Arbete vid sidan av pension

Du kan arbeta utan inkomstgränser medan du får ålderspension och partiell förtida ålderspension. Andra pensionsslag är förknippade med olika slags inkomstbegränsningar.

När du arbetar vid sidan av pension

Pension tjänas in med 1,5 % av årsinkomsterna, oberoende av ålder och pensionsslag. Eftersom ny pension tjänas in av arbete samtidigt med pension, ska också pensionsförsäkringsavgifter betalas för det.

Pension tjänas in också av närståendevårdares eller familjevårdares arvoden och också på dem tas pensionsavgifter ut. Läs mer: Närstående- och familjevårdare

Du behöver två skatteprocent: en för utbetalning av din nuvarande pension och en för arbete, eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Läs mer: Beskattning av pensionen

Arbete kan inverka på sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag. Läs mer på FPA:s webbplats: Stöd för boende (fpa.fi).

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas. Läs mer: Har du arbetat vid sidan av pensionen?

Arbete vid sidan av ålderspension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år.

Du kan också arbeta längre än så men du tjänar inte längre in någon ny pension. När du har fyllt 68 år tas inte längre pensionsavgifter ut på din lön.

Den pension som tjänats in av arbete samtidigt med pension ska alltid sökas.

Anställningen behöver inte avslutas om du söker pension efter att du nått den övre åldersgränsen för pensionsintjäning som för närvarande är 68 år.

Läs mer: Har du arbetat vid sidan av pensionen

Arbete samtidigt med partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension är inte förknippad med några inkomstgränser. Du kan själv avtala med din arbetsgivare hur mycket du arbetar. Du behöver inte sluta arbeta och inte ens minska arbetet. Å andra sidan kan du också sluta arbeta eller arbeta mindre.

Arbete samtidigt med deltidspension

Deltidspensionen slopades i samband med pensionsreformen 2017. Om du redan är deltidspensionerad fortsätter din pension normalt.

Deltidspension förutsatte en övergång från heltidsarbete till deltidsarbete. I deltidsarbetet får dina inkomster uppgå till 35 - 70 % av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Arbetstiden och dina inkomster ska minska i samma förhållande.

Meddela Keva om inkomsterna av deltidsarbetet ändras med mer än 15 %. Då kan pensionsbeloppet räknas ut på nytt.