Valtakunnallisessa työkykyjohtamisen kehittämisverkostossa työkyvyn johtamista kehitetään yhdessä ja etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Verkostotyössä keskitytään ennakoivaan työkykyjohtamisotteeseen, henkiseen hyvinvointiin sekä strategisen henkilöstöjohtamisen vahvistamiseen ja muutostilanteissa tukemiseen.   ​

Osallistumalla kehittämisverkostoon lisäät omaa ja organisaatiosi kyvykkyyttä johtaa henkilöstövoimavaroja tuloksekkaammin. Verkostossa syntyvillä ideoilla ja oivalluksilla uudistat tapaasi toimia johdon, esimiesten, henkilöstön ja kumppaneiden, mm. työterveyden kanssa niin, että arjen työkykyjohtaminen auttaa organisaatiotasi pääsemään tavoitteisiinsa. Vaikutat työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin ja lisäät hyvinvointia ja tuottavuutta.

“Mikään haaste ei ole liian suuri, kun ympärillä on kymmenittäin vertaisasiantuntijoita valmiina tarttumaan siihen.”

“Se yllätti, miten verkostossa keskusteluissa tullut pieni oivallus olikin ratkaiseva, ja maksoi käytetyn ajan satakertaisena takaisin. Paljolta turhalta työltä vältyin.”

Kenelle verkosto on tarkoitettu?

Verkosto on tarkoitettu kaikille Kevan työnantaja-asiakkaita edustaville HR-, työkyky- ja työhyvinvointiasioista vastaaville henkilöille ja esimiehille.

Verkoston työskentely

Toimintaympäristön kiihtyvään muutokseen vastaamiseksi verkosto työskentelee vuoden 2020 aikana kolmen eri teeman parissa:

  • HR strategisena kumppanina
  • Työkykyjohtaminen uuteen asentoon ja
  • Työterveysyhteistyö.

Kaikki teemat toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina. Voit valita itseäsi eniten kiinnostavan teeman tai useampia teemoja, oman organisaatiosi tarpeiden mukaan. Voit tulla mukaan kesken teemakohtaisen työskentelyn ja osallistua vain sinua kiinnostaviin tilaisuuksiin, esimerkiksi webinaareihin. Verkostolaisilla on käytössään myös Oppimisympäristö itsenäistä työskentelyä varten.

Työpajat järjestetään Kevassa. Niihin on mahdollisuus osallistua myös etänä, virtuaalisessa työskentelytilassa tapahtuvana työskentelynä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että työpajaan voi osallistua suuremmallakin porukalla, vaikkapa esimiesten kanssa.