Vastuullisuus

Kevan tärkeimmät vastuulliset tehtävät ovat henkilöasiakkaiden katkeamattoman toimeentulon ja eläkkeiden rahoituksen turvaaminen.

Vastuullisuuden neljä aluetta

Kevassa vastuullisuustyötä suunnitellaan ja tehdään neljällä aihealueella:

Neliapila.png

 

 

Vastuu asiakkaista

Vastuu sijoitustoiminnasta

Vastuu henkilöstöstä

Tapamme toimia

 

 

Vastuullisuustyön johtaminen, organisointi ja vastuullisuusohjelman työstäminen ovat osa Kevan uuden strategian toteuttamista.

Olennaisuus kiteytyy perustehtävistä

Keva käynnisti vastuullisuutensa määrittelyn vuonna 2016. Perustehtäviä

  • julkisella sektorilla työtään tehneiden työeläkkeiden turvaaminen palkkatyön jälkeen
  • eläkevarojen sijoittaminen niin, että niiden avulla voidaan osittain rahoittaa vuosien ja vuosikymmenten kuluttua maksettavia eläkkeitä

Tarkastelu jatkui vuonna 2017 mm. sisäisellä olennaisuusanalyysillä, ja syksyllä 2018 Keva kävi sosiaalisen median kautta dialogia ulkoisten sidosryhmien kanssa olennaisimmista vastuullisuuden painopisteitä.

Olennaisuusanalyysi.png

Raportointi tekee näkyväksi

Keva kertoo tavoitteistaan ja toiminnastaan avoimesti niin Kevan sisällä kuin ulkoisille sidosryhmille.

Toukokuussa 2019 ilmestyi Kevan toinen vastuullisuusraportti, joka on koottu vuonna 2017 tehdyssä sisäisessä olennaisuusanalyysissä keskeisiksi havaituista vastuullisuuden aihepiireistä. Raportissa on väljästi mukana kansainvälisen Global Initiative Reporting eli GRI-ohjeiston mukaisia mittareita.

Vastuullisuusraportti 2018 (pdf)

Vastuullisuusraportti 2017 (pdf)