Arbetshälsoenkät

Du kan utnyttja Kevas enkäter vid bedömning och utveckling av arbetshälsan:

 • arbetshälsoenkäten
 • enkäten för utredning av chefernas välbefinnande och
 • enkätbedömning för verksamhetssättet för aktivt stöd.

Du har tillgång till enkäterna när du loggar in i webbtjänsten för arbetsgivare (”Nyckeluppgifter och enkäter”). Webbtjänsten för arbetsgivare

Som kund hos oss får du också information och stöd för att sammanlänka enkätresultaten med organisationens resultatrika utvecklingsarbete. 

Varför en arbetshälsoenkät?

Med hjälp av arbetshälsoenkäten kan du genomföra en högklassig och tillförlitlig utredning av personalens arbetshälsa självständigt och flexibelt när det bäst passar dig. Arbetshälsoenkäten är ett stöd i att bedöma, utvärdera och utveckla

 • ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga
 • personalens arbetshälsa
 • effektiviteten i arbetet.

I arbetshälsoenkäten ingår:

 • en elektronisk enkät till personalen
 • enkätrapporter och distribution av rapporter
 • omfattande jämförelsematerial
 • möjlighet till uppföljningsenkäter och
 • instruktioner och stödmaterial.

Var kommer jag in i arbetshälsoenkäten?

Du kommer till arbetshälsoenkäten genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare – enkäten finns i punkten Nyckeluppgifter och enkäter.

Utnyttja Kevas tjänst Inlärningsmiljö i arbetshälsoenkäten

Du har också tillgång till Kevas tjänst Inlärningsmiljö. Där finns bl.a. en videoworkshop som Kevas erfarna experter har planerat. I workshoppen kan du tillsammans med ditt team och din arbetsenhet diskutera hur resultaten av arbetshälsoenkäten kan utnyttjas för att utveckla teamets verksamhet och välbefinnandet i arbetet.

Jämför resultaten av arbetshälsoenkäterna med Kevas webbverktyg

I Kevas webbaserade undersökningsverktyg kan du granska resultaten för de organisationer som sedan 2017 har deltagit i Kevas arbetshälsoenkäter inom de centrala ämnesområdena för arbetshälsan:

 • hur arbetet löper
 • arbetsuppgifterna och de egna resurserna
 • chefens och arbetsgivarens verksamhet.

Resultaten baserar sig alltid på en helhet med flera organisationer och variabler utifrån frågorna i Kevas arbetshälsoenkät. Du kan granska resultaten enligt tidpunkt för enkäten, typ av organisation, kön, yrkesklass, åldersgrupp eller region. 

Ytterligare information

Om du blev intresserad eller behöver mer information om tjänsten, kontakta då din kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning.

Kontaktuppgifter till rådgivningen för arbetsgivarkunder

Enkätbedömning för verksamhetssättet för aktivt stöd

Vill du bedöma och utveckla verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation?

I webbtjänsten för arbetsgivare kan du också genomföra en enkätbedömning av aktivt stöd för olika målgrupper. Du får respons på verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation ur olika perspektiv och idéer för att utveckla det. Enkätbedömningen finns också på svenska.

Svaren sammanställs i färdiga rapporter i tjänsten. Du kan dela rapporterna direkt från tjänsten och spara dem i pdf-format. Rapporterna kan du också använda till exempel som stöd för utveckling, diskussionsunderlag eller workshopmaterial.

Du kommer till utvärderingsenkäten genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare – enkäten finns i tjänsten Nyckeluppgifter i punkten Enkäter.

Ytterligare information

Intresserad? Om du vill ha mer information om arbetshälsoenkäten eller Kevas övriga enkäter, kontakta din egen kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning.

Kontaktuppgifter till rådgivningen för arbetsgivarkunder

Enkät för utredning av chefernas välbefinnande

Enkät för utredning av chefernas välbefinnande

Chefsarbetet och stödet för det samt chefernas arbetshälsa har diskuterats mycket under coronapandemin. Vi har tagit fram en enkät med 35 frågor för att kartlägga dessa frågor. Enkäten kan också användas som hjälp vid utveckling av dem. Enkäten är avsedd för de personer som arbetar som chef.  

Chefsenkäten har publicerats i juni 2021.

Du kommer till chefsenkäten genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare – enkäten finns i tjänsten Nyckeluppgifter i punkten Enkäter.

Ytterligare information

Intresserad? Om du vill ha mer information om arbetshälsoenkäten eller Kevas övriga enkäter, kontakta din egen kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning.

Kontaktuppgifter till rådgivningen för arbetsgivarkunder

Utred genom en enkät på vilket sätt coronapandemin påverkar din personals arbetshälsa

Vi har för våra kunder formulerat frågor med hjälp av vilka du kan ta reda på coronapandemins inverkan på arbetshälsan på din arbetsplats.

Frågorna grundar sig på Kevas forskningsdata om arbetshälsan i den offentliga sektorn samt på uppgifter i Kevas arbetshälsoenkäter. 

Ytterligare information

Intresserad? Om du vill ha mer information om arbetshälsoenkäten eller Kevas övriga enkäter, kontakta din egen kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning.

Kontaktuppgifter till rådgivningen för arbetsgivarkunder