Beställning av pensionsintyg

Till exempel när du söker bostad, lån eller ändringsskattekort kan en del myndigheter behöva ett pensionsintyg av dig. Bland annat FPA får vid behov uppgifter om din pension direkt från inkomstregistret.

I tjänsten Min pension i punkten Mina dokument ser du

  • uppgifterna i pensionsbesluten och
  • uppgifterna i betalnings- och årsbreven.

Vid behov kan du beställa ett intyg om ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig i tjänsten Min pension.

Om du sköter en annan persons ärenden

Om pensionstagaren till exempel på grund av sjukdom eller av andra orsaker är oförmögen att sköta sina pensionsärenden, kan endast en intressebevakare eller en befullmäktigad person sköta ärendena. Detta gäller också intyg.