Pension på grundval av konstnärsstipendium

Du kan ha rätt till pension på grundval av statens konstnärsstipendium om du har fått statens konstnärsstipendium före 2009. Fram till 1996 uppstod pensionsrätten på basis av stipendier för 15 år och under åren 1996–2009 på basis av stipendier för fem år.

Pensionsåldern är 65 år i fråga om de ålderspensioner som beviljas på grundval av konstnärsstipendier för fem år.

Före pensionsåldern kan pension beviljas på grund av arbetsoförmåga.

Stipendiemottagarens efterlevande make och barn kan ha rätt till familjepension.

Pensionen grundar sig på lagen om statens konstnärsstipendier.

Sök pension hos Keva

Sök pension på grundval av konstnärsstipendium som beviljats före 2009 hos Keva med den normala blanketten för pensionsansökan.

Ansökningsblanketterna finns i elektronisk form i Kevas tjänst Min pension och i pdf-form på sidorna för olika pensionsslag på vår webbplats.

Ytterligare information finns på sidan Ansökan om pension.

Pensionsskyddet för stipendiemottagare sköts sedan 1.1.2009 av LPA

LPA sköter din pensionsförsäkring om du har beviljats konstnärsstipendium efter 2008. Då ska du själv söka pensionsförsäkring från LPA.

Läs mer om stipendier som försäkrats enligt LFöPL.