Ota työeläkevakuutus Kevasta

Työeläkevakuuttaminen Kevassa on mahdollista jäsenyhteisöillemme. Jäsenyydelle on muutama edellytys:

 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä sellainen osakeyhtiö tai säätiö, jossa yhdellä tai useammalla kunnalla tai kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä tai niitä välittömästi tukevia toimintoja.
 • Ilman toimialarajoituksia jäsenyhteisöksi voi liittyä yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö tai säätiö, jonka henkilökunnasta yli puolet siirtyy osakeyhtiön palvelukseen suoraan Kevan jäsenyhteisön palveluksesta.
 • Yhdistys voi työeläkevakuuttaa Kevassa, jos sen jäseninä on vain Kevan jäsenyhteisöjä.
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät työeläkevakuuttavat henkilöstönsä Kevassa lainsäädännön perusteella. Perustamisesta ilmoitetaan Kevaan perustamiskokouksen jälkeen.

Näin liityt jäsenyhteisöksi

Kevan jäsenyhteisöksi haetaan oheisella lomakkeella. Täytä tiedot ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Hae jäsenyyttä

Kevan hallitus käsittelee hakemukset ja saat tiedon käsittelyaikataulusta, kun olemme vastaanottaneet hakemuksenne.

Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet:

 • Yhdistyksen hakemuksessa selvitys sen jäsenistä.
 • Osakeyhtiön hakemuksessa selvitys osakkeenomistajista. Jos osakeyhtiö ei ole kokonaan Kevan jäsenyhteisöjen omistuksessa, selvitys kunnan tai kuntayhtymän määräysvallasta osakeyhtiössä.
 • Säätiön hakemuksessa selvitys kunnan tai kuntayhtymän määräysvallasta säätiössä.
 • Jos kysymyksessä on uusi osakeyhtiö tai säätiö ja suurin osa sen palvelukseen tulevista työntekijöistä siirtyy sinne suoraan jäsenyhteisöstä, hakemuksessa tulee olla tästä selvitys. Jos tämä edellytys ei täyty, jäsenyhteisöksi pääseminen edellyttää, että osakeyhtiön tai säätiön avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja.
 • Hakemuksessa tulee olla selvitys osakeyhtiön tai säätiön toimialasta.
 • Ote yhdistyksen, osakeyhtiön tai säätiön hallituksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Ote kaupparekisteristä, jos osakeyhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.
 • Perustamiskirja, jos kysymyksessä on perustettava osakeyhtiö.