Eläkkeensaajan edunvalvonta ja asianhoito

Jos eläkkeensaaja ei pysty hoitamaan eläkettään koskevia asioita esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja.

Ennen kuin edunvalvoja voi alkaa hoitaa eläkkeensaajan asioita, pitää Kevaan toimittaa jäljennös edunvalvojan määräämistä koskevasta päätöksestä.

Ainoastaan valtuutettu tai edunvalvojaksi määrätty henkilö voi

  • muuttaa eläkkeensaajan tiliyhteystietoja
  • saada eläkettä koskevia tietoja.

Näitä tietoja ei luovuteta muille, vaikka kyseessä olisi lähiomainen.

Alaikäisen eläkeasioiden hoitaminen

Alle 18-vuotiaan eläkkeensaajan puhevaltaa käyttää hänen huoltajansa. Alaikäinen ei voi itse esimerkiksi muuttaa tiliä, jolle eläke maksetaan, vaan muutoksen tulee olla huoltajan hyväksymä ja allekirjoittama.

Asianhoito

Eläkkeensaaja voi valtuuttaa jonkun muun hoitamaan eläkeasioitaan.

Tällöin hän allekirjoittaa yksilöidyn valtakirjan, jossa on kerrottu, mitä eläkeasioita valtuutuksen saanut henkilö voi hänen puolestaan hoitaa.

Eläkeläisen kuollessa

Keva saa kuolintiedot suoraan Digi- ja väestötietoviraston kautta. Kuolintiedon voi ilmoittaa myös puhelimitse tai kirjeitse. Jos eläkeläinen on asunut ulkomailla, lähiomaisen olisi hyvä ilmoittaa kuolemasta Kevaan mahdollisimman pian.

Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun saakka. Jos eläkettä on maksettu vielä sen jälkeen, pankki palauttaa Kevan pyynnöstä liikaa maksetun eläkkeen takaisin Kevaan.

Keva ilmoittaa vuoden lopussa eläkeläiselle maksetun eläkkeen määrän suoraan verohallinnolle.