Kevan Internet-palvelun käyttöehdot

Palvelun tarkoitus ja vastuunrajoitus

Kevan Internet-palvelun (jäljempänä Palvelu) tarkoituksena on parantaa Kevaa koskevien tietojen ja palvelujen saatavuutta. Palvelussa oleva informaatio on yleisluonteista, eikä se välttämättä sovellu kaikkiin yksittäistapauksiin.

Keva pyrkii huolellisesti varmistamaan Palvelun sisällön virheettömyyden ja ajantasaisuuden, Palvelun virheettömän ja keskeytymättömän toiminnan sekä sen, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset.

Keva ei kuitenkaan vastaa mistään Palvelun käytöstä tai Palvelun toimimattomuudesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista eikä vahingoista.

Jos Palvelun ja Kevan virkakirjeenä jäsenyhteisölle toimitetun tai muun virallisen aineiston välillä on eroavuuksia, noudatetaan aina virallisesti julkaistua muotoa.

Palveluun sisältyy käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien tahojen sivuille. Keva pyrkii varmistamaan linkkien toimimisen, mutta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä eikä toiminnasta.

Käyttäjällä on mahdollisuus lähettää Palvelun kautta viestejä Kevaan. Viestin perille saapuminen ja viestin tietojen oikeellisuus ovat käyttäjän vastuulla.

Kevan työnantajille tarjoaman asiointipalvelun (Työnantajan verkkopalvelu) käyttöä koskevat näiden käyttöehtojen lisäksi Työnantajan verkkopalvelun käyttöohjeet.

Tekijänoikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kevalle tai muille tiedontuottajille. Palvelun sisältämän aineiston osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Kevan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Käyttäjät voivat kuitenkin tallettaa sivuja tietokoneelleen ja tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuilla olevia tietoja saa lisäksi lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Tietoja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Muutokset

Kevalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun sisältöä ja käyttöehtoja, Palvelun saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Keva kerää käyttäjien henkilötietoja alla kerrottuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Eläkelaskuri- ja työeläkeotepalveluja käytettäessä käyttäjä ohjataan tunnistautumaan Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Palvelun kautta jokaisesta tunnistetusta käyttäjästä välittyy Kevaan käyttäjän nimi, henkilötunnus ja lähiosoite. Henkilötunnus tallentuu lokitietoihin mahdollista virheselvittelyä varten. Lokitietoja säilytetään palvelussa rajoitettu aika.

Osassa Palvelun kautta Kevaan lähetettävissä lomakkeissa käyttäjää pyydetään ilmoittamaan henkilötietonsa. Näiden lomakkeiden lähetys on salattu SSL-protokollaa käyttäen. Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen Palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Kevassa ja henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet löydät Palvelusta sivulta Tietosuoja.

Tilastotietojen kerääminen

Keva voi kerätä kaikista Palvelun käyttäjistä tilastotietoja ja analysoida näin kerättyä tietoa. Tietojen keräys ja analysointi toteutetaan kuitenkin siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. Keva voi myös ostaa tilastotietojen keräys- ja analysointipalveluja.

Saavutettavuusseloste

Kevan tarjoamia digitaalisia palveluita koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että digitaalisia palveluitamme voi käyttää helposti ja sujuvasti kuka tahansa toimintarajoitteista huolimatta. Kehitämme Kevassa palveluidemme tekniikkaa, käytettävyyttä ja ulkoasua sekä sisältöjen ymmärrettävyyttä niin, että voimme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen kaikille käyttäjille.

Saavutettavuutta ja käytettävyyttä edistävät työt ovat parhaillaan käynnissä. Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia.