Vad är utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning?

Kevas utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning kompletterar våra arbetsgivarkunders utvecklingsarbete inom arbetsmiljöledning.

Det riksomfattande nätverket för arbetsmiljöledning (Vake) och ett antal regionala nätverk kompletterar varandra och stöder utvecklingsarbetet.

Syftet med det riksomfattande nätverket är att tillsammans med nätverksmedlemmarna skapa en utvecklingskultur med vi-anda för arbetsmiljöledning. Med stöd av nätverken kan arbetsgivarna föra vidare sina mål för arbetsmiljöledning och stärka en resultatinriktad ledning av personalresurserna.

I de regionala utvecklingsnätverken är fokus på arbetsgivarnas aktuella teman och frågor som uppstår ur det praktiska arbetet.

För vem?

Det riksomfattande nätverket och de regionala nätverken för arbetsmiljöledning är öppna för alla som arbetar inom HR, företagshälsovården och arbetarskyddet med frågor som gäller arbetsförmågan, arbetshälsan eller välbefinnandet i arbetet. Nätverken är avsedda endast för Kevas kunder.

Vad gör man i nätverken i praktiken?

Vi utvecklar och formar sådana metoder för arbetsmiljöledning genom vilka vi alla kan svara på nya behov i arbetslivet: agilitet, snabba reaktioner, självstyrning och kollektiv styrning, förmåga att gestalta helheter och kontinuerligt lärande samt samarbete och nätverksliknande verksamhet.

Ingen behöver uppfinna hjulet på nytt eftersom vi samarbetar enligt följande:

  • Tillsammans tacklar vi utmaningarna inom arbetsmiljöledning, förbättrar processerna för stöd för arbetsförmågan, stärker kompetensen inom arbetsmiljöledning, utvecklar metoder och verktyg som underlättar arbetsmiljöledningen samt stärker samarbetet inom företagshälsovården och Keva-partnerskapet.
  • Vi diskuterar aktuella frågor, tar upp fenomen som kommer fram i vardagen, tar initiativ, hör på inspirerande anföranden, delar idéer, erfarenheter och information, skapar nytt, gör försök, engagerar oss och utmanar de invanda tillvägagångssätten.
  • Vi stöder och hjälper och lär oss av varandra.
  • Tillsammans kan vi påverka arbetsmiljöledningens kvalitet och effekt, minskningen av riskerna och kostnaderna för arbetsoförmåga samt smidigheten och välbefinnandet i arbetet. Varför? För att det är i allas intresse.

Vad går arbetet i nätverken ut på?

Verksamheten i det riksomfattande utvecklingsnätverket baserar sig på målinriktade helheter som har byggts upp enligt kundernas behov och som följer en årsklocka. Helheterna har sina egna delmål, och arbetet med respektive tema pågår i allmänhet tre månader. Varje helhet består av workshoppar på en dag (live i Kevas kontorshus och på distans via webben) samt av kortare nätträffar och webbinarier.

Nätverkets webbinarier, till exempel workshopparna spelas in (syns endast för nätverksmedlemmarna). De kan utnyttjas i Kevas webbmiljö (Claned) till exempel för chefsutbildning. Som nätverksmedlem får du (via Claned) tillgång till mångsidiga material om arbetsförmåga och arbetshälsa i Kevas Inlärningsmiljö. Nätverksmedlemmar behöver inte skapa några separata koder för tjänsten Inlärningsmiljö. Om du vill ha användarrätt till tjänsten också för cheferna i din organisation hittar du anvisningar för att skapa koder på sidan Inlärningsmiljö.

I de regionala nätverken för arbetsmiljöledning är fokus på arbetsgivarnas aktuella teman och frågor som uppstår ur det praktiska arbetet. Arbetet i de regionala nätverken faciliteras av Kevas specialister, och nätverken kommer tillsammans överens om sina arbetssätt och tidsplaner.

I vårt månatliga nätverksbrev får du den senaste informationen om kommande evenemang. Nätverksbrevet är på finska.

Hur kommer jag med?

Enligt våra kunder har Keva den bästa sakkunskapen om arbetsmiljöledning i den offentliga sektorn. Kom med i nätverket för föregångarna inom arbetsmiljöledning!

Du kan ansluta dig till det riksomfattande nätverket (Vake) och de regionala nätverken genom att anmäla dig med denna blankett:

Anmäl dig till nätverken (anmälningsblanketten är på finska)

Att ansluta sig till nätverken binder dig inte till något. Du kan välja de evenemang som intresserar dig mest och passar bäst för din organisation.

Nätverksevenemangen hittar du på våra finska sidor: Tapahtumat ja koulutukset.