Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Se maksetaan omaisille kuntatyössä tai valtion, kirkon tai Kelan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Työnantaja on voinut järjestää taloudellisen tuen Kevan kautta tai yksityisestä vakuutusyhtiöstä tai voi maksaa sen itse.

Taloudellinen tuki on kertakorvaus ja sen määrä riippuu edunjättäjän iästä ja kuolinvuodesta.

Korvaukseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos

 • edunjättäjä oli jo vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä
 • työ- tai virkasuhteen päättymisestä on kulunut yli kolme vuotta
 • edunjättäjä sai ennen kuolemaansa työkyvyttömyyseläkettä ja eläkkeelle siirtymisestä on kulunut yli viisi vuotta
 • edunjättäjä on kuollut sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän on täyttänyt 68 vuotta.

Taloudellinen tuki voidaan maksaa:

 • leskelle (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta)
 • avopuolisolle, joka asui yhdessä edunjättäjän kanssa, ja heillä oli yhteinen lapsi tai julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta
 • edunjättäjän alle 22-vuotiaille lapsille ja lisäksi
  • aviopuolison lapsille, joiden huoltaja aviopuoliso on ollut
  • muille lapsille, joiden elatuksesta edunjättäjä on huolehtinut lapsen täysi-ikäisyyteen saakka.

Taloudellisen tuen voi saada vain yhden työsuhteen perusteella. Jos edunjättäjällä on ollut julkisen sektorin työn lisäksi rinnakkaista työtä yksityisellä puolella tai yrittäjänä, ei korvausta makseta näiden järjestelmien mukaan.

Taloudellinen tuki -esite.pdf (47 kb) Taloudellisen tuen mahdolliset muutokset vuonna 2020.pdf (41 kb)

  

Taloudellisen tuen määrä vuonna 2018 ja 2019

Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä

Perussumma
euroa

Vakuutettu
kuollut
v. 2018

Perussumma euroa

Vakuutettu
kuollut
v. 2019

-49 16 550 16 720
50 15 460 15 620
51 14 360 14 510
52 13 230 13 370
53 12 140 12 270
54 11 070 11 190
55 9 960 10 060
56 8 870 8 960
57 7 830 7 910
58 6 670 6 740
59 5 580 5 640
60- 4 610 4 660

Lapsikorotus

Lapsikorotus on 7 540 euroa lasta kohden (vuonna 2019).

Jos edunsaajina on vain lapsia, jaetaan perussumma tasan heidän kesken.

Tapaturmakorotus

Jos edunjättäjän kuolema oli tapaturmainen, korotetaan sekä perussummaa että lapsikorotusta 50 %. 

Näin haet taloudellista tukea

Kunnalla töissä olleen omaisen kuoltua

Hae taloudellista tukea täyttämällä hakemus Omat eläketietosi -palvelussa, jos edunjättäjän työnantaja on järjestänyt taloudellisen tuen Kevan kautta.

Voit hakea myös kirjallisesti postittamalla alla olevan hakemuksen osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA

Hakemus taloudellista tukea varten -lomake.pdf (93 kb)

 

Katso myös yleiset hakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä saatuasi päätöksen.

Valtiolla töissä olleen omaisen kuoltua

Valtion palveluksessa olleiden työntekijöiden ja virkamiesten osalta työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen järjestämisestä huolehtii Valtiokonttori.

Kirkon palveluksessa olleen omaisen kuoltua

Kirkon työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen hoitaa sopimuksen mukaan Tapaturmavakuutuskeskus tai seurakunnat maksavat korvaukset suoraan omista varoistaan.

Kirkon ryhmähenkivakuutuksesta kannattaa kysyä edunjättäjän työnantajalta.

Kelalla töissä olleen omaisen kuoltua

Korvauksen myöntää ja maksaa Kelan henkilöstöosasto.

Hakemus taloudellista tukea varten -lomake.pdf (93 kb)

 

Postita hakemus Kelaan: Kela Talous- ja henkilöstöyksikkö, Henkilöstöpalvelut PL 450, 00056 KELA.

Puhelintiedustelut: Kelan henkilöstöpalvelut, puh. 040 187 6987