Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto eläkkeelle, jos työkykysi on vaarassa heikentyä. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun on varmistettu, että asianmukaiset hoito- ja kuntoutustoimenpiteet on tehty. 

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos työkykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan, eivätkä työtehtävien uudelleenjärjestelyt tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet riitä palauttamaan sitä. Työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan puhekielessä myös sanoilla sairauseläke ja sairaseläke.

Osatyökyvyttömyyseläke voi olla oikea vaihtoehto silloin, jos pystyt vielä jatkamaan työssäsi aiempaa kevyemmällä työmäärällä.

Työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisina, jolloin niistä käytetään nimitystä kuntoutustuki ja osakuntoutustuki. Nämä ovat vaihtoehtoja silloin, jos arvioidaan, että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki -esite.pdf (41 kb) Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki -esite.pdf (38 kb)

 

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläkkeesi määrää voit arvioida Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla. Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen aikana

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, kunhan ansiosi pysyvät tiettyjen rajojen sisällä.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoututustuki

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki ovat vaihtoehtoja silloin, jos työkykysi on heikentynyt, mutta voit jatkaa työssä aiempaa kevyemmällä työmäärällä. Osatyökyvyttömyyseläke ei kuitenkaan edellytä työssäkäyntiä.

Jos työkykysi arvioidaan palautuvan, voit saada osatyökyvyttömyyseläkkeen määräaikaisena eli osakuntoutustukena. Voit saada osakuntoutustuen myös työhön palaamisen tueksi esimerkiksi kuntoutuksen jälkeen.

Sinulle myönnetystä osatyökyvyttömyyseläkkeestä saat aina ennakkopäätöksen. Sen jälkeen sinulla on yhdeksän kuukautta aikaa sopia työnantajasi kanssa työjärjestelyistä ja ilmoittaa, jäätkö osatyökyvyttömyyseläkkeelle vai et. 

Näin haet eläkettä

Omat eläketietosi -palvelussa haet eläkettä tai kuntoutustukea helposti ja nopeasti. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Palvelun kautta voit toimittaa hakemuksen liitteeksi tarvittavan lääkärin B-lausunnon. Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä terveydentilastasi. Hakemuksen liitteeksi kannattaa myös toimittaa työnantajan lausunto työssä selviytymisestäsi.

Huomioithan, että täysi työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki voivat pääsääntöisesti alkaa Kelan sairauspäivärahakauden jälkeen.

Milloin haen eläkettä?

Hakemus kannattaa tehdä vasta sitten, kun sinulla on ajantasainen B-lausunto, koska ilman lääkärinlausuntoa hakemustasi ei voida käsitellä.

  • Kun haet ensimäistä kertaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, hakemus kannattaa tehdä 3 kk ennen sairauspäivärahan päättymistä. Näin hakemus ehditään käsitellä ennen päivärahaoikeuden päättymistä.
  • Kuntoutustuen tai osakuntoutustuen jatkoa kannattaa hakea vähintään 1 kk ennen kuntoutustuen päättymistä.
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä kannattaa hakea vähintään 3 kk ennen suunniteltua osa-aikatyön aloittamista.
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen maksupäätöstä on hyvä hakea noin 1 kk ennen osa-aikatyön aloittamista.

Tee hakemus Omat eläketietosi -palvelussa

  1. Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun ja valitse Tee hakemus
  2. Täydennä hakemuksen tiedot ja lisää tarvittavat liitteet
  3. Saat lähettämisen jälkeen vahvistuksen, että hakemus on saapunut Kevaan käsiteltäväksi 
  4. Saat päätöksen Omat eläketietosi -palveluun, kun hakemuksesi on käsitelty

Voit tehdä hakemuksen myös kirjallisesti. Postita hakemus ja liitteet: 00087 KEVA.

Katso myös yleiset eläkkeenhakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.

Jos sinulla on ennakkopäätös

Jos olet saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta, sinun pitää vielä hakea eläkkeesi maksuun. Helpoiten se onnistuu Omat eläketietosi -palvelussa.

Vaihtoehtoisesti voit myös täyttää alla olevan lomakkeen ja postittaa sen osoitteeseen 00087 KEVA.

Hakemuksen käsittely kestää noin 3-4 viikkoa.

Lomake: Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle siirtymisestä lomake.pdf (79 kb)

Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Kun saavutat vanhuuseläkeikäsi, työkyvyttömyyseläkkeesi muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkkeesi on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Osatyökyvyttömyyseläkkeesi muuttuu ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi henkilökohtaisessa eläkeiässäsi, jos osatyökyvyttömyyseläkkeesi on alkanut ennen 1.2.2006.

Jos olet jäänyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle 1.2.2006 tai sen jälkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeesi muuttuu ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi yleisessä eläkeiässä tai sitä alemmassa ammatillisessa eläkeiässä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä karttunutta eläkettä sinun on haettava erikseen työskentelyn päätyttyä.

Haetko jatkoa kuntoutustuelle tai muutosta eläkelajista toiseen?

Kuntoutustuen ja osakuntoutustuen jatkohakemukseksi riittää B-lääkärinlausunto, joka kannattaa lähettää Kevaan noin kaksi kuukautta ennen kuntoutustuen päättymistä. Lääkärinlausunnon voit lähettää Omat eläketietosi -palvelun kautta.

Hakemuslomake pitää täyttää, jos eläkkeen laji muuttuu: esimerkiksi, jos haluat muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeen täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa

Voit myös postittaa B-lausunnon tai hakemuksen liitteineen osoitteella: 00087 KEVA. 

Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan?

Päätöksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tekee ratkaisuasiantuntija yhdessä asiantuntijalääkärin kanssa. Tarvittaessa päätöksentekoon osallistuu myös kuntoutusasiantuntija.

Samalla selvitetään myös edellytyksesi ammatilliseen kuntoutukseen, joka on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Päätöksenteossa työkykyäsi arvioidaan lääkärisi antaman lausunnon sekä mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten avulla. Arvioinnissa huomioidaan työtehtäviesi vaatimukset, työssä suoriutumisesi sekä mahdollisuutesi toipua työkykyiseksi hoidon ja kuntoutuksen avulla.

Arviomme työkyvystäsi saattaa poiketa sinua hoitavan lääkärin arviosta.

Jos työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkettä ei myönnetä

Työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää, jos työkykysi ei katsota heikentyneen riittävästi. Arvio voi myös olla, että sinulla on oikeus vain osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka olisit hakenut täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Jos työ- tai virkasuhteesi on voimassa, voit ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai esimieheesi mahdollisten työjärjestelyjen osalta. Muussa tapauksessa ota yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon. Voit hakea työttömyyspäivärahaa, jos sinulle ei ole tarjottavissa sopivaa työtä.

Työttömyyspäivärahaa voidaan myöntää myös soviteltuna, jos sinulle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke, mutta et jatka työntekoa.

Jos työsuhteesi jatkuu edelleen tai se on päättynyt vasta vähän aikaa sitten, sinulla voi olla mahdollisuus tilanteesi selvittelyyn sosiaalityöntekijän tai kuntoutusohjaajan kanssa Kevan kustantamana.

Voit myös valittaa kielteisestä päätöksestä. Ohjeen saat päätöksen liitteenä.