Eläkkeiden käsittelyajat ja palveluajat

Käsittelemme hakemuksesi aina mahdollisimman nopeasti, otamme huomioon eläkkeen alkamisajankohdan.

Katso ohjeet hakemiseen Eläkkeen hakeminen -sivulta.

Omat eläketietosi -palvelussa tehty hakemus nopeuttaa käsittelyä.

Eläkehakemusten keskimääräiset käsittelyajat

Olemme määritelleet eläkehakemusten käsittelylle tavoiteajat, joiden toteutumista seuraamme. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että saamme jo käsittelyn alkuvaiheessa käyttöömme kaikki asian käsittelyyn tarvittavat tiedot.  

 

Keskimääräiset
käsittelyajat (pv)
1.1. - 31.12.2021

Eläkkeiden
käsittelyn
tavoiteajat (pv)
Vanhuuseläke  8 12
Osittainen varhennettu
vanhuuseläke
1 7
Perhe-eläke 8 14
Työkyvyttömyyseläke
ja työuraeläke
32 40
Ammatillisen
kuntoutuksen
päätökset
14 18

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajoista 

Muita keskimääräisiä palveluaikoja

Puhelinpalvelun
keskimääräinen
jonotusaika
3 min 40 sek 
Omat eläketietosi -palvelun
kautta lähetetyt
verkkotiedustelut
4,7 päivää
Työsuhdeselvittelyn
keskimääräinen
käsittelyaika 
30 päivää