Kun työntekijällä on työkyvyssä ongelmia, miten toimia yhteistyössä työnantajan, työterveysyhtiön ja Kevan kanssa niin, että työntekijän asiat saadaan sujuvasti ratkaistua.

Tälle sivulle on koottu työterveyshuolloille hyödyllistä tietoa ja linkkejä etuuksista, jotka tulevat usein vastaan työkykyprosessin aikana sekä hakemuskäsittelyyn tarvittavat lomakkeet ja tiedot lausuntojen lähettämisestä. Lisätietoa myös työkyvyn tukiprosessin hallinnasta ja varhaisesta tuesta.