Työnteko eläkkeellä

Vanhuuseläkkeen aikana voit työskennellä ilman tulorajoituksia, mutta monissa muissa eläkelajeissa on erilaisia rajoituksia tuloille.

Huomaa nämä!

  • Eläkettä kertyy iästä ja eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista.
  • Koska eläkkeellä tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä, on siitä maksettava myös eläkevakuutusmaksut.
  • Eläkettä kertyy myös omaishoitajan tai perhehoitajan palkkioista ja myös näistä peritään eläkemaksut. Lue lisää: Omais- ja perhehoitajat
  • Tarvitset kaksi veroprosenttia: toisen nykyisen eläkkeesi maksua varten ja toisen työntekoa varten, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Lue lisää: Eläkkeen verotus
  • Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Lue lisää: Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?
  • Huomaathan, että työnteko voi vaikuttaa sosiaalietuuksiin, esim. asumistukeen. Lisätietoja Kelan sivuilta: Asumisen tuet (Kela.fi).

Ansaintarajat ja eläkkeen kertyminen

Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat. Samalla sinulle kertyy uutta eläkettä, kunnes täytät 68 vuotta. Vuoden 1957 jälkeen syntyneillä eläkettä kertyy tätäkin pidempään. Tämän jälkeen voit edelleen työskennellä, mutta uutta eläkettä ei enää kerry. 68 vuotta täytettyäsi palkastasi ei peritä eläkemaksuja.

Osa-aika- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla on ansaintarajat, joita ei saa ylittää.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit jättää eläkkeen lepäämään, jos ansiorajasi ylittyvät.

Työskentely osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja, eikä Keva seuraa työtulojasi.

Sinun ei tarvitse siis ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan. Sinun pitää kuitenkin sopia työnantajasi kanssa, kuinka paljon töitä aiot tehdä.  

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi.

Jos olet eläkeaikana ansiotyössä, muista hakea siitä kertynyttä eläkettä, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja olet lopettanut työskentelyn. Tee hakemus samaan tapaan kuin hakisit ensimmäistä kertaa vanhuuseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentely

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita 40 % eläkettä edeltävästä keskiansiostasi, tai vähintään 834,52 euroa (vuonna 2020) kuukaudessa.

Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiosi ovat 40–60 % vakiintuneesta keskiansiosta ja ansioiden muutoksen arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentely

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksessä ilmoitetaan henkilökohtaiset ansaintarajasi osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita 60 % eläkettä edeltävästä keskiansiostasi, tai vähintään 834,52 euroa (vuonna 2020) kuukaudessa.

Jos työansiosi ylittävät ansiorajan, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään.

Eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos haluat kokeilla paluuta työhön siten, että ansiorajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläke lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen eläke lakkautetaan.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi.

Eläkkeen lepäämään jättämismahdollisuudella tuetaan työssäkäynnin kokeilemista ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Tavoitteena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien ihmisten palaaminen heille sopivaan työhön.

Eläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään jo kuukauden tauon jälkeen.

Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista, jotta eläkettä ei tarvitse periä takaisin.

Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään.pdf (39 kb)

 

Kun ansiorajasi ylittävä työssäkäynti päättyy eli eläke ei ole enää lepäävä, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi. Ilmoita tästä Kevaan Omat eläketietosi -palvelun kautta.

Loma-ajan palkat ja lomarahat

Mikäli ansiosi ylittyvät ennen kuntoutustuen/osakuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen/osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamista ansaittujen loma-ajan palkkojen ja lomarahojen vuoksi, näillä tuloilla ei ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Muutoin lomaraha jaksotetaan koko vuoden työtuloksi ja sen tulee mahtua henkilökohtaiseen ansaintarajaasi. Eläkettä ei pääsääntöisesti jätetä lepäämään, mikäli ansiot ylittyvät ainoastaan lomarahan takia.

 

Työskentely osa-aikaeläkkeellä

Osa-aikaeläke poistui eläkeuudistuksen myötä vuoden 2017 alussa. Jos olet jo osa-aikaeläkkeellä, jatkuu eläkkeesi normaalisti.

Osa-aikaeläkkeen ehtona on ollut siirtyminen kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyössä voit ansaita 35–70 % kokoaikatyösi vakiintuneesta ansiotasosta. Työaikasi ja ansiosi pitää alentua samassa suhteessa.

Jos osa-aikatyön ansio muuttuu yli 15 %, ilmoita muutoksesta Kevaan. Tällöin eläkkeen määrä voidaan laskea uudelleen.

  • Tutustu tarkemmin osa-aikaeläkkeen ehtoihin ja ansiorajoihin: Osa-aikaeläke