Työkyvyttömyyseläkemaksu

Työkyvyttömyyseläkemaksu on osa Kevan jäsenyhteisöjen ja valtiotyönantajien palkkaperusteista eläkemaksuprosenttia.

Työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti lasketaan etukäteen seuraavalle vuodelle. Se laskutetaan maksettujen (ilmoitettujen) ansioiden perusteella osana työnantajan palkkaperusteista eläkemaksua.

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkemaksu vastaa käytännössä yksityisalojen työeläkejärjestelmän TyEL-maksun keskimääräistä työkyvyttömyysosaa.


Ikoni-oranssi-info.jpgVaikuta työkyvyttömyyseläkemaksuun


Näin työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan

Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan eläkejärjestelmäkohtaisesti erikseen Kevan jäsenyhteisöille ja valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluville työnantajille.

Työnantajan omavastuuaste vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden laskentaan. Omavastuuaste määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella. Palkkasumma katsotaan kahden vuoden takaa: vuoden 2021 omavastuuaste määräytyy työnantajan vuoden 2019 palkkasumman perusteella.

Suuri työnantaja

  • Työnantaja on työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa suuri työnantaja silloin, kun palkkasumma ylittää omavastuuasteen ylärajan.
  • Vuoden 2021 maksua laskettaessa palkkasumman tulee olla yli 34 008 000 euroa.
  • Suuren työnantajan omavastuuaste on 100 %.

Keskisuuri työnantaja

  • Työnantaja on työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa keskisuuri työnantaja silloin, kun palkkasumma jää alle omavastuuasteen ylärajan, mutta ylittää sen alarajan.
  • Vuoden 2021 maksua laskettaessa palkkasumma on välillä 2 125 500e - 34 008 000 euroa.
  • Keskisuuren työnantajan omavastuuaste on välillä 1-99 %.

Pieni työnantaja

  • Työnantaja on työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa pieni työnantaja silloin, kun palkkasumma alittaa omavastuuasteen alarajan.
  • Vuoden 2021 maksua laskettaessa palkkasumma on alle 2 125 500 euroa.
  • Pienen työnantajan omavastuuaste on 0%.

Omavastuuaste.jpg