Mitä työkykyjohtamisen kehittämisverkostot ovat?

Kevan työkykyjohtamisen kehittämisverkostot täydentävät työnantaja-asiakkaidemme työkykyjohtamisen kehittämistyötä.
Valtakunnallinen työkykyjohtamisen kehittämisverkosto (Vake) sekä useampi alueellinen työkyvyn kehittämisverkosto toimivat toisiaan rikastuttaen, kehittämistyötä tukien.

Valtakunnallisen verkoston tehtävänä on luoda yhdessä verkostolaisten kanssa yhteisöllistä työkykyjohtamisen kehittämiskulttuuria. Verkostojen tuella työnantajat voivat viedä eteenpäin omia työkykyjohtamisen tavoitteitaan ja vahvistaa henkilöstövoimavarojen tuloksellista johtamista.

Alueellisissa kehittämisverkostoissa keskitytään työnantajie ajankohtaisiin aiheisiin ja käytännön työstä nouseviin kysymyksiin.

Kenelle?

Valtakunnalliseen ja alueellisiin työkykyjohtamisen kehittämisverkostoihin voivat osallistua kaikki työkyky- ja työhyvinvointiasioiden parissa työskentelevät HR-, työterveys- ja työsuojelun ammattilaiset. Verkostot ovat tarkoitettu vain Kevan asiakkaille.

Mitä verkostossa tehdään?

Kehitämme ja muotoilemme sellaisia työkykyjohtamisen tapoja, joiden avulla me kaikki pystymme vastaamaan uudenlaisiin työelämän tarpeisiin: ketteryyteen, nopeaan reagointiin, itse- ja yhteisöohjautuvuuteen, kokonaisuuksien ymmärtämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä yhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintaan.

Kenenkään ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, sillä:

  1. Ratkomme yhdessä työkykyjohtamisen haasteita, parannamme työkyvyn tuen prosesseja, vahvistamme työkykyjohtamisen osaamista, kehitämme menetelmiä ja työkaluja, jotka helpottavat työkykyjohtamista, vahvistamme työterveysyhteistyötä ja Keva-kumppanuutta.
  2. Keskustelemme ajankohtaisista asioista, nostamme esiin arjessa esiin nousevia ilmiöitä, teemme uusia avauksia, kuulemme innostavia puheenvuoroja, vaihdamme ideoita, jaamme kokemuksia ja tietoa, luomme uutta, kokeilemme, laitamme itsemme likoon ja haastamme totuttuja tekemisen tapoja.
  3. Tuemme toisiamme, autamme ja opimme toisiltamme.
  4. Vaikutamme yhdessä työkykyjohtamisen laatuun ja vaikuttavuuteen, työkyvyttömyysriskien pienenemiseen ja työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin, työn sujuvuuteen ja hyvinvointiin työssä. Miksi? Koska se on kaikkien etu.

Miten verkostoissa työskennellään?

Valtakunnallisen kehittämisverkoston eli Vake-verkoston toiminta perustuu tavoitteellisiin vuosikellon mukaisiin, asiakkaiden tarpeista nouseviin teemallisiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuksilla on omat osatavoitteensa ja työskentely kunkin teeman parissa kestää yleensä kolme kuukautta. Kukin kokonaisuus koostuu koko päivän työpajoista (livenä Kevassa ja etänä verkon välityksellä) sekä lyhyemmistä verkkotreffeistä ja webinaareista.

Vake-verkoston verkkototeutukset (esim. työpajat) tallennetaan. Ne ovat hyödynnettävissä Kevan Oppimisympäristössä esimerkiksi esimieskoulutuksiin. Samalla voit käyttää muita Oppimisympäristön monipuolisia työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä materiaaleja osana organisaatiosi työkykyjohtamisen osaamisen kehittämistä. 

Alueellisissa työkykyjohtamisen verkostoissa keskitytään työnantajien ajankohtaisiin aiheisiin ja käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Alueellisten verkostojen työskentelyä fasilitoi Kevan asiantuntija ja verkostot sopivat yhdessä työskentelytavoistaan ja aikatauluistaan.

Kuukausittain ilmestyvän verkostokirjeen avulla pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista.

Miten pääset mukaan?

Asiakkaidemme mukaan Keva on julkisen alan työkykyjohtamisen paras asiantuntija. Tule mukaan työkykyjohtamisen edelläkävijöiden verkostoon!

Pääset mukaan Vake-verkoston ja alueellisten verkostojen toimintaan ilmoittautumalla tällä lomakkeella:

Ilmoittaudu verkostoihin

Verkostoihin liittyminen ei sido sinua mihinkään. Voit poimia tarjonnastamme sinua kiinnostavat ja organisaationne tarpeisiin parhaiten sopivia tilaisuuksia.

Tulevat tapahtumat

Merkitse tulevien verkostotapaamisten päivät kalenteriisi jo nyt! Kaikkin tapahtumiin ilmoittaudutaan erikseen. Alueellisten verkostotapaamisten teemat sovitaan verkostokohtaisesti.