Arbetshälsoenkät

Du kan utnyttja Kevas enkäter vid bedömningen och utvecklingen av arbetshälsan – arbetshälsoenkäten och utvärderingsenkäten för verksamhetssättet för aktivt stöd. Du har tillgång till båda i webbtjänsten för arbetsgivare (”Nyckeluppgifter och enkäter”).

Som kund hos oss får du också information och stöd för att sammanlänka enkätresultaten med organisationens resultatinriktade utvecklingsarbete. 

Du har också tillgång till Kevas tjänst Inlärningsmiljö med bl.a. En videobaserad workshop som planerats av Kevas erfarna specialister. I workshoppen kan du tillsammans med ditt team och din arbetsenhet diskutera hur resultaten av arbetshälsoenkäten kan utnyttjas för att utveckla teamets verksamhet och välbefinnandet i arbetet.

Varför en arbetshälsoenkät?

Med hjälp av arbetshälsoenkäten kan du genomföra en högklassig och tillförlitlig utredning av personalens arbetshälsa självständigt och flexibelt när det bäst passar dig. Arbetshälsoenkäten är ett stöd i att bedöma, utvärdera och utveckla

  • ledningen av arbetshälsa och arbetsförmåga
  • personalens arbetshälsa
  • effektiviteten i arbetet.

I arbetshälsoenkäten ingår:

  • en elektronisk enkät till personalen
  • enkätrapporter och distribution av rapporter
  • omfattande jämförelsematerial
  • möjlighet till uppföljningsenkäter och
  • instruktioner och stödmaterial.

Du kommer till arbetshälsoenkäten genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare – enkäten finns i punkten Nyckeluppgifter och enkäter.

Vill du utvärdera och utveckla verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation?

I webbtjänsten för arbetsgivare kan du också skapa en utvärderingsenkät för aktivt stöd för olika målgrupper.​ Du får respons på verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation ur olika perspektiv och idéer för att utveckla det.

Svaren sammanställs i färdiga rapporter i tjänsten. Du kan dela rapporterna direkt från tjänsten och spara dem i pdf-format. Rapporterna kan du också använda till exempel som stöd för utveckling, diskussionsunderlag eller workshopmaterial.

Du kommer till utvärderingsenkäten genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare – enkäten finns i tjänsten Nyckeluppgifter i punkten Enkäter.

Ytterligare information

Intresserad? Om du vill ha mer information om arbetshälsoenkäten eller Kevas övriga enkäter, kontakta din egen kundchef eller arbetsgivarnas kundrådgivning.

Kontaktuppgifter till rådgivningen för arbetsgivarkunder