Dina pensionsuppgifter

– Sköt dina pensionsärenden på webben 

I tjänsten Dina pensionsuppgifter sköter du ärenden kring din pension och dina anställningar behändigt på webben – du kan söka pension, kolla ditt pensionsutdrag och beräkna pensionsuppskattningar med pensionskalkylatorerna. Via tjänsten kan du också beställa ett meddelande per sms och/eller e-post om att ett nytt dokument har kommit till tjänsten.

Du har tillgång till tjänsten om du arbetar i den offentliga sektorn eller har gått i pension från anställning i den offentliga sektorn.

Logga in

I tjänsten dina pensionsuppgifter

 • Pensionsutdrag
  • du kan meddela ändringar och brister i dina uppgifter
  • pensionsutdraget är inte längre tillgängligt efter att du har skickat pensionsansökan
 • Pensionskalkylatorerna  beräkna pensionsuppskattningar
  • ålderspension
  • partiell förtida ålderspension
  • invalidpension och inkomstgränser
  • Obs! Om du är född 1965 eller senare, är din pensionsålder i kalkylatorerna en uppskattning och den kan ändras.
  • pensionskalkylatorerna är inte längre tillgängliga efter att du har skickat pensionsansökan
 • Du kan söka pension
  • du ser i vilket skede behandlingen av pensionsansökan är
 • Egna dokument i elektroniskt format
  • pensionsbeslut, årsbrev och brev om inkomstgränser, betalningsbrev, brev från kundrådgivningen
 • Sms-tjänst – meddelande om nya dokument
  • du kan beställa meddelande: du får sms och/eller e-post när du har fått ett nytt dokument till tjänsten
  • meddelandena skickas vardagar ca kl. 18 - 19
  • datasekretesskäl finns det inga länkar i meddelandena
 • Tjänster för pensionstagare
  • du kan beställa ett intyg om pensionens belopp
  • du kan ändra kontonumret för utbetalningen av pensionen 
  • du kan höja din skatteprocent
  • du kan meddela din utländska adress (pensionstagare som bor utomlands)  
 • Fråga om din pension  du kan skicka frågor om din pension

Användningen av tjänsten och datasäkerhet

Inloggning: Logga in med dina personliga nätbankskoder, ett av polisen beviljat chipförsett personkort eller med mobiltelefonens mobil-ID.

Utloggning: När du loggar ut från en tjänst som kräver identifiering ska du gå via knappen Logga ut för att inte förbindelsen till dina uppgifter ska bli öppen och för att inte utomstående ska kunna använda tjänsten. Det lönar sig också att rensa öppnade och nedladdade filer samt webbläsarens cacheminne och sidhistorik efter utloggning.

Datasäkerhet: Av datasekretesskäl finns det inga länkar i de meddelanden som Keva skickar till dig. Keva begär aldrig nätbankskoder eller andra lösenord av dig per post, e-post eller telefon. Dessa uppgifter behöver du endast då du själv identifierar dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Webbläsare

Vi rekommenderar att webbtjänsterna används med den nyaste versionen av Internet Explorer som operativsystemet stöder, eller alternativt den nyaste versionen av Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari.

Använd inte webbläsarens bakåtknapp. Den kan leda till fel i tjänsten, till exempel funktionen på sidan kan avbrytas.

Program som behövs för användning av tjänsten

För att kunna läsa dokument som är i pdf-form behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats.

Identifiering

För att kunna använda tjänsten krävs att man identifierar sig med personliga nätbankskoder, av polisen beviljat chipförsett personkort eller med mobiltelefonens mobilcertifikat. Följande banker är med: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Aktia/Sb/Pop, Ålandsbanken, Tapiola och S-banken.

Mer information om användningen av befolkningsregistercentralens chipförsedda personkort ger Befolkningsregistret och om användningen av bankernas koder informerar varje bank i sin egen tjänst.

Identifiering med mobilcertifikat fungerar endast i webbläsarna Mozilla Firefox och Internet Explorer. Mer information om användningen av mobilcertifikat finns på adressen www.mobiilivarmenne.fi

 Keva begär aldrig nätbankskoder eller andra lösenord av dig per post, e-post eller telefon. Dessa uppgifter behöver du endast då du själv identifierar dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Utloggning

När du loggar ut ur en tjänst som kräver identifiering ska du gå via knappen Logga ut för att inte förbindelsen till dina uppgifter ska bli öppen och för att inte utomstående ska kunna använda tjänsten.

Det lönar sig också att rensa öppnade och nedladdade filer samt webbläsarens cacheminne och sidhistorik efter utloggning. På så sätt blir inte dina uppgifter tillgängliga för utomstående. Det är särskilt viktigt att tömma cacheminnet och sidhistoriken om du använder en dator som är i samanvändning (t.ex. datorerna på bibliotek och läroanstalter).

Meddelanden som skickas från tjänsten

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du beställa ett textmeddelande och/eller ett e-postmeddelande om att du har fått ett nytt dokument till tjänsten. Av datasekretesskäl finns det aldrig länkar i de meddelanden som Keva skickar till dig.