Kevan tuki yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen

Jos olet sairastumisen jälkeen jatkamassa työssä yrittäjänä, sinun on mahdollista hakea Kevasta yritystoimintaasi elinkeinotukea tai saada kuntoutusrahaa esimerkiksi yrittäjän työkokeilun ajalta.

Elinkeinotuki

Elinkeinotuki on avustus oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten. Elinkeinotuen myöntämisen edellytyksenä on se, että jatkossa pystyt omalla yritystoiminnallasi hankkimaan itsellesi toimeentulon terveydentilan kannalta soveltuvassa työssä.

Elinkeinotuen myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja sen rinnalla tulee olla myös muuta rahoitusta. Keva myöntää elinkeinotukea pääsääntöisesti yritystoimintaan liittyvien työvälineiden ja työkoneiden hankintakustannuksiin.

Elinkeinotuen hakeminen

Hae elinkeinotukea kuntoutushakemuksella.

Liitä mukaan

  • lääkärinlausunto
  • vapaamuotoinen selvitys suunnitellusta yritystoiminnasta ja siitä, mihin elinkeinotukea haetaan
  • selvitys osaamistaustastasi, mahdollisesta yrittäjäkoulutuksesta ja mahdollisesta yrityskokemuksesta
  • uusyrityskeskuksen (uusyrityskeskus.fi) lausuntoa yrityksen toimintaedellytyksistä sekä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat.

Selvitysten perusteella arvioimme, onko sinulla riittäviä ominaisuuksia ja osaamista ryhtyä yrittäjäksi ja varmistamme yrityksesi toimintaedellytykset.

Elinkeinotuen myöntäminen

Keva antaa elinkeinotuesta päätöksen ja yksilöi päätöksessä avustuksen kohteen, määrän ja ajan, jonka kuluessa avustusta voidaan maksaa.

Avustus maksetaan toimittamiesi hankintatositteiden tai laskujen mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia siitä, että laitteen toimittaja laskuttaa hankinnasta suoraan Kevaa.

Yrittäjän työkokeilu omassa yrityksessä

Voimme tukea työhönpaluutasi työkokeilulla myös omaan yritykseesi. Työkokeilun tavoitteena on varmistua terveydentilalle soveltuvista työjärjestelyistä yritystoiminnan jatkamiseksi tai uuden yrityksen käynnistämisvaiheessa.

Työaika voi vaihdella 4 - 8 tunnin välillä, mahdollistaen tarpeen mukaan työajalliset joustot ja kevennetyn työnkuvan. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain.

Työkokeilu myönnetään tavallisemmin 3 kuukaudelle ja perustelluista syistä sitä voidaan tukea enintään 6 kuukautta.

Työkokeilun seurannasta ja ohjauksesta sovitaan ennen sen käynnistymistä Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa.

Tarkemmat tiedot työkokeilun yksityiskohdista ja hakemisesta, löytyvät kohdasta ”Työkokeilu”.