Lesken ja lapsen perhe-eläke

Jos puoliso tai vanhempi menehtyy, perhe-eläke turvaa toimeentuloa.

Perhe-eläkettä voivat saada leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) sekä alle 18-vuotiaat lapset. Myös edunjättäjän eli menehtyneen henkilön entisellä puolisolla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä.

Kun haet lapseneläkettä, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.

Perhe-eläke -esite.pdf (70 kb)

Tarkista, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen 

Riddlekuva-aamutossut.png

Arvioi laskurilla lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen

Leskeneläke kuukaudessa

 

Lesken oikeus perhe-eläkkeeseen

Sinulla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos seuraavat 3 kohtaa täyttyvät:

 1. olit puolisosi kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 2. avioliitto oli solmittu tai parisuhde rekisteröity ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 65 vuotta
 3. teillä on/oli yhteisiä lapsia.

Jos teillä ei ollut yhteistä lasta, edellytetään, että

 • olit puolisosi kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja 
 • avioliitto tai rekisteröity parisuhde oli solmittu ennen kuin olit täyttänyt 50 vuotta ja se oli kestänyt vähintään viisi vuotta.

Entisenä puolisona voit saada leskeneläkkeen, jos edunjättäjä maksoi sinulle jatkuvaa elatusapua.

Tarkista, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen 

Riddlekuva-aamutossut.png

Sinulla voi olla mahdollisuus myös Kelan maksamaan leskeneläkkeeseen. Kela maksaa leskeneläkettä kuitenkin vain alle 65-vuotiaalle.

Lapsen oikeus perhe-eläkkeeseen

Lapseneläkettä voivat saada kuolleen äidin tai isän alle 18-vuotiaat lapset ja adoptiolapset. Eläkkeen saamiseen ei vaikuta se, asuiko lapsi kuolleen vanhempansa kanssa vai ei. Kasvattilapsi ei voi saada perhe-eläkettä.

Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen, jos

 • lapsi asui lesken ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa ja
 • leski ja edunjättäjä olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kun haet lapseneläkettä, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.

Lapsella voi olla oikeus myös Kelan maksamaan lapseneläkkeeseen. Jos nuori opiskelee, Kela voi maksaa koululaiseläkettä, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Lisätietoja Kelan verkkosivuilta: Lapseneläke (Kela.fi).

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat: 

 • edunjättäjän työeläkkeen määrä
 • lasten määrä
 • lesken oman työeläkkeen määrä.

Määrään eivät vaikuta:

 • kansaneläke
 • vapaaehtoiset eläkkeet
 • kuolinpesän varallisuus.

Perhe-eläkkeen määrä riippuu kuolleen puolison työeläkkeen määrästä. Jos edunjättäjä eli kuollut puoliso ei vielä ollut eläkkeellä, perusteena käytetään eläkettä, jonka hän olisi saanut, jos olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on silloin puolet edunjättäjän eläkkeestä. 

Oman työeläkkeesi määrä vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Jos et vielä saa työeläkettä, huomioon otetaan ns. laskennallinen eläke. Se on työkyvyttömyyseläkkeen määrä, jonka saisit, jos tulisit työkyvyttömäksi. Oma eläkkeesi saattaa pienentää leskeneläkkeesi määrää tai lopettaa sen kokonaan.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Eläkkeesi määrä vaikuttaa vain leskeneläkkeeseen, ei lapseneläkkeeseen. Jos perheessäsi on lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia, leskeneläkkeen mahdollinen vähennys tehdään vasta, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole etkä vielä saa omaa työeläkettä, mahdollinen vähennys tehdään 6 kuukauden kuluttua edunjättäjän kuolemasta. Siihen saakka leskeneläkkeen määrä on puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Kun jäät työeläkkeelle, leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen.

Jos olet täyttänyt 65 vuotta tai saat omaa työeläkettä, mahdollinen vähennys tehdään heti leskeneläkkeen alkaessa.

Perhe-eläkkeen alkaminen ja päättyminen

Oikeus perhe-eläkkeeseen alkaa puolison tai vanhemman kuolemaa seuraavan kuukauden alusta.

Leskeneläkkeesi päättyy, jos solmit uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen alle 50-vuotiaana. Tällöin sinulle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Jos taas solmit uuden avioliiton tai rekisteröit parisuhteen 50 vuotta täytettyäsi, leskeneläke jatkuu.

Lapsi saa lapseneläkettä, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Näin haet perhe-eläkettä

Hae perhe-eläkettä täyttämällä hakemus Omat eläketietosi -palvelussa.

Hakemuksen voi tehdä, kun edunjättäjän viimeinen työnantaja on ollut kunta, valtio, kirkko, Kela tai Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Jos edunjättäjä tai leski on työskennellyt ulkomailla, täytä lisäksi Ulkomaantiedot-välilehden tiedot.

Jos haet myös Kelan maksamaa perhe-eläkettä, voit hakea sitä samalla kun haet Kevan myöntämää perhe-eläkettä, Keva lähettää hakemuksesi sähköisesti Kelaan. 

Täytä jokaisesta edunsaajasta oma hakemuksensa:
leskestä leskeneläkehakemus ja jokaisesta alle 18 vuotiaasta lapsesta lapseneläkehakemus.

 

Katso yleiset eläkkeen hakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Postita hakemukset ja tarvittavat liitteet: 00087 KEVA.