Pidämme huolta heistä, jotka pitävät huolta meistä

Kevassa tehtävämme on pitää huolta siitä, että meistä huolehtivien ammattilaisten työstä kertyy eläkettä ja että he jaksavat työssään.

Tältä sivulta löydät:

''Tutkittua tietoa työelämästä Tutkittua tietoa työelämästä ''Jos työkykysi heikentyy Jos työkykysi heikentyy ''Keva tukenasi Keva tukenasi

Oletko ajatellut, kuinka suuri joukko julkisen alan ammattilaisia tekee töitä hyvinvointimme eteen joka päivä?

Ammattilaiset-560x234.jpg

Palomiehet, papit, lähihoitajat ja nuoriso-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sosiaalityöntekijät, laitoshuoltajat, opettajat, virkamiehet, poliisit kuin kirjastonhoitajatkin - huolehtivat siitä, että voimme hyvin, arkemme sujuu ja on turvallista. On tärkeää, että nämä ammattilaiset voivat hyvin ja jaksavat työssään.   

Hyvällä työhyvinvoinnin johtamisella ja toimivilla työkyvyn tuen prosesseilla voidaan vaikuttaa ennakoivasti henkilöstön työhyvinvointiin ja ehkäistä työkyvyttömyysriskejä. 

Me pidämme huolta heistä, jotka pitävät huolta meistä


"Autamme yhteiskuntamme tärkeitä ammattilaisia jaksamaan työssään ja saamaan ansaitsemansa eläkkeen

Teemme työtä yli 500 ammattilaisen voimin suomalaisen hyvinvoinnin eteen joka päivä. Varmistamme ja mahdollistamme hyvinvoinnin siirtymisen sukupolvelta toiselle. Olemme tavallisten suomalaisten eläkevakuuttaja ja huolehdimme siitä, että työ kerryttää eläkettä, taloudellista turvaa elämän eri käänteisiin ja että vakuutettumme jaksaisivat paremmin työssään.


 

Työkyky ei ole itsestäänselvyys

Työkyvyttömyys on henkilökohtainen tragedia, mutta myös tappio työyhteisölle ja yhteiskunnalle. Työkyyttömyyttä voidaan ehkäistä vahvistamalla työkykyä jo ennen kuin ongelmat alkavat. Tätä kutsutaan työkykyjohtamiseksi.

Työkyvyttömyysriskin vähentäminen

Työkyvyn tukeminen on Kevan vastuullisen toiminnan ytimessä. Työkyvyttömyysriskin vähentäminen julkisen alan työpaikoilla on lakisääteinen tehtävämme. Pidämme huolta siitä, että ammattilaisten työstä kertyy eläkettä ja että he jaksavat työssään.  Tavoitteena on sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen ja ennalta ehkäisy.

Tutkittua tietoa työelämästä


"Vuoden 2020 aikana pysyvästi tai osittain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi julkisen alan töistä lähes 10 000 ihmistä. 

Tarinat ja ihmiset tilastojen takana ovat erilaisia. Varmaa kuitenkin on, että jokainen uupumuksen tai sairauden takia katkennut työura on paitsi henkilökohtainen tragedia, myös koko Suomen kannalta huolestuttava ilmiö.


 

Miten voivat julkisen alan työntekijät?

Kevan tekemän Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksen mukaan korona-aika on vaikuttanut julkisen alan työhyvinvointiin eri tavoin eri ammattiryhmissä.

Julkisen alan ammattilaiset eri toimialoilla kertovat videoilla työhyvinvoinnistaan

Merkityksellinen työ innostaa

Työ julkisen alan ammateissa on monelle innostuksen ja energian lähde. Kevalla on tästä tutkimusnäyttöä. Useimmat tuntevat työssään iloa ja innostusta ja kokevat fyysisen ja henkisen työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi.

Masennus katkaisee liian monen työuran

Mielenterveyden ongelmista kärsivät yhä nuoremmat työikäiset. Mielenterveyden ongelmat koettelevat erityisesti sosiaali- ja terveys sekä opetusalan ammattilaisia.

Jos työkykysi heikentyy


"Jos työssä jatkaminen on terveydellisistä syistä vaikeaa, on tärkeää, että vaihtoehtoja mietitään avoimesti ja asia otetaan työpaikalla puheeksi. 

Keskusteluissa esimiehen, työterveyshuollon tai työsuojelun kanssa voi selvittää vaihtoehtoja.


 

Kuntoutus työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä. Noin kolme neljästä Kevan kuntoutukseen osallistuneista voi jatkaa työssä kuntoutuksen jälkeen. Näin kävi myös Sari Kapelalle ja Tiia Salmiselle, jotka jatkoivat kuntoutuksen jälkeen uusissa tehtävissä.
 

 

Miten kannattaisi edetä

Jos työkykysi on heikentynyt, voit testimme avulla lyhyesti kartoittaa, millaisia vaihtoehtoja sinulla on. Saat ehdotuksen siitä, miten edetä.