Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Se maksetaan omaisille kuntatyössä tai valtion, kirkon, Kelan tai Suomen Pankin palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Työnantaja on voinut järjestää taloudellisen tuen Kevan kautta tai yksityisestä vakuutusyhtiöstä tai voi maksaa sen itse.

Taloudellinen tuki on kertakorvaus ja sen määrä riippuu edunjättäjän iästä ja kuolinvuodesta.

Korvaukseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos

 • edunjättäjä oli jo vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä
 • edunjättäjän työ- tai virkasuhteen päättymisestä on kulunut yli kolme vuotta
 • edunjättäjä sai ennen kuolemaansa työkyvyttömyyseläkettä ja eläkkeelle siirtymisestä on kulunut yli viisi vuotta (koskee vain henkilöitä, joiden palvelussuhde on päättynyt ennen 1.1.2020) 
 • edunjättäjä on kuollut sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän on täyttänyt 68 vuotta.

Taloudellinen tuki voidaan maksaa:

 • leskelle (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta)
 • avopuolisolle, joka asui yhdessä edunjättäjän kanssa, ja heillä oli yhteinen lapsi tai julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta
 • myös lapsettomalla avopuolisolla voi olla oikeus taloudelliseen tukeen, jos edunjättäjä ja avopuoliso asuivat yhdessä yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta (koskee edunjättäjää, jonka palvelussuhde on päättynyt 1.1.2020 tai sen jälkeen ja joka on menehtynyt 1.1.2020 tai sen jälkeen)
 • alle 22-vuotiaille 
  • edunjättäjän lapsille
  • aviopuolison lapsille, joiden huoltaja aviopuoliso on tai on ollut
  • muille lapsille, joiden elatuksesta edunjättäjä on huolehtinut lapsen täysi-ikäisyyteen saakka.

Taloudellisen tuen voi saada vain yhden työsuhteen perusteella. Jos edunjättäjällä on ollut julkisen sektorin työn lisäksi rinnakkaista työtä yksityisellä puolella tai yrittäjänä, ei korvausta makseta näiden järjestelmien mukaan.

Taloudellinen tuki -esite.pdf (74 kb)

 

Taloudellisen tuen määrä vuonna 2021 ja 2022

Korvauksen määrä muodostuu leskenosuudesta ja lapsenosuudesta. Leskenosuuden suuruus määräytyy edunjättäjän kuolinvuoden ja iän perusteella.

Edunjättäjän ikä
kuolinhetkellä

Leskenosuus, euroa

Edunjättäjä kuollut
v. 2021 tai 2022

-49 16 720
50 15 620
51 14 510
52 13 370
53 12 270
54 11 190
55 10 060
56 8 960
57 7 910
58 6 740
59 5 640
60- 4 660

Lapsenosuus 

Lapsenosuus on 7 540 euroa lasta kohden (vuosina 2021 ja 2022).

Jos edunsaajina on vain lapsia, saavat he myös leskenosuuden, joka jaetaan tasan heidän kesken.

Tapaturmakorotus

Jos edunjättäjän kuolema oli tapaturmainen, korotetaan sekä leskenosuutta että lapenosuutta 50 %. 

Näin haet taloudellista tukea

Kunnalla töissä olleen omaisen kuoltua

Hae taloudellista tukea täyttämällä hakemus Omat eläketietosi -palvelussa, jos edunjättäjän työnantaja on järjestänyt taloudellisen tuen Kevan kautta.

Voit hakea myös kirjallisesti postittamalla alla olevan hakemuksen osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA

Hakemus taloudellista tukea varten -lomake.pdf (103 kb)

 

Katso myös yleiset hakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä saatuasi päätöksen.

Valtiolla töissä olleen omaisen kuoltua

Valtion palveluksessa olleiden työntekijöiden ja virkamiesten osalta työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen järjestämisestä huolehtii Valtiokonttori.

Kirkon palveluksessa olleen omaisen kuoltua

Kirkon työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen hoitaa sopimuksen mukaan Tapaturmavakuutuskeskus tai seurakunnat maksavat korvaukset suoraan omista varoistaan.

Kirkon ryhmähenkivakuutuksesta kannattaa kysyä edunjättäjän työnantajalta.

Kelalla töissä olleen omaisen kuoltua

Korvauksen myöntää ja maksaa Kelan henkilöstöpalvelut.

Hakemus taloudellista tukea varten -lomake.pdf (103 kb)

Postita hakemus Kelaan: Kela Talous- ja henkilöstöyksikkö, Henkilöstöpalvelut PL 450, 00056 KELA.

Puhelintiedustelut: Kelan henkilöstöpalvelut, puh. 040 187 6987

Suomen Pankissa töissä olleen omaisen kuoltua

Suomen Pankki vastaa työntekijöiden ryhmähenkivakuutuskorvauksista.

Puhelintiedustelut: 09 1831 (puhelinvaihde)

Postiosoite: Suomen Pankki, PL 160, 00101 Helsinki