Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt?

Työkykyä voivat heikentää monet sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinsairaus voi esimerkiksi estää fyysisesti raskaan työn jatkamisen, mielenterveyden sairaus taas voi estää hoitotyön tekemisen tai käsi-ihottuma siivoustyössä jatkamisen.

Sairaus tai vamma voi estää sinua tekemästä nykyistä työtäsi, mutta sinulla voi olla vielä paljon työkykyä jäljellä johonkin muuhun tehtävään tai työn jatkamiseen osa-aikaisena.

Sinua voivat auttaa jatkamaan työelämässä mm.

  • työpaikalla tehtävät työjärjestelyt
  • ammatillinen kuntoutus
  • osatyökyvyttömyyseläke.

Ota työkyvyn ongelmat ajoissa puheeksi

Jos sairautesi vaikeuttaa työssä selviytymistä, on tärkeää, että otat asian puheeksi mahdollisimman varhain.

Etene näin:

  • ota asia puheeksi esimiehen ja työterveyshuollon kanssa
  • mieti millaisista tehtävistä voisit selviytyä heikentyneestä työkyvystäsi huolimatta
  • työterveyshuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua miettimään, minkälaiset työtehtävät olisivat terveydentilasi kannalta sopivia
  • keskustele työjärjestelyn mahdollisuuksista esimiehesi ja henkilöstöhallinnon kanssa, työjärjestelyt tarkoittavat esim. työtehtävien tai työnkuvan muokkaamista tai työajan muuttamista
  • ehdota työnantajallesi ns. työterveysneuvottelun pitämistä (ks. alla)
  • jos työsuhteesi on päättynyt, ota asia esiin TE-toimistossa tai lääkärisi kanssa.

Työterveysneuvottelu auttaa eteenpäin

Voit ehdottaa työnantajallesi ns. työterveysneuvottelun pitämistä.

Sen tarkoituksena on miettiä yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajan kanssa, miten työssä jatkamistasi voitaisiin tukea. Neuvottelussa laaditaan jatkosuunnitelma.

Keva voi olla mukana tukemassa työssä jatkamistasi esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla.

 

Kaaviokuva, jossa kuvattu työterveysneuvottelun kulku ja kuinka neuvottelun jälkeen Kevasta haetaan ammatillista kuntoutusta tai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Katso video työkyvyn heikkenemisestä ja Kevan tarjoamista vaihtoehdoista 

 

Työvuosia vielä jäljellä

Oletko yli 50-vuotias? Osaatko hyödyntää voimavarasi työssä?

Katso Jamk:n kuntoutusopiskelijoiden oppilastyönä tekemä opas, jonka avulla voit pohtia, miten voit mahdollistaa työssä jatkamisen esimerkiksi osaamisen kehittämisen ja koulutuksen avulla.

Työvuosia vielä jäljellä opas Jamk oppilastyö.pdf (453 kb)

 

Edellä olevan dokumentin voit lukea myös saavutettavassa muodossa:

Työvuosia vielä jäljellä -opas Jamk oppilastyö saavutettava.pdf (105 kb)

 

Tietoa muualla

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään sairauden kanssa, jatkamaan töissä tai palaamaan työelämään.