Planerar du en bolagisering?

Det är lika förmånligt för ett aktiebolag att teckna en arbetspensionsförsäkring hos Keva som det är i det privata arbetspensionssystemet. En kommun som ska bolagisera sparar på att låta bolaget kvarstå inom det kommunala arbetspensionsskyddet. Det är i allmänhet också det enklaste och behändigaste alternativet.

När du tecknar en arbetspensionsförsäkring hos Keva får du tillgång till vår gedigna sakkunskap i frågor som gäller pensionsskyddet inom den offentliga sektorn.

 

Kom ihåg att kontakta våra sakkunniga i ett tidigt skede om du planerar att bolagisera en tjänst.

Tillsammans kan vi utreda hur en eventuell bolagisering inverkar på pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd.