Mitä työkykyjohtamisen kehittämisverkostot ovat?

Kevan työkykyjohtamisen kehittämisverkostot täydentävät työnantaja-asiakkaidemme työkykyjohtamisen kehittämistyötä.
Valtakunnallinen työkykyjohtamisen kehittämisverkosto (Vake) sekä useampi alueellinen työkyvyn kehittämisverkosto toimivat toisiaan rikastuttaen, kehittämistyötä tukien.

Valtakunnallisen verkoston tehtävänä on luoda yhdessä verkostolaisten kanssa yhteisöllistä työkykyjohtamisen kehittämiskulttuuria. Verkostojen tuella työnantajat voivat viedä eteenpäin omia työkykyjohtamisen tavoitteitaan ja vahvistaa henkilöstövoimavarojen tuloksellista johtamista.

Alueellisissa kehittämisverkostoissa keskitytään työnantajie ajankohtaisiin aiheisiin ja käytännön työstä nouseviin kysymyksiin.

Kenelle?

Valtakunnalliseen ja alueellisiin työkykyjohtamisen kehittämisverkostoihin voivat osallistua kaikki työkyky- ja työhyvinvointiasioiden parissa työskentelevät HR-, työterveys- ja työsuojelun ammattilaiset. Verkostot ovat tarkoitettu vain Kevan asiakkaille.

Mitä verkostossa tehdään?

Kehitämme ja muotoilemme sellaisia työkykyjohtamisen tapoja, joiden avulla me kaikki pystymme vastaamaan uudenlaisiin työelämän tarpeisiin: ketteryyteen, nopeaan reagointiin, itse- ja yhteisöohjautuvuuteen, kokonaisuuksien ymmärtämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä yhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintaan.

Kenenkään ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, sillä:

 1. Ratkomme yhdessä työkykyjohtamisen haasteita, parannamme työkyvyn tuen prosesseja, vahvistamme työkykyjohtamisen osaamista, kehitämme menetelmiä ja työkaluja, jotka helpottavat työkykyjohtamista, vahvistamme työterveysyhteistyötä ja Keva-kumppanuutta.
 2. Keskustelemme ajankohtaisista asioista, nostamme esiin arjessa esiin nousevia ilmiöitä, teemme uusia avauksia, kuulemme innostavia puheenvuoroja, vaihdamme ideoita, jaamme kokemuksia ja tietoa, luomme uutta, kokeilemme, laitamme itsemme likoon ja haastamme totuttuja tekemisen tapoja.
 3. Tuemme toisiamme, autamme ja opimme toisiltamme.
 4. Vaikutamme yhdessä työkykyjohtamisen laatuun ja vaikuttavuuteen, työkyvyttömyysriskien pienenemiseen ja työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin, työn sujuvuuteen ja hyvinvointiin työssä. Miksi? Koska se on kaikkien etu.

Miten verkostoissa työskennellään?

Valtakunnallisen kehittämisverkoston eli Vake-verkoston toiminta perustuu tavoitteellisiin vuosikellon mukaisiin, asiakkaiden tarpeista nouseviin teemallisiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuksilla on omat osatavoitteensa ja työskentely kunkin teeman parissa kestää yleensä kolme kuukautta. Kukin kokonaisuus koostuu koko päivän työpajoista (livenä Kevassa ja etänä verkon välityksellä) sekä lyhyemmistä verkkotreffeistä ja webinaareista.

Vake-verkoston verkkototeutukset, esim. työpajat tallennetaan (näkyvät vain verkoston jäsenille). Ne ovat hyödynnettävissä Kevan verkkoympäristössä (Claned) esimerkiksi esimieskoulutuksiin. Verkoston jäsenenä saat käyttöösi (Clanedin kautta) myös Kevan Oppimisympäristön monipuolisia työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä materiaaleja. Verkostolaisten ei tarvitse luoda erikseen tunnuksia Oppimisympäristöön. Jos haluat käyttöoikeuden myös organisaatiosi esimiehille, löydät ohjeet tunnusten tekemiseen Oppimisympäristö-sivulta.

Alueellisissa työkykyjohtamisen verkostoissa keskitytään työnantajien ajankohtaisiin aiheisiin ja käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Alueellisten verkostojen työskentelyä fasilitoi Kevan asiantuntija ja verkostot sopivat yhdessä työskentelytavoistaan ja aikatauluistaan.

Kuukausittain ilmestyvän verkostokirjeen avulla pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista.

Miten pääset mukaan?

Asiakkaidemme mukaan Keva on julkisen alan työkykyjohtamisen paras asiantuntija. Tule mukaan työkykyjohtamisen edelläkävijöiden verkostoon!

Pääset mukaan Vake-verkoston ja alueellisten verkostojen toimintaan ilmoittautumalla tällä lomakkeella:

Ilmoittaudu verkostoihin

Verkostoihin liittyminen ei sido sinua mihinkään. Voit poimia tarjonnastamme sinua kiinnostavat ja organisaationne tarpeisiin parhaiten sopivia tilaisuuksia.

Valtakunnallisen verkoston tapahtumat 2021

Merkitse tulevien verkostotapaamisten päivät kalenteriisi jo nyt! Kaikkin tapahtumiin ilmoittaudutaan erikseen. Valtakunnallisen verkoston työskentely etenee kvartaaleittain eri teemojen parissa. (Alueellisten verkostotapaamisten teemat sovitaan verkostokohtaisesti.)

Teema: ennakoiva ote työkykyjohtamisessa. Aiheina mm. tulevaisuusajattelu, muutosjoustavuus (resilienssi) ja dialogi.

 • webinaari 26.2.
 • verkkotreffit 5.3.
 • työpaja 26.3.

Teema: mielenterveyden voimavarat. Aiheina mm. mielenterveyden vahvistaminen yksilöinä ja työyhteisöissä.

 • verkkotreffit 9.4.
 • verkkotreffit 7.5.
 • webinaari 28.5.
 • verkkotreffit 4.6.
 • työpaja 17.6.

Teema: Kun työ on pilvessä - verkko ja verkostot työympäristönä. Aiheina mm. työntekemisen muutos, johtaminen, työterveys ja verkostotyö.

 • verkkotreffit 6.8.
 • verkkotreffit 3.9.
 • webinaari 24.9.
 • verkkotreffit 1.10.
 • työpaja 22.10.

Teema: Strateginen HR ja työura-ajattelu organisaation menestystekijänä. 

 • verkkotreffit 5.11.
 • verkkotreffit 3.12.
 • webinaari 17.12.

Tapahtumien tarkemmat sisällöt ja ohjelmat julkistetaan myöhemmin, kannattaa kuitenkin jo merkitä nämä päivämäärät kalenteriin.

Alueelliset verkostotapahtumat syksyllä 2021

Tapaamisten teemana on ”Johda työkykyä uudessa arjessa”. Tapaamiset järjestetään koronaepidemiatilanteesta riippuen joko paikan päällä alueella & teamsin kautta tai pelkästään teamsin kautta.

Ilmoittaudu mukaan oman alueesi verkostotapaamisiin. 

•  8.9. Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
•  9.9. Etelä-Pohjanmaa 
•  30.9. Kanta-Häme ja Päijät-Häme
•  6.10. Etelä-Savo ja Pohjois-Savo
•  8.10. Kainuu
•  13.10. Keski-Suomi
•  19.10. Lappi
•  20.10. Pohjois-Pohjanmaa
•  18.11. Satakunta
•  19.11. Varsinais-Suomi
•  24.11. Pirkanmaa
•  8.12. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 
•  9.12. Pohjois-Karjala
•  14.12. Uusimaa