Kevan Internet-palvelun käyttöehdot

Palvelun tarkoitus ja vastuunrajoitus

Kevan Internet-palvelun (jäljempänä Palvelu) tarkoituksena on parantaa Kevaa koskevien tietojen ja palvelujen saatavuutta. Palvelussa oleva informaatio on yleisluonteista, eikä se välttämättä sovellu kaikkiin yksittäistapauksiin.

Keva pyrkii huolellisesti varmistamaan Palvelun sisällön virheettömyyden ja ajantasaisuuden, Palvelun virheettömän ja keskeytymättömän toiminnan sekä sen, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset.

Keva ei kuitenkaan vastaa mistään Palvelun käytöstä tai Palvelun toimimattomuudesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista eikä vahingoista.

Jos Palvelun ja Kevan virkakirjeenä jäsenyhteisölle toimitetun tai muun virallisen aineiston välillä on eroavuuksia, noudatetaan aina virallisesti julkaistua muotoa.

Palveluun sisältyy käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien tahojen sivuille. Keva pyrkii varmistamaan linkkien toimimisen, mutta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä eikä toiminnasta.

Käyttäjällä on mahdollisuus lähettää Palvelun kautta viestejä Kevaan. Viestin perille saapuminen ja viestin tietojen oikeellisuus ovat käyttäjän vastuulla.

Kevan työnantajille tarjoaman asiointipalvelun (Työnantajan verkkopalvelu) käyttöä koskevat näiden käyttöehtojen lisäksi Työnantajan verkkopalvelun käyttöohjeet.

Tekijänoikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kevalle tai muille tiedontuottajille. Palvelun sisältämän aineiston osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Kevan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Käyttäjät voivat kuitenkin tallettaa sivuja tietokoneelleen ja tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuilla olevia tietoja saa lisäksi lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Tietoja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Muutokset

Kevalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun sisältöä ja käyttöehtoja, Palvelun saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Keva kerää käyttäjien henkilötietoja alla kerrottuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Eläkelaskuri- ja työeläkeotepalveluja käytettäessä käyttäjä ohjataan tunnistautumaan Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Palvelun kautta jokaisesta tunnistetusta käyttäjästä välittyy Kevaan käyttäjän nimi, henkilötunnus ja lähiosoite. Henkilötunnus tallentuu lokitietoihin mahdollista virheselvittelyä varten. Lokitietoja säilytetään palvelussa rajoitettu aika.

Osassa Palvelun kautta Kevaan lähetettävissä lomakkeissa käyttäjää pyydetään ilmoittamaan henkilötietonsa. Näiden lomakkeiden lähetys on salattu SSL-protokollaa käyttäen. Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen Palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Kevassa ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät selosteet käsittelytoimista löydät Palvelusta sivulta Tietosuoja.

Evästeet

Kevan verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Teknisiä evästeitä käytetään, jotta sivusto toimisi moitteettomasti.

Keva käyttää Snoobi- ja React and Share -kävijäseurantaohjelmistoja, joilla talletetaan seuraavia tietoja:

  • käytettyä sivua koskevat tiedot
  • sivulatausten määrät
  • sivulla vietetty aika
  • selaimet ja käyttöjärjestelmät
  • liikenteen lähteet, josta verkkopalveluun tullaan
  • reaktio- ja jakopainallusten määrät
     

Kävijäseurantaohjelmistojen avulla kerätään verkkosivujen käyttöä koskevaa tilastotietoa ja analysoidaan sitä palvelun parantamiseksi ja kohdentamiseksi. Tietoja käyttää vain Keva, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen keräys ja analysointi toteutetaan siten, ettei käyttäjää voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Tietoa ei myöskään yhdistetä asiointipalvelun kirjautumistietoihin tai muihin käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, joita Keva mahdollisesti muussa yhteydessä käsittelee.

Kun sallit evästeiden käytön, niitä kerätään yhden kuukauden ajan. Tämän jälkeen pyyntö evästeiden hyväksymiseen tulee uudelleen näkyviin verkkosivuilla. Jos poistat selaimen evästehistorian, tieto poistuu selaimesta ja saat evästeilmoituksen uudelleen hyväksyttäväksi.

Saavutettavuus

Kevan tarjoamia digitaalisia palveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Finlex.fi) (saavutettavuuslaki), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.