Keva hyr ut högklassiga bostäder och lokaler

Keva äger 124 fastighetsbolag som hyrs ut i Finland: kontor, bostäder, affärslokaler, köpcentrum och hotell. Objekten är främst belägna i huvudstadsregionen och i tillväxtcentrum.

Keva beaktar hållbarhetsprinciperna i sina fastighetsplaceringar: huvudvikten ligger vid energiförbrukning. Vårt mål är att nå kolneutralitet i fråga om CO2-utsläppen i energiförbrukningen i våra direkta fastighetsinvesteringar före 2030. För att uppnå det primära målet eftersträvar vi bland annat effektivisering av energianvändningen i fastigheterna med 12 % och höjning av andelen förnybar energi som produceras i fastigheterna till 4 % före utgången av 2025.

Hyr en högklassig bostad som motsvarar dina behov

Sök en lämplig hyresbostad på asunnot.keva.fi (på finska)

Våra bostäder håller hög standard och är belägna nära tjänster och goda trafikförbindelser.

Keva äger cirka 3 500 hyresbostäder i de största städerna runt om i Finland.

Vi har också flera seniorhus som är avsedda främst för personer fyllda 55 år. Dessa bostäder är planerade särskilt med beaktande av äldre personers krav på boende och rörelseförmåga.

Moderna lokaler för ditt företag

Sök en lämplig lokal för företaget på toimitilat.keva.fi (på finska).

I vårt omfattande utbud hittar du en lämplig lokal för dig och ditt företag. Vi erbjuder lokaler i företagsparker, lokaler för huvudkontor, affärslokaler i köpcentrum, produktionslokaler och logistikhallar.

Keva är proffs på hållbar lokaluthyrning. Vi erbjuder moderna lokaler varav merparten är belägna i huvudstadsregionen. På andra håll i Finland har vi lokaler bl.a. i Tavastehus, Kuopio, Lojo, Tammerfors och Åbo.

Vårt utbud omfattar allt som allt omkring 580 000 kvadrat i 61 objekt.