Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter finns information om ditt pensionsskydd. I tjänsten kan du kolla ditt pensionsutdrag, beräkna ditt pensionsbelopp med kalkylatorerna samt söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering. Du har tillgång till tjänsten om du arbetar i den offentliga sektorn eller har gått i pension från anställning i den offentliga sektorn.

Funktioner i tjänsten Dina pensionsuppgifter

 • Kolla uppgifterna på pensionsutdraget
 • Beräkna ditt pensionsbelopp med pensionskalkylatorerna
 • Sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering elektroniskt
 • Meddela övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd
 • Höj skatteprocenten för din pension
 • Beställ ett intyg om pensionens belopp

Varför använda tjänsten Dina pensionsuppgifter?

 • Du får pensionsbeslutet snabbare (när du lämnar in ansökan och behövliga bilagor elektroniskt)
 • Du kan bland annat ändra kontonummer
 • Tjänsten är tillgänglig dygnet runt
 • Du kan kontakta våra experter
 • Dina dokument såsom pensionsbeslut, årsbrev, brev om inkomstgränser, betalningsbrev och brev från kundrådgivningen sparas elektroniskt i tjänsten
 • Du kan beställa meddelande per sms eller e-post om att du har fått ny post till tjänsten

 

Nyttig tilläggsinformation

 • Vilka uppgifter syns i pensionsutdraget och hur ska det läsas?
  Ytterligare information på sidan Pensionsutdrag.
 • Hur mycket får jag i pension och vad påverkar pensionstillväxten?
  Ytterligare information på sidan Pensionsbelopp.
 • Hur betalas pensionerna för de anställda vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet?
  Ytterligare information om militärpensioner.
 • När ska jag söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering?
  Ytterligare information på sidan Ansökan om pension och på sidan Yrkesinriktad rehabilitering
 • Om jag arbetar samtidigt med pension?
  Ytterligare information på sidan Pensionstagare.

Användning av tjänsten samt datasäkerhet

Inloggning: Med personliga nätbankskoder, ett chipförsett personkort utfärdat av polisen eller mobiltelefonens mobil-id.

Utloggning: Då du använder tjänster som kräver identifiering ska du logga ut genom att klicka på knappen Logga ut. Då blir förbindelsen till dina uppgifter inte öppen och utomstående får inte tillgång till tjänsten. Det lönar sig också att rensa öppnade och nedladdade filer samt webbläsarens cacheminne och sidhistorik efter utloggning.

Datasäkerhet: Av datasekretesskäl finns det inga länkar i de meddelanden som Keva skickar till dig. Keva frågar aldrig efter dina nätbankskoder eller andra lösenord per post, e-post eller telefon. Dessa uppgifter behöver du endast då du själv identifierar dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Datasäkerhetsprogram 

Inställningarna i vissa datasäkerhetsprogram kan hindra inloggning eller förflyttning från en sida till en annan. Du får ytterligare information från din tjänsteleverantör.

Webbläsare

Vi rekommenderar att webbtjänsterna används med den nyaste versionen av Internet Explorer som operativsystemet stöder, eller alternativt den nyaste versionen av Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari.

Använd inte webbläsarens bakåtknapp. Den kan leda till fel i tjänsten, till exempel funktionen på sidan kan avbrytas.

Program som behövs för användning av tjänsten

För att kunna läsa dokument som är i pdf-form behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats.

Identifiering

För att kunna använda tjänsten krävs att man identifierar sig med personliga nätbankskoder, av polisen beviljat chipförsett personkort eller med mobiltelefonens mobilcertifikat. Följande banker är med: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Aktia/Sb/Pop, Ålandsbanken, Tapiola och S-banken.

Mer information om användningen av befolkningsregistercentralens chipförsedda personkort ger Befolkningsregistret och om användningen av bankernas koder informerar varje bank i sin egen tjänst.

Keva begär aldrig nätbankskoder eller andra lösenord av dig per post, e-post eller telefon. Dessa uppgifter behöver du endast då du själv identifierar dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Utloggning

När du loggar ut ur en tjänst som kräver identifiering ska du gå via knappen Logga ut för att inte förbindelsen till dina uppgifter ska bli öppen och för att inte utomstående ska kunna använda tjänsten.

Det lönar sig också att rensa öppnade och nedladdade filer samt webbläsarens cacheminne och sidhistorik efter utloggning. På så sätt blir inte dina uppgifter tillgängliga för utomstående. Det är särskilt viktigt att tömma cacheminnet och sidhistoriken om du använder en dator som är i samanvändning (t.ex. datorerna på bibliotek och läroanstalter).

Meddelanden som skickas från tjänsten

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du beställa ett textmeddelande och/eller ett e-postmeddelande om att du har fått ett nytt dokument till tjänsten. Av datasekretesskäl finns det aldrig länkar i de meddelanden som Keva skickar till dig.