Ota työeläkevakuutus Kevasta

Osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai yhdistys voi ottaa työeläkevakuutuksen Kevasta, ja liittyä jäsenyhteisöksi, jos se täyttää seuraavat ehdot:

 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö, joka on kokonaan kuntien tai kuntayhtymien, hyvinvointialueen tai hyvinvointialueyhtymän omistuksessa.
 • Myös sellainen osakeyhtiö voi liittyä, joka on Kevan jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien tai kuntien tai kuntayhtymien, hyvinvointialueen tai hyvinvointialueyhtymän kokonaan omistamien Kevassa vakuutettujen osakeyhtiöiden omistuksessa.
 • Osuuskunta, jonka jäseninä on vain kuntia, kuntayhtymiä , hyvinvointialueita tai hyvinvointialueyhtymiä tai edellä mainittuja jäsenyhteisöjä.
 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö, jossa yhdellä tai useammalla kunnalla tai kuntayhtymällä, hyvinvointialueella tai hyvinvointialueyhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä tai niitä välittömästi tukevia toimintoja.
 • Ilman toimialarajoituksia jäsenyhteisöksi voi liittyä yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointialueyhtymän määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö, jonka henkilökunnasta yli puolet siirtyy osakeyhtiön palvelukseen suoraan Kevan jäsenyhteisön palveluksesta.
 • Yhdistys voi työeläkevakuuttaa Kevassa, jos sen jäseninä on vain kuntia, kuntayhtymiä, hyvinvointialueita tai hyvinvointialueyhtymiä tai niiden muodostamia yhdistyksiä.
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet tai hyvinvointialueyhtymät työeläkevakuuttavat henkilöstönsä Kevassa lainsäädännön perusteella. Perustamisesta ilmoitetaan Kevaan perustamiskokouksen jälkeen.

Näin liityt jäsenyhteisöksi

Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet:

 • Selvitys osakkeenomistajista ja määräysvallasta.
 • Selvitys osuuskunnan jäsenistä ja määräysvallasta.
 • Perustamiskirja, jos kysymyksessä on perustettava osakeyhtiö.
 • Säätiön hakemuksessa selvitys kunnan tai kuntayhtymän määräysvallasta säätiössä

Lisätietoja: Työnantaja-asiakkaan neuvontapalvelu