Keva hyr ut högklassiga bostäder och lokaler

Keva äger 124 fastighetsbolag som hyrs ut i Finland: kontor, bostäder, affärslokaler, köpcentra och hotell. Objekten är främst belägna i huvudstadsregionen och i tillväxtcentra.

Keva beaktar principerna för ansvarsfullhet i sina fastighetsplaceringar: huvudvikten ligger vid energieffektivitet. Alla våra fastigheter är föremål för uppföljning av energi- och vattenförbrukningen i realtid. Kevas mål är att under 2016–2020 minska energi- och vattenförbrukningen med 7 respektive 10 procent jämfört med nivån 2014. Andelen grön el i Kevas fastigheter ska höjas till minst 15 procent.

Hyr en högklassig bostad som motsvarar dina behov

Sök en lämplig hyresbostad på asunnot.keva.fi (på finska)

Våra bostäder håller hög standard och är belägna nära tjänster och goda trafikförbindelser.

Keva äger cirka 3 500 hyresbostäder i de största städerna runt om i Finland.

Vi har också flera seniorhus som är avsedda främst för personer fyllda 55 år. Dessa bostäder är planerade särskilt med beaktande av äldre personers krav på boende och rörelseförmåga.

Moderna lokaler för ditt företag

Sök en lämplig lokal för företaget på toimitilat.keva.fi (på finska)

I vårt omfattande utbud hittar du en lämplig lokal för dig och ditt företag. Vi erbjuder lokaler i företagsparker, lokaler för huvudkontor, affärslokaler i köpcentra, produktionslokaler och logistikhallar.

Keva är proffs på ansvarsfull lokaluthyrning. Vi erbjuder moderna lokaler varav merparten är belägna i huvudstadsregionen. På andra håll i Finland har vi lokaler bl.a. i Tavastehus, Kuopio, Lojo, Tammerfors och Åbo.

Vårt utbud omfattar allt som allt omkring 580 000 kvadrat i 61 objekt.