirjallisesti, toimita paperiset haku- ja liitelomakkeet sekä muut tarvittavat liitteet postitse osoitteella: Keva, 00087 KEVA

Paljonko eläkettä kertyy työttömänä?

Työttömyysajalta voi kertyä eläkettä. Eläkettä kertyy myös muilta palkattomilta ajoilta, kuten vuorotteluvapaalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta.

Lisäeläke ja liikkeen luovutus

Lisäeläke voi olla työnantajan vapaaehtoisesti ottama yksilöllinen- tai ryhmäeläkevakuutus. Jotta lisäeläkkeen voi saada, tulee työsuhteen yleensä jatkua aina eläkkeelle jäämiseen saakka.

Liikkeen luovutuksesta puhutaan tilanteessa, jossa yritys tai osa yritysestä luovutetaan toiselle työnantajalle. Varsinkin kuntapuolella liikkeen luovutukset ovat yleisempiä, kun kunta tai kuntayhtymä kilpailuttaa palveluntuottajan uudelleen.

Jos palvelu siirtyy uudelle palveluntuottajalle, on työnantaja uusi, mutta työntekijät voivat jatkaa lähtökohtaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Myös työsuhteisiin kuuluvista työsuhde-etuuksista, kuten lisäeläkkeestä huolehtiminen siirtyy liikkeen luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle.

Siirtyessäsi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhteesi jatkuneen keskeytyksettä ja sinulla on edelleen oikeus lisäeläketurvaan, mutta vain jos uusikin työnantaja on Julkisten alojen eläkelain piirissä.