Eläkkeiden käsittelyajat

Käsittelemme hakemuksesi aina mahdollisimman nopeasti. Omat eläketietosi -palvelussa tehty hakemus nopeuttaa käsittelyä.

Eläkettä kannattaa hakea kahta kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Eläkehakemukset käsitellään eläkkeen alkamisajankohdan mukaan.

Eläkehakemusten keskimääräiset käsittelyajat

Olemme määritelleet eläkehakemusten käsittelylle tavoiteajat, joiden toteutumista seuraamme. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että saamme jo käsittelyn alkuvaiheessa käyttöömme kaikki asian käsittelyyn tarvittavat tiedot.  

Tulorekisterin käyttöönoton vuoksi varsinkin vanhuuseläkkeiden käsittely saattaa hidastua vuonna 2019. Tämä johtuu siitä, että työnantajilla on joissakin tapauksissa ollut vaikeuksia saada eläkkeen laskentaan tarvittavia tietoja siirtymään tulorekisteriin.

  Keskimääräiset käsittelyajat (pv) 1.1.-30.4.2019 Eläkkeiden käsittelyn tavoiteajat (pv)
Vanhuuseläke 25 25
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 12 15
Perhe-eläke 14 15
Työkyvyttömyyseläke (sisältää myös työuraeläkkeen)  44 43
Ammatillisen kuntoutuksen päätökset 17 15

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajoista 

Muita keskimääräisiä palveluaikoja

Puhelinpalvelun keskimääräinen jonotusaika 1 minuutti 40 sekuntia
Omat eläketietosi -palvelun kautta lähetetyt verkkotiedustelut 4,3 päivää
Työsuhdeselvittelyn keskimääräinen käsittelyaika  30 päivää