Pensionsutbetalningsdagar 2019

Vi meddelar dig per brev när din pension börjar betalas ut.

Pensionsutbetalningsdagarna i kommunsektorn

Kommunsektorns pensioner betalas ut den 3:e dagen i månaden. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en annan helgdag, betalas pensionen i regel ut föregående vardag.

  3 januari 3 maj 3 september  
  1 februari 3 juni 3 oktober  
  1 mars 3 juli 1 november  
  3 april 2 augusti 3 december  

Pensionsutbetalningsdagarna inom staten

Statens pensioner betalas ut den 20 dagen i varje månad. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, betalas pensionen ut redan föregående vardag.

  18 januari 20 maj 20 september  
  20 februari 20 juni 18 oktober  
  20 mars 19 juli 20 november  
  18 april 20 augusti 20 december  

Pensionsutbetalningsdagar för kyrkans och FPA:s personal

Kyrkans och FPA:s personalpensioner betalas ut den första vardagen i varje månad.

  2 januari 2 maj 2 september  
  1 februari 3 juni 1 oktober  
  1 mars 1 juli 1 november  
  1 april 1 augusti 2 december