Työnteko eläkkeellä

Vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana voit työskennellä ilman tulorajoituksia. Muissa eläkelajeissa on erilaisia rajoituksia tuloille.

Kun työskentelet eläkkeellä

Eläkettä kertyy iästä ja eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista. Koska eläkkeellä tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä, on siitä maksettava myös eläkevakuutusmaksut.

Eläkettä kertyy myös omaishoitajan tai perhehoitajan palkkioista ja myös näistä peritään eläkemaksut. Lue lisää: Omais- ja perhehoitajat

Tarvitset kaksi veroprosenttia: toisen nykyisen eläkkeesi maksua varten ja toisen työntekoa varten, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Lue lisää: Eläkkeen verotus

Työnteko voi vaikuttaa sosiaalietuuksiin, esim. asumistukeen. Lisätietoja Kelan sivuilta: Asumisen tuet (Kela.fi).

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Lue lisää: Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?

Ansaintarajat

Osa-aika- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla on ansaintarajat, joita ei saa ylittää.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit jättää eläkkeen lepäämään, jos ansiorajasi ylittyvät.

Lue tarkemmin alta.

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat. Samalla sinulle kertyy uutta eläkettä, kunnes täytät 68 vuotta.

Voit työskennellä tätä pidempäänkin, mutta uutta eläkettä ei enää kerry. 68 vuotta täytettyäsi palkastasi ei peritä enää eläkemaksuja.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea

Työsuhteen ei tarvitse päättyä, jos haet eläkettä täytettyäsi eläkkeen kertymisen yläikärajan, joka on tällä hetkellä 68 vuotta.

Lue lisää: Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi

Työskentely osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja, eikä Keva seuraa työtulojasi.

Sinun ei tarvitse siis ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan. Sinun pitää kuitenkin sopia työnantajasi kanssa, kuinka paljon töitä aiot tehdä.  

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi.

Jos olet eläkeaikana ansiotyössä, muista hakea siitä kertynyttä eläkettä, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja olet lopettanut työskentelyn. Tee hakemus samaan tapaan kuin hakisit ensimmäistä kertaa vanhuuseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentely

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita 40 % eläkettä edeltävästä keskiansiostasi, tai vähintään 837,59 euroa bruttomääräisenä (vuonna 2021) kuukaudessa.

Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiosi ovat 40–60 % vakiintuneesta keskiansiosta ja ansioiden muutoksen arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentely

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksessä ilmoitetaan henkilökohtaiset ansaintarajasi osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita 60 % eläkettä edeltävästä keskiansiostasi, tai vähintään 837,59 euroa bruttomääräisenä (vuonna 2021) kuukaudessa.

Jos työansiosi ylittävät ansiorajan, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään.

Eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos haluat kokeilla paluuta työhön siten, että ansiorajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläke lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen eläke lakkautetaan.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi.

Eläkkeen lepäämään jättämismahdollisuudella tuetaan työssäkäynnin kokeilemista ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Tavoitteena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien ihmisten palaaminen heille sopivaan työhön.

Eläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään jo kuukauden tauon jälkeen.

Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista, jotta eläkettä ei tarvitse periä takaisin.

Ilmoituksen eläkkeen lepäämään jättämisestä voit tehdä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Eläkkeensaajan palvelut > Ilmoita muutoksista > Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit täyttää alla olevan lomakkeen Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään, jonka voit postittaa kirjeitse Kevaan osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään.pdf (39 kb)

 

Kun ansiorajasi ylittävä työssäkäynti päättyy eli eläke ei ole enää lepäävä, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi. Ilmoita tästä Kevaan vapaamuotoisella viestillä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat viestit.

Loma-ajan palkat ja lomarahat

Mikäli ansiosi ylittyvät ennen kuntoutustuen/osakuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen/osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamista ansaittujen loma-ajan palkkojen ja lomarahojen vuoksi, näillä tuloilla ei ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Muutoin lomaraha jaksotetaan koko vuoden työtuloksi ja sen tulee mahtua henkilökohtaiseen ansaintarajaasi. Eläkettä ei pääsääntöisesti jätetä lepäämään, mikäli ansiot ylittyvät ainoastaan lomarahan takia.

YEL-tulojen vaikutus ansaintarajoihin

Jos yrittäjä on ottanut yksityisestä eläkevakuutusyhtiöstä YEL-vakuutuksen, seuraamme näitä ansioita vahvistetun työtulon perusteella.

YEL-työtulon alaraja vuonna 2020 on 7 958,99 euroa vuodessa eli 663,25 € kuukaudessa. Jos yrittäjän työpanos jää alle YEL-vakuuttamisen alarajan, ei näitä yrittäjätuloja katsota työansioiksi.

Osakkaalle maksettuja osinkotuloja ei oteta huomioon työansioina. Muulle kuin osakkaalle työpanoksen perusteella maksetut osinkotulot otetaan huomioon työansioina.

Myös toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella julkiselle sektorille tehty työ saattaa kuulua toimeksiantosuhteena eläketurvan piiriin. Nämä ansiot otetaan huomioon eläkkeensaajan työansiona. Edellytyksenä on, ettei toiminta kuulu YEL:n piiriin eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä.

Työskentely osa-aikaeläkkeellä

Osa-aikaeläke poistui eläkeuudistuksen myötä vuoden 2017 alussa. Jos olet jo osa-aikaeläkkeellä, jatkuu eläkkeesi normaalisti.

Osa-aikaeläkkeen ehtona on ollut siirtyminen kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyössä voit ansaita 35–70 % kokoaikatyösi vakiintuneesta ansiotasosta. Työaikasi ja ansiosi pitää alentua samassa suhteessa.

Jos osa-aikatyön ansio muuttuu yli 15 %, ilmoita muutoksesta Kevaan. Tällöin eläkkeen määrä voidaan laskea uudelleen.

  • Tutustu tarkemmin osa-aikaeläkkeen ehtoihin ja ansiorajoihin: Osa-aikaeläke