Työnteko eläkkeellä ja ansiorajat

Eläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä. 

Voit työskennellä ilman tulorajoituksia

  • vanhuuseläkkeen ja
  • osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana.

Erilaisia rajoituksia tuloille eli ansiorajoja on, jos työskentelet

  • osatyökyvyttömyyseläkkeellä
  • osakuntoutustuella
  • työkyvyttömyyseläkkeellä
  • kuntoutustuella
  • työuraeläkkeellä.

Työnteosta kertyy lisää eläkettä 

Kun työskentelet eläkkeen aikana, siitä kertyy lisää eläkettä  eläkelajista riippumatta 1,5 % vuosiansioista, kunnes täytät ylimmän vanhuuseläkeiän. Tästä työstä on maksettava myös eläkevakuutusmaksut.

Muista verotus ja vaikutus tukiin

Tarvitset kaksi veroprosenttia: toisen nykyisen eläkkeesi maksua varten ja toisen työntekoa varten, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Lue lisää: Eläkkeen verotus

Työnteko voi vaikuttaa sosiaalietuuksiin, esim. asumistukeen. Lisätietoja Kelan sivuilta: Asumisen tuet (Kela.fi).

Eläkettä pitää hakea erikseen

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää aina hakea. Lue lisää: Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi?

Omais- ja perhehoitajat

Eläkettä kertyy myös omaishoitajan tai perhehoitajan palkkioista ja myös näistä peritään eläkemaksut. Lue lisää: Omais- ja perhehoitajat

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Voit työskennellä vanhuuseläkkeellä niin paljon kuin haluat. Työskentelystäsi sinulle kertyy uutta eläkettä eläkkeen kertymisen yläikärajaan saakka. Eläkkeen kertymisen yläikäraja määräytyy syntymävuotesi perusteella.

Syntymävuosi Eläkkeen kertymisen yläikäraja
1955 68 v
1956 68 v
1957 68 v
1958 69 v
1959 69 v
1960 69 v
1961 69 v
1962–1964 70 v
1965– vahvistetaan myöhemmin

 

Eläkkeen kertymisen yläikärajan täytettyäsi voit hakea eläkkeen, vaikka työsuhteesi jatkuisikin edelleen. Yläikärajan täyttämiskuukauden jälkeen maksetuista ansioista ei peritä eläkemaksuja, joten ne eivät myöskään kerrytä uutta eläkettä.

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertynyttä eläkettä pitää hakea. Voit kuitenkin saada eläkkeen maksuun automaattisesti, jos käyt etukäteen antamassa suostumuksesi eläkkeen myöntämiseen Omat eläketietosi -palvelussa.

Lisää tietoa työnteosta eläkkeellä: Oletko työskennellyt eläkkeellä ollessasi

Työskentely osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja, eikä Keva seuraa työtulojasi.

Sinun ei tarvitse siis ilmoittaa työajan muutoksista tai työnteon lopettamisesta Kevaan. Sinun pitää kuitenkin sopia työnantajasi kanssa, kuinka paljon töitä aiot tehdä.  

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi.

Jos olet eläkeaikana ansiotyössä, muista hakea siitä kertynyttä eläkettä, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja olet lopettanut työskentelyn. Tee hakemus samaan tapaan kuin hakisit ensimmäistä kertaa vanhuuseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä työskentely ja ansaintarajat

Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita 40 % eläkettä edeltävästä keskiansiostasi, tai vähintään 885,63 euroa kuukaudessa bruttomääräisenä (1.8.2022 alkaen). Oman ansaintarajasi näet viimeisimmästä eläkepäätöksestäsi.

Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiosi ovat 40–60 % vakiintuneesta keskiansiosta ja ansioiden muutoksen arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentely ja ansaintarajat

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saat ansaita osatyökyvyttömyyseläkkeen/osakuntoutustuen maksupäätöksellä ilmoitetun henkilökohtaisen ansaintarajan mukaisesti. 1.8.2022 alkaen voit ansainta kuitenkin vähintään 885,63 euroa kuukaudessa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen/osakuntoutustuen ansaintarajaa tarkistetaan vuosittain indeksillä.

