Ota työeläkevakuutus Kevasta

Osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys voi ottaa työeläkevakuutuksen Kevasta, jos se kuuluu Kevan jäsenyhteisöihin. Jäsenyhteisöksi voivat liittyä organisaatiot, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä sellainen osakeyhtiö, joka on kokonaan kuntien tai kuntayhtymien omistuksessa.
 • Myös sellainen osakeyhtiö voi liittyä, joka on kuntien tai kuntayhtymien kokonaan omistamien ja Kevassa vakuutettujen osakeyhtiöiden tai yhdistysten omistuksessa.
 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä sellainen osakeyhtiö tai säätiö, jossa yhdellä tai useammalla kunnalla tai kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä tai niitä välittömästi tukevia toimintoja.
 • Ilman toimialarajoituksia jäsenyhteisöksi voi liittyä yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö tai säätiö, jonka henkilökunnasta yli puolet siirtyy osakeyhtiön palvelukseen suoraan Kevan jäsenyhteisön palveluksesta.
 • Yhdistys voi työeläkevakuuttaa Kevassa, jos sen jäseninä on vain kuntia, kuntayhtymiä tai niiden muodostamia yhdistyksiä.
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät työeläkevakuuttavat henkilöstönsä Kevassa lainsäädännön perusteella. Perustamisesta ilmoitetaan Kevaan perustamiskokouksen jälkeen.

Näin liityt jäsenyhteisöksi

Kevan jäsenyhteisöksi haetaan oheisen linkin kautta.

Hae jäsenyyttä 

Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet:

 • Selvitys osakkeenomistajista ja määräysvallasta.
 • Perustamiskirja, jos kysymyksessä on perustettava osakeyhtiö.
 • Ote hallituksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Yhdistyksen hakemuksessa selvitys sen jäsenistä ja ote hallituksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Säätiön hakemuksessa selvitys kunnan tai kuntayhtymän määräysvallasta säätiössä ja ote hallituksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

 

Lisätietoja saat työnantaja-asiakkaan neuvonnasta