Sökning av kommunsektorns yrkesbeteckningar

Sökningen kan ta en stund.

Sökanvisningar

Sök med yrkesbeteckning, så får du det kodnummer som motsvarar beteckningen

  • Exempel: skriv *lärar, så får du fram yrkesbeteckningar där orddelen lärar förekommer (t.ex. lågstadielärare, speciallärare).
  • Du kan söka med några av de första bokstäverna
  • Du kan söka fram alla yrkesbeteckningar i alfabetisk ordning genom att lämna sökfältet tomt och klicka på Sök.

Sök med kodnummer, så får du den yrkesbeteckning som motsvarar kodnumret

  • Då du exempelvis skriver 72 i sökfältet får du yrkesbeteckningar vars kod börjar med teckensträngen 72.
  • Då du skriver *72 får du som resultat alla yrkesbeteckningar i vars kod 72 förekommer.
  • Om du vill ha en lista över alla kodnummer i nummerordning, lämna sökfältena tomma och klicka på Sök.

Du kan vid behov begära nya yrkesbeteckningar från Keva per e-post på palvelussuhderekisteri[snabel-a]keva.fi.

Yrkesbeteckningar för statliga anställningar

Anmäl yrkesbeteckningar för anställningar som försäkrats enligt statens pensionsskydd enligt den tjänste- och yrkesbeteckningskatalog som publicerats av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Koderna finns på finska på webbplatsen för Palkeet.

Du kan beställa en ny beteckning med den blankett som finns på webbplatsen.

Kyrkans yrkesbeteckningar

Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller koderna i anslutning till personaluppgifterna, dvs. till exempel en lista över de yrkesbeteckningar som används inom kyrkan. 

Information om den nya rapporteringslösning som ersätter Pesti-systemet och om kyrkans yrkesbeteckningar finns här: evl.fi.