Pensionsutbetalningsdagar 2020

Vi meddelar dig per brev när din pension börjar betalas ut. Vi skickar inget separat brev om regelbundna månadsbetalningar utan du ser utbetalningsdagarna nedan.

Du ser de beslut du fått och dina betalningsbrev samt kan kontakta Betalningstjänsten genom att logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Pensionsutbetalningsdagarna i kommunsektorn

Kommunsektorns pensioner betalas ut den 3:e dagen i månaden. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en annan helgdag, betalas pensionen i regel ut föregående vardag.

3 januari
3 februari
3 mars
3 april
4 maj
3 juni
3 juli
3 augusti
3 september
2 oktober
3 november
3 december

Pensionsutbetalningsdagarna inom staten

Statens pensioner betalas ut den 20 dagen i varje månad. Om dagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, betalas pensionen ut redan föregående vardag.

20 januari
20 februari
20 mars
20 april
20 maj
18 juni
20 juli
20 augusti
18 september
20 oktober
20 november
18 december

Pensionsutbetalningsdagar för kyrkans och FPA:s personal

Kyrkans och FPA:s personalpensioner betalas ut den första vardagen i varje månad.

2 januari
3 februari
2 mars
1 april
4 maj
1 juni
1 juli
3 augusti
1 september
1 oktober
2 november
1 december