Sökning av kommunsektorns yrkesbeteckningar

Sökningen kan ta en stund.

Sökanvisningar

Sök kod med yrkesbeteckning eller yrkesbeteckning med kod

  • Då du till exempel skriver ordet lärare får du fram yrkesbeteckningar där ordet lärare förekommer (t.ex. lågstadielärare, speciallärare).
  • Du kan också söka med några av de första bokstäverna.
  • Du kan söka yrkesbeteckningar också med kod eller en del av koden.
  • Du får fram alla yrkesbeteckningar i alfabetisk ordning genom att lämna sökfältet tomt och klicka på Sök.

Du kan vid behov begära nya yrkesbeteckningar från Keva per e-post på palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi.

Yrkesbeteckningar för statliga anställningar

Anmäl yrkesbeteckningar för anställningar som försäkrats enligt statens pensionsskydd enligt den tjänste- och yrkesbeteckningskatalog som publicerats av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet).

Du kan beställa en ny beteckning med den blankett som finns på webbplatsen.

Kyrkans yrkesbeteckningar

Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller koderna i anslutning till personaluppgifterna, dvs. till exempel en lista över de yrkesbeteckningar som används inom kyrkan. 

  • Information om den nya rapporteringslösning som ersätter Pesti-systemet och om kyrkans yrkesbeteckningar finns här (på finska): Tilastot ja koodit (evl.fi)