Pensionsutbetalningsdagar 2020

Vi meddelar dig per brev när din pension börjar betalas ut.

Pensionsutbetalningsdagarna i kommunsektorn

Kommunsektorns pensioner betalas ut den 3:e dagen i månaden. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en annan helgdag, betalas pensionen i regel ut föregående vardag.

  3 januari 4 maj 3 september  
  3 februari 3 juni 2 oktober  
  3 mars 3 juli 3 november  
  3 april 3 augusti 3 december  

Pensionsutbetalningsdagarna inom staten

Statens pensioner betalas ut den 20 dagen i varje månad. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, betalas pensionen ut redan föregående vardag.

  20 januari 20 maj 18 september  
  20 februari 18 juni 20 oktober  
  20 mars 20 juli 20 november  
  20 april 20 augusti 18 december  

Pensionsutbetalningsdagar för kyrkans och FPA:s personal

Kyrkans och FPA:s personalpensioner betalas ut den första vardagen i varje månad.

  2 januari 4 maj 1 september  
  3 februari 1 juni 1 oktober  
  2 mars 1 juli 2 november  
  1 april 3 augusti 1 december