Kevas arbetsgivartjänster

- smidiga e-lösningar på webben

Tjänster till arbetsgivarna

Tjänster till arbetsgivarna

Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig. Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa. Vi ordnar också workshoppar och utbildning.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om bolagisering, pensionsförsäkring eller arbetshälsa? Kontakta din kundchef. Tillsammans med kundchefen bygger ni upp en gemensam bild av läget och kommer överens om hur gå vidare.

Beställ intyg över betalda pensionsavgifter 

Du kan beställa intyg över betalda pensionsavgifter på adressen laskutus[at]keva.fi.