Tervetuloa asiakkaaksemme!

Täältä löydät ohjeet ja vinkit sujuvaan asiointiin. Voit aina myös kysyä neuvoa omalta asiakaspäälliköltäsi. Työnantaja-asiakkaiden neuvonnan yhteystiedot

Työnantajan vuosikellosta näet tärkeät päivämäärät.

Työnantajan verkkopalvelu

Työnantajan verkkopalvelusta löydät työnantajakohtaisia tietoja esimerkiksi eläkemaksuihin ja palvelussuhteisiin liittyen. Verkkopalveluun kirjaudutaan Väestörekisterikeskuksen Katso–tunnuksin ja käyttövaltuuksia ylläpitää organisaatiosi Katso-pääkäyttäjä. 

Työnantajan verkkopalvelu

Työnantajatunnukset

Ilmoita meille sähköisellä lomakkeella jatkossa tietojen ilmoittamisessa käytettävä ilmoittajatunnus/-tunnukset. Voit käyttää ilmoittajatunnuksena Kevasta saamaasi työnantajatunnusta.

Samalla lomakkeella ilmoitat myös jatkossa ilmoitusliikenteen hoitajana toimivan tahon/henkilön yhteystiedot (palkanlaskija, palveluskeskuksen tiimi yms.).

Ilmoitusliikenteen hoitaja on yhteyshenkilönne palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköinen lomake: Ilmoita ilmoittaja- ja/tai ilmoitusliikenteen hoitaja -tiedosta tai niiden muutoksesta.

Ilmoita myös Kevan järjestelmään avattavat ja tietojen ilmoittamisessa käytettävät toimintayksiköt eli henkilöiden työpisteet. Suosittelemme, että käytät ilmoittamisessa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimipaikkarakennetta.

Toimintayksikkötunnusten muutokset (alkamiset, päättymiset ym.) voit päivittää työnantajan verkkopalvelussa, jos sinulla on toimivat käyttöoikeudet työnantajan tietoihin.

Lomake: Toimintayksikköilmoitus (pdf) (58 kb)

Lähetä toimintayksikköjä koskevat lomakkeet täydennettyinä viipymättä joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen palvelussuhderekisteri[at]keva.fi tai postitse Kevan rekisteritiimiin. Palvelussuhderekisteriin tai faksilla numeroon 020 614 2399.

Ilmoitusliikenteen hoitaja lähettää jatkossa palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitukset ilmoitusliikenteen ohjeissa kuvatun aikataulun ja muun ohjeistuksen mukaisesti Kevaan. Hän myös sopii Kevan rekisteritiimin kanssa ilmoitustavasta.

Alkamispäivä on ilmoituksissa aikaisintaan päivä, jolloin työnantaja on tullut Kevan jäseneksi. Päättymispäivä ilmoitetaan vain, jos palvelussuhdejakso on jo päättynyt.
Jos lähetät tiedot postitse, osoite on: Keva, Rekisteritiimi, 00087 KEVA.

Kysy tarvittaessa lisätietoja sähköpostiosoitteesta palvelussuhderekisteri[at]keva.fi.

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen

Ilmoita työntekijöittenne palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot palvelussuhderekisteriin ilmoitusliikenteen aikataulujen mukaisesti. Tietojen ilmoittamiseen liittyvät ohjeet ja aikataulut löydät ilmoitusliikenteen ohjeesta.

Ilmoitusliikenteen ohjeet.pdf (225 kb)

Eläkemaksujen hoitaminen

Palkkaperusteisen eläkemaksun ennakot tilitetään kuukausittain palkanmaksukuukautta seuraavana eräpäivänä. Ensimmäisenä eräpäivänä tilitetään maksu kaikilta sitä edeltäviltä ko. eläkejärjestelmän piiriin kuuluvilta kuukausilta. Tilitykset tulee tehdä Kevan ilmoittamien viitenumeroiden ja eräpäivien mukaisesti. Tiedot työnantajan eläkemaksuprosentista, viitenumeroista ja eräpäivistä löydät työnantajan verkkopalvelusta. Kesken vuotta aloittavalle työnantajalle lähetämme tiedot myös kirjeitse viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä eräpäivää.

Palvelussuhderekisteriin ilmoitetut ansiot täsmäytetään vuosittain tilitettyihin eläkemaksuihin. Täsmäytys tehdään helmi-maaliskuussa. Näihin tietoihin perustuen muodostuu ns. lopullinen palkkaperusteinen eläkemaksu. Jos palvelussuhderekisterin ansiotietoja muutetaan tietojen eläkemaksun lopullisen laskentaan poiminnan jälkeen, lähetetään muutoksiin pohjautuen erillinen oikaisulasku.

Jäsenyhteisökohtaiset varhaiseläkemenoperusteisen maksun ennakot lasketaan vuosittain etukäteen. Varhe-maksun ennakoista lähetetään euromääräiset laskut. Jos organisaatio on aloittanut Kevan jäsenyhteisönä varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun ennakoiden laskennan jälkeen, jäsenyhteisö ei tilitä kuluvalta vuodelta kuukausittain varhe-maksun ennakoita.  Lasku lopullisesta varhe-maksusta lasketaan kuluvaa vuotta seuraavan vuoden syksyllä.

Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Eläkemenoperusteista maksua eivät maksa oman henkilökuntansa työn perusteella ne yhteisöt, jotka ovat liittyneet Kevan jäsenyhteisöksi 01.01.2005 tai sen jälkeen (poikkeus esim. kuntaliitostilanne).

Tietoa eläkemaksuista

Tarkastukset

Keva tarkastaa säännöllisesti työnantajien palvelussuhderekisteriin ilmoittamia tietoja sekä niihin liittyviä eläkemaksuja. Tarkastuksessa tarvittavat aineistot kannattaa tuottaa vuosittain tarkastustyön pohjaksi.

Lisätietoa tarkastuksista

Tutustu palveluihimme

Asiakkaanamme saat käyttöösi mm. vaikuttavat työhyvinvointipalvelumme sekä asiantuntijoidemme neuvonnan erilaisissa muutostilanteissa.

Palveluistamme tarkemmin