Kevas arbetsgivartjänster

- smidiga e-lösningar på webben

Tjänster till arbetsgivarna
Nyckeluppgifter

Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du får information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.
Tjänster till arbetsgivarna

Tjänster till arbetsgivarna

Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig. Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa. Vi ordnar också workshoppar och utbildning.
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om bolagisering, pensionsförsäkring eller arbetshälsa? Kontakta din kundchef. Tillsammans med kundchefen bygger ni upp en gemensam bild av läget och kommer överens om hur gå vidare.

Beställ intyg över betalda pensionsavgifter 

Du kan beställa intyg över betalda pensionsavgifter på adressen laskutus[at]keva.fi.