Julkisen alan työkykyjohtamisen kehittämisverkostossa työkyvyn johtamista kehitetään yhdessä. Verkostotyössä keskitytään ennakoivaan työkykyjohtamisotteeseen, henkiseen hyvinvointiin sekä strategisen henkilöstöjohtamisen vahvistamiseen ja muutostilanteissa tukemiseen.

Tavoitteena on, että kehittämisverkoston tuen avulla osallistujat vaikuttavat organisaatioiden ja työyhteisöjen työkyvyn johtamisen laatuun, työkyvyn tuen prosessien toimivuuteen ja pidemmällä aikavälillä myös työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin, vaikuttavaan palvelutuotantoon sekä henkilöstötuottavuuteen.

Kenelle verkosto on tarkoitettu?

Verkosto on tarkoitettu kaikille Kevan työnantaja-asiakkaita edustaville HR-, työkyky- ja työhyvinvointiasioista vastaaville henkilöille ja esimiehille.

Miten pääset mukaan verkostoon?

Pääset mukaan verkostoon ilmoittautumalla….

//Odotamme Ailan ratkaisua miten mukaan//

Verkoston työpajoihin ja webinaareihin ilmoittaudutaan erikseen.

Verkoston työskentely

Verkosto työskentelee vuoden 2020 aikana kolmen eri teeman parissa: HR strategisena kumppanina, Työkykyjohtaminen uuteen asentoon ja Työterveysyhteistyö.

Kaikki teemat toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina. Voit valita itseäsi eniten kiinnostavan teeman tai useampia teemoja, oman organisaatiosi tarpeiden mukaan. Voit tulla mukaan kesken teemakohtaisen työskentelyn ja osallistua vain sinua kiinnostaviin tilaisuuksiin, esimerkiksi webinaareihin. Verkostolaisilla on käytössään myös Oppimisympäristö itsenäistä työskentelyä varten.

Työpajat järjestetään Kevassa. Niihin on mahdollisuus osallistua myös etänä, virtuaalisessa työskentelytilassa tapahtuvana työskentelynä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että työpajaan voi osallistua suuremmallakin porukalla, vaikkapa esimiesten kanssa.