Vastuullisuus

Kevan tärkeimmät vastuulliset tehtävät ovat henkilöasiakkaiden katkeamattoman toimeentulon ja eläkkeiden rahoituksen turvaaminen.

Vastuullisuuden neljä aluetta

Kevassa vastuullisuustyötä suunnitellaan ja tehdään neljällä aihealueella:

Vastuullisuus-sisältösivu_300x282.jpg

 

 

Vastuu asiakkaista

Vastuu sijoitustoiminnasta

Vastuu henkilöstöstä

Tapamme toimia

 

 

Vastuullisuustyön johtaminen, organisointi ja vastuullisuusohjelman työstäminen ovat osa Kevan uuden strategian toteuttamista.

Olennaisuus kiteytyy perustehtävistä

Keva käynnisti vastuullisuutensa määrittelyn vuonna 2016. Perustehtäviä

  • julkisella sektorilla työtään tehneiden työeläkkeiden turvaaminen palkkatyön jälkeen
  • eläkevarojen sijoittaminen niin, että niiden avulla voidaan osittain rahoittaa vuosien ja vuosikymmenten kuluttua maksettavia eläkkeitä

Tarkastelu jatkui vuonna 2017 mm. sisäisellä olennaisuusanalyysillä, ja syksyllä 2018 Keva kävi sosiaalisen median kautta dialogia ulkoisten sidosryhmien kanssa olennaisimmista vastuullisuuden painopisteitä.

Olennaisuusanalyysi.png

Vastuullisuusohjelma korostaa arkista työtä

Kevassa vastuullisuuden edistäminen on osa prosessien, yksiköiden ja toimintojen tavoitteenasetantaa ja toimintaa. Yksiköt ja prosessit suunnittelevat ja budjetoivat keinot, joilla tavoitteisiin tähdätään.

Kevan strategian missio on ”Vastuullista eläketurvaa ja tukea työelämään”, ja vastuullisuusohjelman myötä mission sisältö ja merkitys täsmentyvät. Jokaiselle neljälle aihealueelle on määritelty tavoitteet vuosille 2020-2022.

Vastuullisuusohjelman toteutumista seurataan Kevan hallituksessa ja johtoryhmässä osana mittaristoa, jolla seurataan myös muiden strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Raportointi tekee näkyväksi

Keva kertoo tavoitteistaan ja toiminnastaan avoimesti niin Kevan sisällä kuin ulkoisille sidosryhmille.