Osakeyhtiön eläkevakuuttaminen Kevassa

Osakeyhtiölle työeläkevakuuttaminen Kevassa on yhtä edullista kuin yksityisessä työeläkejärjestelmässä. Yhtiöittävälle kunnalle yhtiön pysyminen kunnallisen työeläketurvan piirissä tuo säästöjä, ja on yleensä helpoin sekä vaivattomin vaihtoehto.

Ottaessasi työeläkevakuutuksen Kevasta saat käyttöösi vahvan asiantuntemuksemme julkisen alan eläketurvaan liittyvissä asioissa.

Kevan jäsenyhteisöt

Kevan jäsenyhteisöjä ovat suoraan lain perusteella kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. 

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä myös

  • osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat yllä mainittujen jäsenyhteisöjen taikka Kevan jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien tai jäsenyhteisöksi liittyneiden osakeyhtiöiden omistuksessa.
     
  • osuuskunta, jossa on jäseninä vain edellä mainittuja jäsenyhteisöjä.
     
  • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla, Kevassa lain nojalla eläkevakuutetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä (Finlex.fi) tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidossa edellytettäviä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja.

  • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla, Kevassa lain nojalla eläkevakuutetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista Kevan jäsenyhteisön palveluksessa.

Kun mietit jonkin toiminnon yhtiöittämistä, ota ajoissa yhteyttä asiantuntijoihimme

Selvitämme yhteistyössä mahdollisen yhtiöittämisen vaikutukset sekä eläkemaksuihin että henkilöstön eläketurvaan.