Työkyvyttömyyseläkemaksu

Työkyvyttömyyseläkemaksu on osa Kevan jäsenyhteisöjen ja valtiotyönantajien palkkaperusteista eläkemaksuprosenttia.

Työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksuprosentti lasketaan etukäteen seuraavalle vuodelle. Se laskutetaan eläkkeeseen oikeuttavien ansioiden perusteella osana työnantajan palkkaperusteista eläkemaksua.

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkemaksu vastaa käytännössä yksityisalojen työeläkejärjestelmän TyEL-maksun keskimääräistä työkyvyttömyysosaa.


Ikoni-oranssi-info.jpgVaikuta työkyvyttömyyseläkemaksuun


Näin työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan

Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan eläkejärjestelmäkohtaisesti erikseen Kevan jäsenyhteisöille ja valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluville työnantajille.

Työnantajan omavastuuaste vaikuttaa työkyvyttömyyseläkemaksuosuuden laskentaan.

Omavastuuaste määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella. 

Palkkasumma katsotaan kahden vuoden takaa: vuoden 2024 työkyvyttömyyseläkemaksun omavastuuaste määräytyy työnantajan vuoden 2022 palkkasumman perusteella.

Suuri työnantaja

  • Työnantaja on työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa suuri työnantaja silloin, kun palkkasumma ylittää omavastuuasteen ylärajan.
  • Vuoden 2024 maksua laskettaessa palkkasumman tulee olla yli 36 024 000 euroa.
  • Suuren työnantajan omavastuuaste on 100 %

Keskisuuri työnantaja

  • Työnantaja on työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa keskisuuri työnantaja silloin, kun palkkasumma jää alle omavastuuasteen ylärajan, mutta ylittää sen alarajan.
  • Vuoden 2024 maksua laskettaessa palkkasumma on välillä 2 251 500 – 36 024 000 euroa.
  • Keskisuuren työnantajan omavastuuaste on välillä 1-99 %.

Pieni työnantaja

  • Työnantaja on työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa pieni työnantaja silloin, kun palkkasumma alittaa omavastuuasteen alarajan.
  • Vuoden 2024 maksua laskettaessa palkkasumma on alle 2 251 500 euroa.
  • Pienen työnantajan omavastuuaste on 0 %.
  •  

Omavastuuaste.jpg