Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga

Arbetsförmågan utgörs av flera komponenter. Ibland blir arbetsförmågan nedsatt trots förebyggande åtgärder. Arbetsplatsens verksamhetsmodeller och ett tätt samarbete mellan cheferna, företagshälsovården och arbetstagaren har en viktig roll när åtgärder för smidig fortsättning i arbetet planeras.

Spelet är avsett för HR-aktörer, chefer och företagshälsovårdsenheter, och syftet med det är att granska organisationens verksamhetsmodeller. Inlärningsspelet är ett bra sätt att till exempel gå igenom modellen för aktivt stöd och målen för strategisk arbetsmiljöledning.

Spelets gång styr diskussionen om processerna för stödet för arbetsförmågan, olika aktörers roller och samarbetet för att stödja fortsättning i arbetet för partiellt arbetsföra personer.

Spelet kan spelas i grupper antingen på distans eller i fysiska workshoppar. Under spelets gång gör spelarna olika val som grundar sig på exempelpersonernas arbetsförmåga och organisationens verksamhetsmodeller, diskuterar olika alternativ och går vidare enligt svaren.

Inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga är tillgängligt för alla Kevas arbetsgivarkunder.

Hur får jag tillgång till inlärningsspelet?

Du får tillgång till inlärningsspelet via din kundchef – kontaktuppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Vid sidan av spelet och som stöd för innehållet i det rekommenderar vi att du tar del av helheterna Työkyvyn tuen perusteet och Strateginen työkykyjohtaminen i Kevas Inlärningsmiljö. Ytterligare information om införandet av tjänsten Inlärningsmiljö och innehållet i den finns på vår webbplats.