Eläkkeiden käsittelyajat

Käsittelemme hakemuksesi aina mahdollisimman nopeasti.  

Eläkettä kannattaa hakea kahta kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Käsittelemme eläkehakemukset eläkkeen alkamisajankohdan mukaan.

Omat eläketietosi -palvelussa tehty hakemus nopeuttaa käsittelyä.

Eläkehakemusten keskimääräiset käsittelyajat

Olemme määritelleet eläkehakemusten käsittelylle tavoiteajat, joiden toteutumista seuraamme. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että saamme jo käsittelyn alkuvaiheessa käyttöömme kaikki asian käsittelyyn tarvittavat tiedot.  

 

Keskimääräiset
käsittelyajat (pv)
1.1. - 31.12.2020

Eläkkeiden
käsittelyn
tavoiteajat (pv)
Vanhuuseläke  12 20
Osittainen
varhennettu
vanhuuseläke
 2 10
Perhe-eläke 8 15
Työkyvyttömyyseläke
ja työuraeläke
38 40
Ammatillisen
kuntoutuksen
päätökset
17 18

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajoista 

Muita keskimääräisiä palveluaikoja

Puhelinpalvelun
keskimääräinen
jonotusaika
2 min 18 sek 
Omat eläketietosi -palvelun
kautta lähetetyt
verkkotiedustelut
4,7 päivää
Työsuhdeselvittelyn
keskimääräinen
käsittelyaika 
11 päivää