Työeläkeote 

Työeläkeotteelta näet julkisen ja yksityisen alan työsuhteesi, ansiosi sekä eläkettä kerryttäneet etuudet. Näet työeläkeotteesi Omat eläketietosi -palvelussa.

Tarkista aina työeläkeotteesi ennen eläkkeen hakemista. Eläkkeesi määrä lasketaan työeläkeotteen tietojen perusteella.

Jos olet jo eläkkeellä, näet työeläkeotteeltasi vain eläkkeen alkamisen jälkeen alkaneet palvelussuhteet.

Lue alla olevasta esitteestä tarkemmin, mitä työeläkeotteella näkyy. Siinä on esimerkkien avulla kerrottu, mitä mikäkin kohta otteella tarkoittaa.

Näin luet työeläkeotetta.pdf (1172 kb)

Jos otteella on korjattavaa

Jos huomaat otteellasi korjattavaa ennen vuotta 2019 koskevissa tiedoissa, ilmoita siitä Omat eläketietosi -palvelussa.

Tarvitsemme työskentelystäsi luotettavan selvityksen, jonka avulla voimme selvittää eläkeoikeutesi. Toimita meille siis valokuva tai skannattu pdf-tiedosto työtodistuksesta, palkkakuitista, nimikirjaotteesta tai vastaavasta selvityksestä Omat eläketietosi -palvelun Omat viestit -kohdan kautta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit toimittaa selvitykset myös postitse osoitteeseen Keva, 00087 KEVA.

Kun eläkeoikeutesi on selvitetty Kevassa, saat siitä vastauksen joko Omat eläketietosi -palvelun kautta tai kirjeitse.

Mikäli virhe koskee vuoden 2019 tai sitä uudempia tietoja, ota yhteyttä työnantajaasi. Työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin, josta ne päivittyvät viiveellä Kevan työeläkeotteelle.

Mitä tietoja ei rekisteröidä eikä korjata

Kaikesta työstä ei ole eläkeoikeutta eli siitä ei ole kertynyt eläkettä eikä sillä siten ole merkitystä eläkkeen määrän kannalta. Tällaista työsuhdetta ei rekisteröidä eikä sen puuttumista selvitetä työnantajalta. Näistä puuttuvista työsuhteista ei siis tarvitse ilmoittaa Kevaan.

Eläkeoikeutta ei ole:

  • alle 23-vuotiaana tehdystä työstä 31.12.2004 saakka. Kuitenkin Kelan palveluksessa olleilla raja oli 21 vuotta 31.12.2004 saakka ja Suomen Pankin palveluksessa olleilla raja oli 21 vuotta 30.11.1993 saakka.
  • alle 18-vuotiaana tehdystä työstä vuosina 2005 - 2016
  • alle 17-vuotiaana tehdystä työstä vuoden 2017 alusta lähtien
  • alle 4 kk kestäneestä kunnan/yksityisen työstä 30.6.1971 saakka
  • alle 1 kk kestäneestä kunnan/yksityisen työstä 1.7.1971 – 31.12.1997
  • alle 1 kk kestäneestä valtion, kirkon ja Kelan työstä 31.12.1997 saakka.

Palkattomien aikojen rekisteröityminen ja näkyminen eläkeotteella

Tiedot eläkkeeseen oikeuttavista etuuksista, opiskelusta ja lastenhoidosta näkyvät työeläkeotteella yleensä pitemmällä viiveellä kuin palkkatiedot. Palkattomat etuudet näkyvät yleensä vasta seuraavan vuoden keväällä.

Kelan etuuksista otteella näkyvä ansio on laskennallinen vuosiansio ja työttömyyskassojen myöntämistä etuuksista kuukausiansio. Siksi ansiot eivät ole keskenään verrannollisia.

Keva ei itse rekisteröi eläkettä palkattomilta ajoilta, opiskelusta ja lastenhoitoajalta, vaan pääsääntöisesti etuuden myöntäjä ilmoittaa tiedot Eläketurvakeskukselle.

Oppilaitosten tutkintotiedot kulkevat Kelan kautta, joka rekisteröi ne vasta seuraavana vuonna. Ulkomaisen tutkinnon tiedot pitää itse ilmoittaa Kelalle.

Lue aiheesta myös sivuillamme