Dataskydd

Behandling av personuppgifter på Keva

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal. För att utföra sin uppgift behandlar Keva bland annat de försäkrades, pensionstagarnas samt övriga kunders och samarbetsparters personuppgifter. På denna sida beskriver vi hur Keva behandlar personuppgifter i sin verksamhet.

Kontaktuppgifterna till den registeransvariga

Keva
00087 Keva
tfn 020 614 21

Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvariga

Keva
Jussi-Pekka Rantanen
00087 Keva
tfn 020 614 2528
jussi-pekka.rantanen[snabel-a]keva.fi