Eläkkeensaajan edunvalvonta ja asiainhoito

Edunvalvonta

Jos eläkkeensaaja ei pysty hoitamaan eläkettään koskevia asioita esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja. Eläkkeensaaja voi myös nimetä itselleen edunvalvontavaltuutetun. Digi- ja väestötietovirasto neuvoo ja ohjaa kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Keva saa tiedon edunvalvonnan määräämisestä suoraan Digi- ja väestötietovirastosta. Sen jälkeen edunvalvoja voi alkaa hoitaa eläkkeensaajan asioita.

Ainoastaan valtuutettu tai edunvalvojaksi määrätty henkilö voi

  • muuttaa eläkkeensaajan tiliyhteystietoja
  • saada eläkettä koskevia tietoja.

Keva ei luovuta näitä tietoja muille kuin edunvalvojille tai edunvalvontavaltuutetuille, vaikka kyseessä olisi lähiomainen.

Alaikäisen eläkeasioiden hoitaminen

Alle 18-vuotiaan eläkkeensaajan puhevaltaa käyttää hänen huoltajansa. Alaikäinen ei voi itse esimerkiksi muuttaa tiliä, jolle eläke maksetaan, vaan muutoksen tulee olla huoltajan hyväksymä ja allekirjoittama.

Asianhoito

Eläkkeensaaja voi valtuuttaa jonkun muun hoitamaan eläkeasioitaan.

Tällöin hän allekirjoittaa yksilöidyn valtakirjan, jossa on kerrottu, mitä eläkeasioita valtuutuksen saanut henkilö voi hänen puolestaan hoitaa.

Eläkkeensaajan kuoltua

Kun eläkkeensaaja kuolee, Keva saa siitä tiedon suoraan Digi- ja väestötietoviraston kautta. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun saakka. Perhe-eläke voi turvata lesken ja lapsen toimeentuloa. Lisätietoa: Eläkkeensaajan kuoltua

Yhteystiedot

Edunvalvoja tai asianhoitaja voi olla Kevaan yhteydessä

  • neuvontanumeroomme, puh. 020 614 2837
  • sähköpostilla: elakeasiat@keva.fi
  • postitse osoitteessa: Keva, 00087 KEVA