Dina pensionsuppgifter

– sköt dina pensionsärenden flexibelt på webben 

Du kan kolla ditt pensionsutdrag, beräkna ditt pensionsbelopp i olika åldrar med kalkylatorerna samt söka pension eller yrkesinriktad rehabilitering. Dina dokument arkiveras i elektronisk form och du kan beställa sms-meddelande om att du fått ny post till tjänsten. Via tjänsten kan du också kontakta oss om du har frågor om din pension.

Du har tillgång till tjänsten om du arbetar i den offentliga sektorn eller har gått i pension från anställning i den offentliga sektorn.

Logga in

Funktioner i tjänsten Dina pensionsuppgifter

 • Pensionsutdrag
  • du kan kolla ditt pensionsutdrag och meddela ändringar och brister i dina uppgifter
  • pensionsutdraget är inte längre tillgängligt efter att du har skickat in pensionsansökan
 • Pensionskalkylatorerna  beräkna din pensionsålder och ditt pensionsbelopp
  • ålderspension
  • partiell förtida ålderspension
  • invalidpension och inkomstgränser
  • om du är född 1965 eller senare är din pensionsålder enligt kalkylatorn en uppskattning och den kan ändras
  • kalkylatorerna är inte längre tillgängliga efter att du har skickat in pensionsansökan
  • i fråga om militärpensioner anges det datum då du tidigast kan gå i pension och det uppskattade pensionsbeloppet. De övriga funktionerna i kalkylatorn fungerar inte för militärpensioner
 • Ansökan om pension
  • sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering
  • meddela om övergång till delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd om du har fått ett förhandsbeslut
  • du ser också i vilket skede handläggningen av pensionsansökan är
  • skicka behövliga bilagor
 • Egna dokument i elektronisk form
  • pensionsbeslut, årsbrev och brev om inkomstgränser, betalningsbrev och brev från kundrådgivningengna dokument i elektroniskt format
 • Beställ sms-meddelande så får du genast veta när du har fått post
  • beställ meddelande: då får du sms och/eller e-post när du har fått ny post
  • meddelanden skickas vardagar kl. 18–19
  • av datasekretesskäl finns det inga länkar i meddelandena
 • Tjänster för pensionstagare
  • du kan beställa ett intyg om pensionsbeloppet
  • du kan ändra kontonumret för pensionsutbetalningen
  • du kan höja skatteprocenten för pensionen
  • du kan meddela din utländska adress (pensionstagare som bor utomlands)
 • På sidan Egna meddelanden kan du skicka meddelande till våra experter
  • meddelandena och dokumenten arkiveras i tjänsten
  • då du beställer sms-meddelande får du genast uppgift om att du har fått ett nytt meddelande till tjänsten

Användning av tjänsten samt datasäkerhet

Inloggning: Med personliga nätbankskoder, ett chipförsett personkort utfärdat av polisen eller mobiltelefonens mobil-id.

Utloggning: Då du använder tjänster som kräver identifiering ska du logga ut genom att klicka på knappen Logga ut. Då blir förbindelsen till dina uppgifter inte öppen och utomstående får inte tillgång till tjänsten. Det lönar sig också att rensa öppnade och nedladdade filer samt webbläsarens cacheminne och sidhistorik efter utloggning.

Datasäkerhet: Av datasekretesskäl finns det inga länkar i de meddelanden som Keva skickar till dig. Keva frågar aldrig efter dina nätbankskoder eller andra lösenord per post, e-post eller telefon. Dessa uppgifter behöver du endast då du själv identifierar dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Webbläsare

Vi rekommenderar att webbtjänsterna används med den nyaste versionen av Internet Explorer som operativsystemet stöder, eller alternativt den nyaste versionen av Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari.

Använd inte webbläsarens bakåtknapp. Den kan leda till fel i tjänsten, till exempel funktionen på sidan kan avbrytas.

Program som behövs för användning av tjänsten

För att kunna läsa dokument som är i pdf-form behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats.

Identifiering

För att kunna använda tjänsten krävs att man identifierar sig med personliga nätbankskoder, av polisen beviljat chipförsett personkort eller med mobiltelefonens mobilcertifikat. Följande banker är med: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Aktia/Sb/Pop, Ålandsbanken, Tapiola och S-banken.

Mer information om användningen av befolkningsregistercentralens chipförsedda personkort ger Befolkningsregistret och om användningen av bankernas koder informerar varje bank i sin egen tjänst.

Identifiering med mobilcertifikat fungerar endast i webbläsarna Mozilla Firefox och Internet Explorer. Mer information om användningen av mobilcertifikat finns på adressen www.mobiilivarmenne.fi

 Keva begär aldrig nätbankskoder eller andra lösenord av dig per post, e-post eller telefon. Dessa uppgifter behöver du endast då du själv identifierar dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Utloggning

När du loggar ut ur en tjänst som kräver identifiering ska du gå via knappen Logga ut för att inte förbindelsen till dina uppgifter ska bli öppen och för att inte utomstående ska kunna använda tjänsten.

Det lönar sig också att rensa öppnade och nedladdade filer samt webbläsarens cacheminne och sidhistorik efter utloggning. På så sätt blir inte dina uppgifter tillgängliga för utomstående. Det är särskilt viktigt att tömma cacheminnet och sidhistoriken om du använder en dator som är i samanvändning (t.ex. datorerna på bibliotek och läroanstalter).

Meddelanden som skickas från tjänsten

I tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du beställa ett textmeddelande och/eller ett e-postmeddelande om att du har fått ett nytt dokument till tjänsten. Av datasekretesskäl finns det aldrig länkar i de meddelanden som Keva skickar till dig.