Dataskydd

Behandling av personuppgifter på Keva

Keva sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal. För att utföra sin uppgift behandlar Keva bland annat de försäkrades, pensionstagarnas samt övriga kunders och samarbetsparters personuppgifter. På denna sida beskriver vi hur Keva behandlar personuppgifter i sin verksamhet.

Keva käsittelee henkilötietoja toiminnassaan.

ikoni-turkoosi-3ihmistä.jpg


Försäkrade och pensionstagare (pdf) 

ikoni-vaaleansini-musta-toimitilat.jpg


Uthyrning (pdf)

ikoni-tummasini-2ihmistä.jpg
Kontaktpersoner för arbetsgivarkunder och övriga intressenter (pdf)

ikoni-pinkki-eläkkeen-hakeminen.jpg


Arbetssökande (pdf)

Ikoni-oranssi-laskin.jpg


Upphandling (pdf)