Beskattning av pensionen

Du behöver ett separat skattekort för pension eftersom pension beskattas på annat sätt än lön.

När du går i pension eller när familjepension börjar betalas ut till dig behöver du ett skattekort för varje pension. Beställ skattekortet från Skatteförvaltningen. Vi kan inte betala ut pension enligt skattekort för lön. Utan skattekort för pensionsinkomst är skatten på pensionen 40 %.

Om du får ett nytt pensionsbeslut och ditt pensionsbelopp ändras, kolla med Skatteförvaltningen om din skatteprocent måste ändras.

Beställ skattekort för pensionsinkomst från Skatteförvaltningen om du är ny pensionstagare eller om ditt pensionsbelopp ändras

 • Om du är ny pensionstagare beställ skattekort för pension från Skatteförvaltningen efter att din arbetsgivare har betalat alla dina löner och semesterpenningar fram tills pensionen börjar.
 • Om du går i partiell förtida ålderspension kan du beställa skattekort för pension genast när du har fått pensionsbeslutet.
 • Om du får ett nytt pensionsbeslut och pensionsbeloppet ändras ska du beställa ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen.

Beställ skattekortet  för pensionsinkomst i tjänsten MinSkatt så här:

 • Gå till adressen www.skatt.fi/skattekort och logga in i MinSkatt 
  • Uppgifterna om den nya pensionen finns redan färdigt ifyllda i ansökan om skattekort för de flesta av våra kunder.
  • För en del kunder har Skatteförvaltningen också gjort färdigt ett förslag till skattekort för pensionsinkomst.
  • Beställ eller bekräfta skattekortet enligt anvisningarna i MinSkatt.
 • Om du inte kan använda MinSkatt, läs då anvisningen på sidan www.skatt.fi/skattekort

Skatteförvaltningen skickar skattekortet elektroniskt direkt till Keva. Du får ett meddelande till tjänsten Min pension av Keva efter att vi har fått skattekortet. Du får en avisering om det här meddelandet per sms eller e-post om du har beställt elektroniska aviseringar i tjänsten Min pension.

Läs också Skatteförvaltningens anvisningar för skattekort för pension på sidan:

Återbetalning av skatt som innehållits till ett för stort belopp

Om du inte har skaffat ett skattekort för pensionsinkomst före den första pensionsutbetalningsdagen är skatten på pensionen 40 %.

Efter att vi fått skattekortet för pensionsinkomst återbetalar vi den skatt som eventuellt innehållits till ett för stort belopp. Återbetalningen gäller dock endast skatt på pensioner som betalats ut innevarande år. Om skattekortet inte hinner komma till Keva före årsskiftet, rättar Skatteförvaltningen skatten i den slutliga beskattningen.

Beskattning av rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg

Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg är beskattningsbar inkomst, och du ska skaffa ett eget skattekort också för dem från Skatteförvaltningen.

 • Be om att få ett skattekort för sociala förmåner om du får rehabiliteringspenning.
 • Om du får rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg ska du be om att få ett skattekort för pension.
  • Om du ansöker om skattekort i tjänsten MinSkatt, välj då både ”Rehabiliteringsstöd” och ”Rehabiliteringstillägg” som pensionsslag.
  • Om du beställer ett skattekort av Skatteförvaltningen per telefon, be att det antecknas i skattekortet för pension att det också gäller för rehabiliteringstillägg.

Skatteförvaltningen skickar skattekortet elektroniskt direkt till Keva. Du får ett meddelande från Keva till tjänsten Min pension efter att vi har fått skattekortet. Du får en avisering om det här meddelandet per sms eller e-post om du har beställt elektroniska aviseringar i tjänsten Min pension.

Om du skickar ditt skattekort för lön till Keva innehåller vi en skatt på minst 25 % på rehabiliteringspenningen. Utan skattekort innehåller vi skatt på 20–50 % i enlighet med Skatteförvaltningens beslut. Innehållningens storlek beror då på rehabiliteringsförmånens belopp. En skatt på 40 % uppbärs på rehabiliteringstillägget om rehabiliteringstillägget inte nämns på skattekortet för pension (Skatteförvaltningens anvisning).

Efter det första betalningsåret

Efter det första året då pension utbetalats får Keva skattekortet för din pension årligen direkt från Skatteförvaltningen. Du behöver alltså inte lämna in skattekortet separat till Keva.

Vi skickar inget separat meddelande till dig om dessa skattekort. Du ser den nya skatteprocenten i vår tjänst Min pension ett par dagar före utbetalningen av februari månads pension.

Om din pension eller övriga inkomster ändras väsentligt under året, kontakta Skatteförvaltningen och be att förskottsinnehållningsprocenten i ditt skattekort justeras. Skatteförvaltningen skickar det ändrade skattekortet direkt till Keva.

Du får ett meddelande från Keva till tjänsten Min pension efter att vi har fått skattekortet. Du får en avisering om det här meddelandet per sms och/eller e-post om du har beställt elektroniska aviseringar i tjänsten Min pension.

Höjning av skatteprocenten

Du kan höja din förskottsinnehållningsprocent enkelt i Kevas tjänst Min pension eller genom att ringa Kevas pensionsrådgivning.

Om du vill att höjningen ska börja gälla följande pensionsutbetalningsdag ska den nya skatteprocenten vara hos Keva senast två veckor före följande pensionsutbetalningsdag. Ändringar som träder i kraft i januari ska du anmäla till Keva redan en månad före utbetalningsdagen.

Årsbrev: anmälan om pensionsbeloppet under skatteåret

Du får varje år ett årsbrev med uppgifter om de pensioner som betalats ut till dig. Vi lämnar samma uppgifter till Skatteförvaltningen. Med hjälp av uppgifterna i årsbrevet kan du kontrollera de pensionsinkomster som angetts i den förifyllda skattedeklarationen.

Årsbrevet innehåller bland annat följande uppgifter:

Årsbreven till pensionstagarna inom kommunsektorn, kyrkan och FPA skickas efter mitten av december. Till statens pensionstagare skickas årsbreven i början av januari.

Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar i nättjänsten Min pension: då får du genast ett e-postmeddelande eller ett sms när ditt årsbrev kan läsas i tjänsten Min pension och slipper vänta på pappersposten. De brev som skickas per post är framme senast på pensionsutbetalningsdagen i januari.

Elektroniskt årsbrev i tjänsten Min pension

Alla pensionstagare kan läsa årsbrevet elektroniskt i tjänsten Min pension: detta gäller också de personer som får ett pappersbrev.

Årsbrevet finns i punkten Mina dokument i tjänsten Min pension.

Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar: då får du dina årsbrev snabbare och skonar miljön.

Tre enkla steg till pappersfri tjänst

 1. Logga in i tjänsten Min pension och kolla att din e-postadress och ditt telefonnummer är uppdaterade.
 2. Beställ pappersfri tjänst.
 3. Beställ elektroniska aviseringar till din e-post och/eller per sms.

Beskattning av pension för personer som stadigvarande bor utomlands

En pension som betalas ut från Finland beskattas på samma sätt oavsett om du bor stadigvarande i Finland eller utomlands.

Skatteprocenten, avdragen och deklarationsförfarandet är desamma som för dem som är bosatta i Finland. Nationaliteten samt skatteavtalet mellan Finland och bosättningsstaten kan dock påverka förskottsinnehållningens belopp.

Om du har bott utomlands över tre år (flyttningsåret + tre år), söker vi uppgiften om förskottsinnehållningen för pensionen när din pension ska börja.