Nyckeluppgifter

I tjänsten Nyckeluppgifter får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på.

 

Informationen behändigt på ett ställe

Med hjälp av de åskådliga graferna är det till exempel lätt att få en överblick över kostnadsutvecklingen under olika år. Uppgifterna om den egna organisationen kan jämföras med andra organisationers uppgifter. Du kan definiera referensgruppen själv.

Du får information om bland annat följande kostnader:

  • direkta kostnader för sjukskrivningar
  • olycksfall i arbete
  • företagshälsovårdens kostnader per ersättningsklass.

Den lättanvända tjänsten utnyttjar befintlig information

Nyckeluppgifter utnyttjar befintlig information i så stor utsträckning som möjligt. Organisationen ska endast lämna uppgifter om avbrott som behövs för beräkningen av sjukskrivningar. Uppgifterna lämnas via en skyddad förbindelse.

Enskilda personer kan inte identifieras i uppgifterna.

Kolla våra övriga tjänster för arbetsgivarkunder här.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om Nyckeluppgifter? Kontakta din kundchef eller kevapalvelu[snabel-a]keva.fi. 

Läs mer om Nyckeluppgifter

Artikeln: Högklassig ledning av arbetsförmåga ger besparingar och resultat i Siun sote

Broschyren: Nyckeluppgifter (442 kb)

Tjänsten Nyckeluppgifter – införande och användarrättigheter

Man kommer in i tjänsten Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Innan man börjar använda tjänsten Nyckeluppgifter måste en person med Katso-behörigheten i KEVA – Tjänster för ekonomiplaneringsansvariga godkänna användningsvillkoren för tjänsten Nyckeluppgifter. Samtidigt kan användaren ge tillstånd att använda sin egen organisations uppgifter i kontrollgruppen.

Efter godkännandet har man åtkomst till tjänsten Nyckeluppgifter med alla Kevas Katso-behörigheter.

Ytterligare information om webbtjänsten för arbetsgivare och Kevas Katso-behörigheter.

För att kunna använda tjänsten Nyckeluppgifter i sin helhet ska arbetsgivaren ange uppgifter om avbrott, kostnader för företagshälsovården och olycksfallsavgifter och publicera uppgifterna som kontrolluppgifter. Anvisningar för hur du skriver in dessa uppgifter finns i punkten "Anvisningar" i anvisningen för tjänsten.

Mer information får du vid behov av din kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning 020 614 2438.