Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga

Arbetsförmågan utgörs av flera komponenter. Ibland blir arbetsförmågan nedsatt trots förebyggande åtgärder. Arbetsplatsens verksamhetsmodeller och ett tätt samarbete mellan cheferna, företagshälsovården och arbetstagaren har en viktig roll när åtgärder för smidig fortsättning i arbetet planeras.

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga har planerats för HR-aktörer, chefer och företagshälsovårdsenheter. Med hjälp av spelet granskas organisationens egna verksamhetsmodeller som stöder fortsättning i arbetet och återgången till arbetet för partiellt arbetsföra anställda. Inlärningsspelet är ett bra sätt att till exempel gå igenom modellen för aktivt stöd och målen för strategisk arbetsmiljöledning.

Under spelets gång gör spelarna olika val som grundar sig på exempelpersonernas arbetsförmåga och organisationens verksamhetsmodeller, diskuterar olika alternativ och går vidare enligt svaren. Spelets gång styr diskussionen om processerna för stöd för arbetsförmågan, olika aktörers roller, ansvarsfördelningen och samarbetet. 

Hur får jag tillgång till inlärningsspelet?

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga är tillgängligt för alla Kevas arbetsgivarkunder. Spelet spelas i grupper antingen på distans eller i fysiska workshoppar. Alla grupper behöver egna koder för spelet. Beställ koder för spelet till grupperna i webbtjänsten för arbetsgivare

Inlärningsspelet kan också spelas på svenska. 

Vid sidan av spelet och som stöd för innehållet i det rekommenderar vi att du tar del av helheterna Työkyvyn tuen perusteet och Strateginen työkykyjohtaminen i Kevas Inlärningsmiljö. Ytterligare information om införandet av tjänsten Inlärningsmiljö och innehållet i den finns på vår webbplats.

Video: Inlärningsspelet Vågar till arbetsförmåga (med Svensk text):