Eläkkeellä ollessa palkankorotukset eivät korota ansaintarajaa.

Jos työansiosi ylittävät ansiorajan, eläkkeesi voidaan jättää lepäämään.

Eläkkeen jättäminen lepäämään

Jos haluat kokeilla paluuta työhön siten, että ansiorajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläke lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen eläke lakkautetaan.

Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi.

Eläkkeen lepäämään jättämismahdollisuudella tuetaan työssäkäynnin kokeilemista ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä. Tavoitteena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien ihmisten palaaminen heille sopivaan työhön.

Eläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään jo kuukauden tauon jälkeen.

Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloittamista, jotta eläkettä ei tarvitse periä takaisin.

Ilmoituksen eläkkeen lepäämään jättämisestä voit tehdä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Eläkkeensaajan palvelut > Ilmoita muutoksista > Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit täyttää alla olevan lomakkeen Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään, jonka voit postittaa kirjeitse Kevaan osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

Ilmoitus eläkkeen jättämisestä lepäämään.pdf (39 kb)

 

Kun ansiorajasi ylittävä työssäkäynti päättyy eli eläke ei ole enää lepäävä, eläkkeen maksu jatkuu pyynnöstäsi. Ilmoita tästä Kevaan vapaamuotoisella viestillä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat viestit.

Vuosiloma, loma-ajan palkat ja lomarahat

Vuosiloma ei vaikuta eläkkeen maksamiseen. Mikäli ansiosi ylittyvät ennen kuntoutustuen/osakuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen/ osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamista ansaittujen loma-ajan palkkojen ja lomarahojen vuoksi, näillä tuloilla ei ole vaikutusta eläkkeen maksamiseen.

Muutoin lomaraha jaksotetaan koko vuoden työtuloksi ja sen tulee mahtua henkilökohtaiseen ansaintarajaasi. Eläkettä ei pääsääntöisesti jätetä lepäämään, mikäli ansiot ylittyvät ainoastaan lomarahan takia.

YEL-tulojen vaikutus ansaintarajoihin

Jos yrittäjä on ottanut yksityisestä eläkevakuutusyhtiöstä YEL-vakuutuksen, seuraamme näitä ansioita vahvistetun työtulon perusteella.

YEL-työtulon alaraja vuonna 2022 on 8 261,71 euroa vuodessa eli noin 689 kuukaudessa. Jos yrittäjän työpanos jää alle YEL-vakuuttamisen alarajan, ei näitä yrittäjätuloja katsota työansioiksi.

Osakkaalle maksettuja osinkotuloja ei oteta huomioon työansioina. Muulle kuin osakkaalle työpanoksen perusteella maksetut osinkotulot otetaan huomioon työansioina.

Myös toimeksianto- tai konsulttisopimuksen perusteella julkiselle sektorille tehty työ saattaa kuulua toimeksiantosuhteena eläketurvan piiriin. Nämä ansiot otetaan huomioon eläkkeensaajan työansiona. Edellytyksenä on, ettei toiminta kuulu YEL:n piiriin eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä.

Työskentely osa-aikaeläkkeellä

Osa-aikaeläke poistui eläkeuudistuksen myötä vuoden 2017 alussa. Jos olet jo osa-aikaeläkkeellä, jatkuu eläkkeesi normaalisti.

Osa-aikaeläkkeen ehtona on ollut siirtyminen kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyössä voit ansaita 35–70 % kokoaikatyösi vakiintuneesta ansiotasosta. Työaikasi ja ansiosi pitää alentua samassa suhteessa.

Jos osa-aikatyön ansio muuttuu yli 15 %, ilmoita muutoksesta Kevaan. Tällöin eläkkeen määrä voidaan laskea uudelleen.

  • Tutustu tarkemmin osa-aikaeläkkeen ehtoihin ja ansiorajoihin: Osa-aikaeläke