När du omorganiserar tjänster

Ändringar i ordnandet av tjänster påverkar personalens pensionsskydd och arbetsgivarens pensionsavgifter. Våra experter står till din tjänst i förändringssituationer.

På den här sidan hittar du:

''Teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva Teckna arbetspensionsförsäkring hos Keva ''Bolagisering Bolagisering ''Webbtjänsten Webbtjänsten
''Tjänster till arbetsgivarna Tjänster till arbetsgivarna

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare uträttar du arbetsgivarnas ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter. I tjänsten Nyckeluppgifter får de kommunala arbetsgivarna information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar och vad kostnaderna beror på. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
Tjänster till arbetsgivarna

Tjänster till arbetsgivarna

Nå framgång med förändringen. Vi hjälper dig. Du som är kund hos oss får tillgång till ett brett utbud tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetsförmåga och arbetshälsa. Vi ordnar också workshoppar och utbildning.

Bolagisering

Är bolagisering av funktioner nuvarande i din organisation?

Evenemang och utbildningar

Vi ordnar utbildning om aktuella frågor om pensionsskyddet i den offentliga sektorn, Kevas tjänster och ändringar i den operativa miljön.

Webbtjänsten för arbetsgivare

I Kevas webbtjänst för arbetsgivare kan du bland annat följa med frågor kring pensionsavgifter och använda tjänsten Nyckeluppgifter i vilken du också kan göra arbetshälsoenkäter och granska arbetsgivarspecifika statistiker.

Tjänsten Nyckeluppgifter

Håll kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med tjänsten Nyckeluppgifter. Du kommer till Nyckeluppgifter genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Utvecklingsnätverk för arbetsmiljöledning

Utvecklingsnätverken för arbetsmiljöledning kompletterar våra arbetsgivarkunders utvecklingsarbete inom arbetsmiljöledning.

Inlärningsmiljö

I Inlärningsmiljön finns högklassigt material för självständiga nätstudier om såväl strategisk arbetsmiljöledning som utveckling av arbetshälsan i organisationen. Du kan använda inlärningsmaterialet när och var som helst.