Anmälan av anställningar och årsinkomster

Arbetsgivaren anmälde de anställningar och inkomster som omfattas av OffPL direkt till Keva ännu för år 2018.

Från 1.1.2019 ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Därifrån överförs de uppgifter som Keva behöver för pensionsberäkning och fastställande av pensionsavgifterna till arbetspensionssektorns intjäningssystem.

Arbetsgivaren ska med löneuppgiftsanmälan anmäla uppgifterna om inkomsttagarens förvärvsinkomster och anställningar till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

Efter att inkomstregistret införts ska du anmäla med löneuppgiftsanmälan att anställningen för en person som går i ålderspension upphör så fort som detta är känt.

Mer information:

Inspektion av pensionsavgifterna

De uppgifter som registreras inverkar både på de pensionsavgifter som tas ut och på enskilda personers framtida pensionsbeslut, dvs. pensionsskydd. Då uppgifterna om anställningar och inkomster är korrekta går också pensionshandläggningen snabbare.

Keva granskar arbetsgivarnas avgiftsuppgifter och de uppgifter som arbetsgivarna har anmält till anställningsregistret. Syftet är att säkerställa att korrekta uppgifter registreras i Areks intjäningssystem.