Ota työeläkevakuutus Kevasta

Osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys voi ottaa työeläkevakuutuksen Kevasta, jos se kuuluu Kevan jäsenyhteisöihin.

Jäsenyhteisöksi voivat liittyä organisaatiot, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö, joka on kokonaan kuntien tai kuntayhtymien omistuksessa.
 • Myös sellainen osakeyhtiö voi liittyä, joka on kuntien tai kuntayhtymien kokonaan omistamien ja Kevassa vakuutettujen osakeyhtiöiden tai yhdistysten omistuksessa.
 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö tai säätiö, jossa yhdellä tai useammalla kunnalla tai kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä tai niitä välittömästi tukevia toimintoja.
 • Ilman toimialarajoituksia jäsenyhteisöksi voi liittyä yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö tai säätiö, jonka henkilökunnasta yli puolet siirtyy osakeyhtiön palvelukseen suoraan Kevan jäsenyhteisön palveluksesta.
 • Yhdistys voi työeläkevakuuttaa Kevassa, jos sen jäseninä on vain kuntia, kuntayhtymiä tai niiden muodostamia yhdistyksiä.
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät työeläkevakuuttavat henkilöstönsä Kevassa lainsäädännön perusteella. Perustamisesta ilmoitetaan Kevaan perustamiskokouksen jälkeen.

Näin liityt jäsenyhteisöksi

Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet:

 • Selvitys osakkeenomistajista ja määräysvallasta.
 • Perustamiskirja, jos kysymyksessä on perustettava osakeyhtiö.
 • Ote hallituksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Yhdistyksen hakemuksessa selvitys sen jäsenistä ja ote hallituksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Säätiön hakemuksessa selvitys kunnan tai kuntayhtymän määräysvallasta säätiössä ja ote hallituksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Lisätietoja: Työnantaja-asiakkaan neuvontapalvelu