Beställning av intyg

Du kan du beställa ett intyg över ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

Beställning av intyg med webblankett

Du kan också beställa intyget med webblanketten nedan.

Om du vill få intyget på svenska eller engelska uppge det i fältet Ytterligare upplysningar.

Obs!

  • Uppge personbeteckningen i formatet ddmmåå-xxxx.
  • Knappen Sänd aktiveras efter att du fyllt i alla obligatoriska fält som är markerade med en asterisk.
  • Blanketten är skyddad med SSL-protokoll och utomstående kan inte se de uppgifter som skrivits in på den. Ytterligare information om krypteringen finns på sidan Skydd av Kevas e-blanketter.

WEBBLANKETT