Beställning av pensionsintyg

Till exempel när du söker bostad, lån eller ändringsskattekort kan en del myndigheter behöva ett pensionsintyg av dig. Bland annat FPA får vid behov uppgifter om din pension direkt från inkomstregistret.

I tjänsten Min pension i punkten Mina dokument ser du

  • uppgifterna i pensionsbesluten och
  • uppgifterna i betalnings- och årsbreven.

Vid behov kan du beställa ett intyg om ditt pensionsbelopp eller de pensioner som betalats ut till dig i tjänsten Min pension.

Om du behöver ett stämplat eller undertecknat intyg till exempel för visum logga då in i tjänsten Min pension och skicka en begäran om det till våra experter via sidan Meddelanden.

Om du sköter en annan persons ärenden

Om pensionstagaren till exempel på grund av sjukdom eller av andra orsaker är oförmögen att sköta sina pensionsärenden, kan endast en intressebevakare eller en befullmäktigad person sköta ärendena. Detta gäller också intyg.