Planerar du en bolagisering?

Det är lika förmånligt för ett aktiebolag att teckna en arbetspensionsförsäkring hos Keva som det är i det privata arbetspensionssystemet. En kommun som ska bolagisera sparar på att låta bolaget kvarstå inom det kommunala arbetspensionsskyddet. Det är i allmänhet också det enklaste och behändigaste alternativet.

När du tecknar en arbetspensionsförsäkring hos Keva får du tillgång till vår gedigna sakkunskap i frågor som gäller pensionsskyddet inom den offentliga sektorn.

 

Kom ihåg att kontakta våra sakkunniga i ett tidigt skede om du planerar att bolagisera en tjänst.

Kontaktuppgifter till våra sakkunniga

Tillsammans kan vi utreda hur en eventuell bolagisering inverkar på pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd. 

Vad händer med pensionsavgifter?

Anställdas pensionsskydd