Perhe-eläke

Jos puoliso tai vanhempi menehtyy, perhe-eläke turvaa toimeentuloa. Perhe-eläke muodostuu leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. 

Perhe-eläkettä voivat saada

 • leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) sekä
 • alle 18-vuotiaat lapset
 • myös edunjättäjän eli menehtyneen henkilön entisellä puolisolla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä.

Jos menehtynyt sai eläkettä Kevasta, lue myös ohjeet kuoleman ilmoittamisesta Kevaan sekä edunjättäjän eläkkeen maksamisesta sivulta: Eläkkeensaajan kuoltua

Mitä tarkoitetaan edunjättäjällä ja edunsaajalla?

Edunjättäjä on kuollut henkilö, jonka kuoleman jälkeen hänen edunsaajilleen maksetaan perhe-eläkettä. Lesken edunjättäjä on kuollut aviopuoliso. Alle 18-vuotiaan lapsen edunjättäjä on isä tai äiti.

Edunsaaja on perhe-eläkkeeseen oikeutettu henkilö.

Kenelle perhe-eläke Kevasta?

Jos edunjättäjä sai omaa eläkettä Kevasta tai hänen viimeinen työsuhteensa on ollut julkisella työnantajalla, perhe-eläkehakemuksen käsittely hoidetaan Kevassa.

Perhe-eläke -esite.pdf (70 kb)

 

Kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen?

Leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos seuraavat 3 kohtaa täyttyvät:

 1. olit puolisosi kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 2. avioliitto oli solmittu tai parisuhde rekisteröity ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 65 vuotta
 3. teillä on/oli yhteisiä lapsia.

Jos teillä ei ollut yhteistä lasta, edellytetään, että

 • olit puolisosi kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja 
 • avioliitto tai rekisteröity parisuhde oli solmittu ennen kuin olit täyttänyt 50 vuotta ja se oli kestänyt vähintään viisi vuotta.

Entisenä puolisona voit saada leskeneläkkeen, jos edunjättäjä maksoi sinulle jatkuvaa elatusapua. Hakemuksen liitteeksi on tällöin laitettava jäljennös elatusavun vahvistamissopimuksesta tai -päätöksestä.

Lesken omien tulojen vaikutuksesta leskeneläkkeen määrään kerrotaan kohdassa Perhe-eläkkeen määrä.

Sinulla voi olla mahdollisuus myös Kelan maksamaan leskeneläkkeeseen. Kela maksaa leskeneläkettä kuitenkin vain alle 65-vuotiaalle.

Tarkista lyhyellä testillä, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen 

Riddlekuva-aamutossut.png

 

Kenellä on oikeus lapseneläkkeeseen?

Lapseneläkettä voivat saada kuolleen äidin tai isän alle 18-vuotiaat lapset ja adoptiolapset. Eläkkeen saamiseen ei vaikuta se, asuiko lapsi kuolleen vanhempansa kanssa vai ei. Kasvattilapsi ei voi saada perhe-eläkettä.

Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen, jos lapsi asui lesken ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa ja leski ja edunjättäjä olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kun haet lapseneläkettä, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.

Lapsella voi olla oikeus myös Kelan maksamaan lapseneläkkeeseen. Jos nuori opiskelee, Kela voi maksaa koululaiseläkettä, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Lisätietoja Kelan verkkosivuilta: Lapseneläke (Kela.fi).

Perhe-eläkkeen määrä

Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen osuus edunjättäjän eläkkeestä

Lasten määrä Leskeneläke Lapseneläkkeet yhteensä Perhe-eläkkeet yhteensä
ei lapsia 6/12 0 6/12
yksi 6/12 4/12 10/12
kaksi 5/12 7/12 12/12
kolme 3/12 9/12 12/12
neljä tai enemmän 2/12 10/12 12/12

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat: 

 • edunjättäjän työeläkkeen määrä
 • lasten määrä
 • lesken oman työeläkkeen määrä.

Määrään eivät vaikuta:

 • kansaneläke
 • vapaaehtoiset eläkkeet
 • kuolinpesän varallisuus.

Perhe-eläkkeen määrä riippuu kuolleen puolison työeläkkeen määrästä. Jos edunjättäjä eli kuollut puoliso ei vielä ollut eläkkeellä, perusteena käytetään eläkettä, jonka hän olisi saanut, jos olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on silloin puolet edunjättäjän eläkkeestä. 

Oman työeläkkeesi määrä saattaa vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Voit arvioida laskurillamme lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen alempana tälla sivulla kohdassa "Leskeneläkkeen vähentäminen."

Perhe-eläkkeen verotus 

Perhe-eläke on verotettavaa tuloa, lue lisää eläkkeen verotuksesta sivuiltamme.

Eläkkeen maksupäivät

 

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken työeläkkeen määrä saattaa vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Lesken oman työeläkkeen määrään leskeneläke ei vaikuta.

Arvioi laskurilla lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen

Leskeneläke kuukaudessa

 
Leskeneläkkeeseen tehdään aina leskeneläkkeen vähentäminen, katso tarkemmin alta.
 Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään vain leskeneläkkeeseen, ei koskaan lapseneläkkeeseen.

Jos leski ei saa työeläkettä

Jos leski ei vielä saa työeläkettä, huomioon otetaan ns. laskennallinen eläke. Laskennallinen eläke tarkoittaa sitä eläkettä, jonka leski olisi saanut, jos hän olisi puolisonsa kuollessa tai nuorimman lapsen 18-vuotispäivänä tullut työkyvyttömäksi ja hänelle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Jos samassa taloudessa on lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia, leskeneläkkeen vähennys tehdään vasta, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole tai lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi ei asunut edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa etkä vielä saa omaa työeläkettä, vähennys tehdään 6 kuukauden kuluttua edunjättäjän kuolemasta. Siihen saakka leskeneläkkeen määrä on puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Jos leski saa työeläkettä

Jos olet täyttänyt 65 vuotta tai saat omaa työeläkettä leskeneläkkeen vähennys tehdään heti leskeneläkkeen alkaessa.

Kun jäät työeläkkeelle, leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen. Keva saa tiedon sinulle myönnetystä omasta työeläkkeestä. Jos leskeneläkkeesi määrää tarkistetaan sen vuoksi, saat meiltä uuden päätöksen.

Leskeneläke ei vaikuta oman työeläkkeesi määrään, mutta oma työeläkkeesi saattaa vaikuttaa leskeneläkkeen määrään pienentävästi tai johtaa siihen, ettei leskeneläkettä makseta lainkaan.

Leskeneläkettä vähennetään, jos lesken oma työeläke ylittää laissa määrätyn leskeneläkkeen vähennyksen perusteen, joka on 723,00 euroa vuonna 2020. Leskeneläkkeestä vähennetään puolet lesken oman eläkkeen ja vähennyksen perusteen erotuksesta.

Esimerkki
Eläkkeellä ollut edunjättäjä kuolee huhtikuussa 2020 ja edunsaajaksi jää eläkkeellä oleva puoliso. Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa eli 1.5.2020.
Edunjättäjän eläke oli 2 450 e/kk ja lesken oma eläke on 1 950,00 euroa/kk. Leskeneläke on leskeneläkkeen vähentämisen jälkeen 611,50 e/kk

Perhe-eläkkeen alkaminen ja päättyminen

Oikeus perhe-eläkkeeseen alkaa puolison tai vanhemman kuolemaa seuraavan kuukauden alusta.

Eläkehakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian edunjättäjän kuoltua, sillä takautuvasti perhe-eläkkeen saa vain hakemiskuukautta edeltäneeltä 6 kuukaudelta.

Lapsi saa lapseneläkettä, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai hänet annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän uudelle puolisolle.

Leskeneläke myönnetään toistaiseksi.

Leskeneläkkeesi kuitenkin päättyy, jos solmit uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen alle 50-vuotiaana. Tällöin sinulle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena. Kertasuoritus lasketaan avioliiton solmimiskuussa maksetun kuukausieläkkeen perusteella.

Jos solmit uuden avioliiton tai rekisteröit parisuhteen 50 vuotta täytettyäsi, leskeneläke jatkuu. Uudesta avioliitosta ei synny uutta leskeneläkeoikeutta.

Näin haet perhe-eläkettä

Perhe-eläkettä pitää aina hakea. Helpoiten teet sen sähköisellä verkolomakkeella Omat eläketietosi -palvelussa.

Hakemuksen voi tehdä Kevasta, kun edunjättäjän viimeinen työnantaja on ollut kunta, valtio, kirkko, Kela, Suomen Pankki tai Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Eläkehakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian edunjättäjän kuoltua, sillä takautuvasti perhe-eläkkeitä saa vain hakemiskuukautta edeltäneeltä 6 kuukaudelta.

Jos edunjättäjä tai leski on työskennellyt ulkomailla, täytä lisäksi Ulkomaantiedot-välilehden tiedot.

Jos haet myös Kelan maksamaa perhe-eläkettä, voit hakea sitä samalla lomakkeella (Omat eläketietosi -palvelussa tai paperilomakkeella), Keva lähettää hakemuksesi sähköisesti Kelaan. 

Täytä jokaisesta edunsaajasta oma hakemuksensa:

 • täytä leskestä leskeneläkehakemus
 • täytä jokaisesta alle 18 vuotiaasta lapsesta oma lapseneläkehakemus.

Täytä sähköinen hakemus

Katso yleiset eläkkeen hakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.

Jos et jostain syystä voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä kirjallisesti alla olevilla lomakkeilla. Toimita siinä tapauksessa paperiset haku- ja liitelomakkeet sekä muut tarvittavat liitteet postitse Kevaan osoitteella: Keva, 00087 KEVA. 

Perhe-eläkkeen verotus

Perhe-eläke on verotettavaa tuloa, lue lisää eläkkeen verotuksesta sivuiltamme