Mitä tapahtuu eläkemaksuille?

Eläkemaksujen rakenne kannattaa käydä huolella läpi Kevan asiantuntijoiden kanssa ennen työeläkevakuuttajan valintaa, jotta maksun tasosta tulee oikea kuva.

Tietoa eläkemaksuista uudelle työnantajalle

Ulkoistaminen ja yhtiöittäminen

Ulkoistuksessa yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista, vaikka siirtäisikin kuntalaisille tarjoamiaan palveluja yksityissektorilla tuotettavaksi.

Kun työntekijä siirtyy eläkkeelle, osa hänen eläkkeensä aiheuttamista kustannuksista peritään niiltä kuntatyönantajilta, joiden palveluksessa hän on aikanaan ollut.

Tämän eläkemenoperusteisen maksun kuntatyönantaja joutuu maksamaan, vaikka henkilö olisi eläkkeelle siirtyessään muun työnantajan palveluksessa. Henkilön eläkkeen maksun alkamisesta käynnistyvä eläkemenoperusteisen maksun maksaminen jatkuu aiempien palvelussuhteiden perusteella useinkin vuosikymmenien ajan.

Usean kunnan yhteisen toiminnon perustaminen tai päättäminen

Eläkemenoperusteinen maksu

Jäsenyhteisöt maksavat eläkemenoperusteista maksua sen perusteella, miten paljon niiden palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä karttunutta eläkettä on maksussa.

Vuoden 2005 jälkeen alkaneen yhteistoiminnan osalta eläkemenoperusteista maksua ei siis aiheudu.

Jokainen yhteistoiminnassa mukana oleva kunta maksaa omaan toimintaansa perustuvaa eläkemenoperusteista maksua eikä tätä kustannusta tule ottaa huomioon esim. palvelun hinnassa.

Jäsenyhteisön purkautumisen vaikutus eläkemaksuihin

Kevan jäsenyhteisöistä kuntayhtymä, osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys voivat purkautua. Jäsenyhteisölle aiheutuu eläkemenoja myös purkautumisen jälkeen:

  • eläkemenoperusteinen maksu, joka on aiheutunut ennen vuotta 2005 jäsenyhteisössä tehdystä työstä

Päättyneen jäsenyhteisön maksut kohdistetaan sen voimassaolon aikaisille, vielä voimassaoleville omistajajäsenyhteisöille.