Pensionsutbetalningsdagar 2023

Vi betalar ut arbetspensioner följande dagar (bankdagar):

  • Pensionerna för kyrkligt anställda samt Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal betalas ut den första vardagen i varje månad.
  • Kommunernas och välfärdsområdenas pensioner betalas ut den 3 dagen i varje månad och statens pensioner den 20. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag finns pensionen i allmänhet på kontot föregående vardag.

Utbetalningsdagar för arbetspensioner kan inte överföras till föregående månad, eftersom rätten till pension uppstår månadsvis. Enligt pensionslagarna kan arbetspensioner endast betalas ut en gång per kalendermånad.

Se allmän information om utbetalning av pensioner: Checklista för ny pensionär