Yrkesbeteckningar inom kommunsektorn

Sökningen kan ta en stund.

Sökning med yrkesbeteckning eller sökord

Sökningen ger som svar det kodnummer som motsvarar beteckningen.

  • Sökning med t.ex. bokstavskombinationen *lär ger som svar alla yrkesbeteckningar där bokstavskombinationen lär ingår (t.ex. lågstadielärare, ämneslärare, speciallärare osv.).
  • Du kan söka yrkesbeteckningar även genom att i sökfältet endast skriva in den första bokstaven eller flera bokstäver.
  • Om du vill ha en lista över alla yrkesbeteckningar i alfabetisk ordning, lämna fältet Sökning med yrkesbeteckning eller sökord tomt och tryck Sök.

Sökning med kodnummer

Sökningen ger som svar den yrkesbeteckning som motsvarar koden.

  • T.ex. genom att i sökfältet skriva 72, får du alla yrkesbeteckningar vars kod börjar med teckensträngen 72. Då du skriver *72 får du som resultat alla yrkesbeteckningar i vars kod teckensträngen 72 förekommer.
  • Om du vill ha en lista över alla kodnummer i nummerordning, lämna fältet Sökning med kodnummer tomt och tryck Sök.

Yrkesbeteckningar för statliga anställningsförhållanden

Anmäl yrkesbeteckningar för anställningar som försäkrats enligt statens pensionsskydd enligt den tjänste- och yrkesbeteckningskatalog som publicerats av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Koderna finns på webbplatsen Palkeet. Du kan beställa en ny beteckning med den blankett som finns på webbplatsen.

Kyrkans yrkesbeteckningar

Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller koderna i anslutning till personaluppgifterna, dvs. till exempel en lista över de yrkesbeteckningar som används inom kyrkan. Information om den nya rapporteringslösning som ersätter Pesti-systemet och de yrkesbeteckningar som ska användas finns på webbplatsen Sacrista.