Työnteko eläkkeellä ja ansaintarajat

Eläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä. 

Voit työskennellä ilman tulorajoituksia

 • vanhuuseläkkeen ja
 • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana.

Erilaisia rajoituksia tuloille eli ansaintarajoja on, jos työskentelet

 • osatyökyvyttömyyseläkkeellä
 • osakuntoutustuella
 • työkyvyttömyyseläkkeellä
 • kuntoutustuella
 • työuraeläkkeellä.

Työnteosta kertyy lisää eläkettä 

Kun työskentelet eläkkeen aikana, siitä kertyy lisää eläkettä  eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista, kunnes täytät eläkkeen kertymisen yläikärajan. Näistä ansioista peritään myös myös eläkevakuutusmaksut.

Eläkkeen rinnalla tehdyn työn eläkelaskuri

Eläkkeen rinnalla tehdyn työn eläkelaskuri näyttää, kuinka paljon työn tekeminen eläkkeen aikana on kerryttänyt sinulle lisää eläkettä. Laskuri on käytössäsi Omat eläketietosi -palvelussa.

Laskurissa

 • näet mikä työeläkkeesi määrä tulee olemaan kokonaisuudessaan eläkkeen kertymisen yläikärajassa
 • voit arvioida itse eläkkeesi tulevaa määrää esimerkiksi muuttamalla eläkkeen alkamispäivää tai ansioitasi.

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä, näet myös ajankohdan, jolloin eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi sekä eläkkeesi määrän tänä ajankohtana.

Näet tämän laskurin Omat eläketietosi -palvelussa, jos

 • olet vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja
 • sinulla on eläkkeen rinnalla tehtyä työtä eli olet joko parhaillaan töissä tai eläkkeen aikainen työsuhteesi on päättynyt.

Kirjaudu: Omat eläketietosi -palveluun

Muista verotus ja vaikutus tukiin

Tarvitset kaksi veroprosenttia: toisen nykyisen eläkkeesi maksua varten ja toisen työntekoa varten, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Lue lisää: Eläkkeen verotus

Työnteko voi vaikuttaa sosiaalietuuksiin, esim. asumistukeen. Lisätietoja Kelan sivuilta: Asumisen tuet (Kela.fi).

Eläkettä pitää hakea erikseen

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Lue lisää: Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?

Omais- ja perhehoitajat

Eläkettä kertyy myös omaishoitajan tai perhehoitajan palkkioista ja myös näistä peritään eläkemaksut. Lue lisää: Omais- ja perhehoitajat

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat.

Työskentelystäsi sinulle kertyy uutta eläkettä eläkkeen kertymisen yläikärajaan saakka. Eläkkeen kertymisen yläikäraja määräytyy syntymävuotesi perusteella.

Syntymävuosi Eläkkeen kertymisen yläikäraja
1955 68 v
1956 68 v
1957 68 v
1958 69 v
1959 69 v
1960 69 v
1961 69 v
1962–1964 70 v
1965– vahvistetaan myöhemmin

 

Kun täytät eläkkeen kertymisen yläikärajan, hae uusi kertynyt eläke. Voit saada tämän eläkkeen maksuun automaattisesti, jos käyt etukäteen antamassa suostumuksesi eläkkeen myöntämiseen Omat eläketietosi -palvelussa.

Voit hakea eläkkeen aikaisesta työstä kertyneen eläkkeen jo ennen yläikärajaa, jos

 • eläkkeen ohella tekemäsi työ kuuluu sellaisen työeläkelain piiriin, josta et vielä saa eläkettä tai
 • sinulle on myönnetty vanhuuseläke ennen vuotta 2017 ja olet työskennellyt eläkkeen rinnalla vuonna 2017 tai sen jälkeen.

Edellä mainitussa tapauksessa eläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lisäksi työsi tulee olla päättynyt.

Voit jatkaa työntekoa yläikärajan täyttämiskuukauden jälkeenkin. Näistä ansioista ei peritä eläkemaksuja, joten ne eivät myöskään kerrytä uutta eläkettä.

Lisää tietoa työnteosta vanhuuseläkkeellä:

Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi

Vanhuuseläkkeen aikana työskentely - usein kysyttyä

 

Työskentely osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja, eikä Keva seuraa työtulojasi.

Sinun ei tarvitse siis ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan. Sinun pitää kuitenkin sopia työnantajasi kanssa, kuinka paljon töitä aiot tehdä.  

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella, osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella ollessasi. Tällöin sinua koskevat ansaintarajat.

Ansaintaraja ilmoitetaan aina bruttona.

Työeläkkeen ansaintarajat

 • Kun saat eläkepäätöksen, näet päätöksellä oman henkilökohtaisen bruttomääräisen ansaintarajasi.
 • Ansaintarajaa tarkistetaan vuosittain indeksillä. Ajan tasalla olevan ansaintarajasi näet helposti Omat eläketietosi -palvelussa.
 • Kun olet eläkkeellä, palkankorotukset eivät korota ansaintarajaa.
 • 1.1.2024 alkaen voit ansaita kuitenkin vähintään 976,59 euroa kuukaudessa.

Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajat

 • Edellä kerrottu henkilökohtainen ansaintaraja koskee ainoastaan työeläkettä. Voit joissain tapauksissa saada työkyvyttömyyseläkettä myös Kelasta.
 • Kela maksaa työkyvyttömyyseläkettä, jos työtulosi ovat vuonna 2024 bruttomäärältään enintään 976,59 euroa kuukaudessa. Jos työtulosi ylittävät 976,59 euroa kuukaudessa vuoden 2024 aikana vähintään kolmen kuukauden ajalta, Kela keskeyttää eläkkeen maksamisen.
 • Jos työskentelet ja saat työkyvyttömyyseläkettä myös Kelasta, ole yhteydessä Kelaan.

Jos työansiosi ylittävät ansaintarajasi

Lähetämme sinulle ansaintarajan ylityksestä tiedon, jos työansiosi ovat ylittäneet ansaintarajasi vähintään kahden kuukauden ajan. Saat tiedon Omat eläketietosi -palveluun sekä lisäksi kirjeitse, jos et ole tilannut paperitonta palvelua.

Jos ansaintarajan ylitys on tilapäistä, eikä se jatku vähintään kolmea perättäistä kuukautta, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Kevaan.

Jos työansiosi ylittävät ansaintarajasi vähintään kolmena perättäisenä kuukautena, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään. Lue tarkemmin alempaa.

Työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiosi ovat 40–60 % vakiintuneesta keskiansiosta ja ansioiden muutoksen arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Vuosiloma, loma-ajan palkka ja lomaraha

Vuosiloma ei vaikuta eläkkeen maksamiseen.

Jos ansiosi ylittyvät ennen eläkkeen alkamista ansaittujen loma-ajan palkkojen ja lomarahojen vuoksi, näillä tuloilla ei ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Muulloin lomaraha jaksotetaan koko vuoden työtuloksi ja sen tulee mahtua henkilökohtaiseen ansaintarajaasi. Eläkettä ei pääsääntöisesti jätetä lepäämään, jos ansiot ylittyvät ainoastaan lomarahan takia.

Muiden kertakorvausten vaikutus ansaintarajaasi

Kerran vuodessa maksettava tulospalkkio tai esim. vuonna 2023 maksettavat liittokohtaiset kertakorvaukset eivät vaikuta eläkkeen maksamiseen eivätkä ansaintarajaasi.

Eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos haluat kokeilla paluuta työhön siten, että ansaintarajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläke lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen eläke lakkautetaan.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi.

Kun ansaintarajasi ylittävä työssäkäynti loppuu eli eläke ei ole enää lepäävä, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi. Ilmoita tästä Kevaan vapaamuotoisella viestillä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat viestit.

Eläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään jo kuukauden tauon jälkeen.

Eläkkeen lepäämään jättämismahdollisuudella tuetaan työssäkäynnin kokeilemista ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Tavoitteena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien ihmisten palaaminen heille sopivaan työhön.

Tee ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista, jotta eläkettä ei tarvitse periä takaisin.

Tee ilmoitus helposti Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Eläkkeensaajan palvelut > Ilmoita muutoksista > Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit täyttää alla olevan lomakkeen Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään, jonka voit postittaa kirjeitse Kevaan osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään.pdf (39 kb)

YEL-tulojen vaikutus ansaintarajoihin

Jos yrittäjä on ottanut yksityisestä eläkevakuutusyhtiöstä YEL-vakuutuksen, seuraamme näitä ansioita vahvistetun työtulon perusteella.

YEL-työtulon alaraja vuonna 2024 on 9 010,28 euroa vuodessa. Jos yrittäjän työpanos jää alle YEL-vakuuttamisen alarajan, ei näitä yrittäjätuloja katsota työansioiksi.

Muulle kuin osakkaalle työpanoksen perusteella maksetut osinkotulot otetaan huomioon työansioina.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko on ansiotuloa (verotettavaa palkkaa tai työkorvausta) siltä osin kuin osingon jakoperusteena on osingon saajan työpanos. Yhtiön osakkaan nostamaa työpanokseen perustuvaa osinkoa koskevaa säännöstä sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Myös toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella julkiselle sektorille tehty työ saattaa kuulua toimeksiantosuhteena eläketurvan piiriin. Nämä ansiot otetaan huomioon eläkkeensaajan työansiona. Edellytyksenä on, ettei toiminta kuulu YEL:n piiriin eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä.

Muista hakea työstä kertynyt eläke

Eläkkeen aikana ja sen jälkeen tekemästäsi työstä on kertynyt uutta eläkettä. Voit hakea eläkkeen siinä vaiheessa, kun olet täyttänyt vanhuuseläkeikäsi ja työsi on päättynyt. Tämä uusi eläke lisätään vanhuuseläkkeeseen.

Omat eläketietosi -palvelun ”Eläkkeen rinnalla tehdyn työn eläkelaskuri” näyttää, kuinka paljon eläkettä sinulle on kertynyt.

Helpoiten haet tätä eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa vanhuuseläkehakemuksella.