Sök yrkesinriktad rehabilitering

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om

  • du ännu inte har en närmare plan för yrkesinriktad rehabilitering eller
  • du har fått avslag på din ansökan om invalidpension.

Gör ansökan och skicka behövliga bilagor i tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter gör du ansökan om yrkesinriktad rehabilitering enkelt och skickar samtidigt de behövliga bilagorna. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg.

Då du skickar ansökan elektroniskt behandlas ditt ärende snabbare.

1. Logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

2. Gå till sidan Gör ansökan och fyll i ansökan i punkten Yrkesinriktad rehabilitering.

3. Foga följande bilagor till ansökan:

Anvisningar för att omvandla bilagorna till elektroniskt format:

4. Du får beslut från Keva inom cirka tre veckor från att ansökan inkommit.

 

Processen för yrkesinriktad rehabilitering.png

 

Om rehabiliteringsansökan avslås.png

 

Om du inte kan använda tjänsten Dina pensionsuppgifter

Om du inte kan använda tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du söka yrkesinriktad rehabilitering skriftligen.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten nedan och foga nedannämnda bilagor till ansökan. 

Posta ansökan och bilagorna till: Keva, 00087 KEVA