Beskattning av pensionen

När du går i pension eller när familjepension börjar betalas ut till dig behöver du ett nytt skattekort för varje pension eftersom pension beskattas på annat sätt än lön. Ett eget separat skattekort behövs för varje pensionsslag.

Beställ ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen snarast möjligt efter att du har fått pensionsbeslutet. Utan rätt typ av skattekort för pension är förskottsinnehållningen på pensionen 40 %.

Ett skattekort för lön kan inte användas vid förskottsinnehållningen på pension, inte heller ett skattekort som inte har beräknats för rätt pensionsslag.

Om du får pension från flera pensionsanstalter ska ett eget separat skattekort lämnas till varje betalare.

Om du får rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg, kan du läsa mer om beskattningen av dem här:

Beställ ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen

  • på webbplatsen www.skatt.fi/minskatt/
  • per telefon 029 497 001 (mån.–fre. kl. 9–16.15, avgift lna/mta) eller 
  • från skattebyrån.

För skattekortet för pensionsinkomst behöver du beslutet om din kommande pension. Dessutom måste du veta uppgifterna om dina inkomster och förskottsinnehållningen sedan början av året samt dina avdrag.

Skatteförvaltningen skickar skattekortet och uppgift om förskottsinnehållningen direkt till Keva efter att du har ansökt om skattekort.

Ytterligare information om beskattningen av pensionen och närmare anvisningar för att ansöka om skattekort finns på Skatteförvaltningens webbplats:

Återbetalning av skatt som innehållits till ett för stort belopp

Om skattekortet inte kommer i tid till Keva och en förskottsinnehållning på 40 % verkställs på pensionen återbetalar vi den skatt som innehållits till för stort belopp efter att vi fått skattekortet och innehållningsprocenten som beräknats för din pension.

Återbetalning gäller emellertid endast pensioner som betalats innevarande år.

Återbetalningen kan inte göras utifrån ett skattekort för lön.

Efter det första betalningsåret 

Efter det första året då pension utbetalats får Keva skattekortet och uppgifterna om förskottsinnehållningen årligen direkt från Skatteförvaltningen. Du behöver alltså inte lämna dem separat till Keva.

Om dina pensionsinkomster eller övriga inkomster ändras väsentligt under året, lönar det sig att kontakta skattebyrån och be att förskottsinnehållningsprocenten justeras. Därefter skickar Skatteförvaltningen det nya skattekortet direkt till Keva.

Höjning av skatteprocenten

Du kan höja din förskottsinnehållningsprocent enkelt i tjänsten Min pension eller genom att ringa Kevas pensionsrådgivning.

Om du vill att ändringen ska börja gälla före följande pensionsutbetalningsdag ska den nya skatteprocenten vara hos Keva senast två veckor före följande pensionsutbetalningsdag. Ändringar som träder i kraft i januari ska du anmäla till Keva redan en månad före utbetalningsdagen.

Årsbrev: anmälan om pensionsbeloppet under skatteåret

Du får varje år ett brev med information om de pensioner som betalats till dig. Vi lämnar samma uppgifter till Skatteförvaltningen. Med hjälp av uppgifterna i årsbrevet kan du kontrollera de uppgifter om pensionsinkomsterna som angetts i den förifyllda skattedeklarationen.

Årsbrevet innehåller bland annat följande uppgifter:

Årsbreven skickas ut till kommunsektorns, kyrkans och FPA:s pensionstagare under den andra hälften av december och de är framme före utgången av året.

Årsbreven till de personer som får pension av staten postas i början av januari och de är framme före januari månads betalningsdag.

Årsbrevet finns i tjänsten Min pension

Alla pensionstagare kan läsa årsbrevet elektroniskt i tjänsten Min pension: detta gäller också de personer som får ett pappersbrev. 

Årsbrevet finns i punkten Mina dokument i tjänsten Min pension.

Beskattning av pension för personer som stadigvarande bor utomlands

En pension som betalas ut från Finland beskattas på samma sätt oavsett om du bor stadigvarande i Finland eller utomlands.

Skatteprocenten, avdragen och deklarationsförfarandet är desamma som för dem som är bosatta i Finland. Nationaliteten samt skatteavtal mellan Finland och bosättningsstaten kan dock påverka förskottsinnehållningens belopp.

Om du har bott utomlands över tre år (flyttningsåret + 3), söker vi uppgiften om förskottsinnehållningen för pensionen när din pension ska börja.