Sök yrkesinriktad rehabilitering

Om du har problem med arbetsförmågan be först företagshälsovården ordna ett gemensamt möte med dig och din arbetsgivare. Om din anställning inte är i kraft, diskutera saken med din behandlande läkare.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om

 • du ännu inte har en närmare plan för yrkesinriktad rehabilitering eller
 • du har fått avslag på din ansökan om invalidpension.

Gör ansökan och skicka behövliga bilagor i tjänsten Min pension

I tjänsten Min pension gör du ansökan om yrkesinriktad rehabilitering enkelt och skickar samtidigt de behövliga bilagorna. Tjänsten hjälper dig vidare steg för steg. Då du skickar ansökan elektroniskt behandlas ditt ärende snabbare.

1. Logga in i tjänsten Min pension

2. Gå till sidan Gör ansökan och fyll i ansökan i punkten Yrkesinriktad rehabilitering.

3. Foga följande bilagor till ansökan:

 • ett nyligen skrivet läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd
 • en promemoria om en eventuell nätverksförhandling

Be därtill arbetsgivaren fylla i blanketten Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet (blanketten Arbetsgivarens beskrivning). Blanketten och anvisningar för ifyllande finns på sidan: När arbetstagaren söker pension eller yrkesinriktad rehabilitering

Anvisningar för att omvandla bilagorna till elektroniskt format:

4. Din ansökan handläggs på Keva

 • Handläggningen tar ca 3 veckor. En rehabiliteringsspecialist kollar dina uppgifter om utbildning, arbete och inkomster och en sakkunnigläkare bedömer risken för förlorad arbetsförmåga.
 • Du får beslut från Keva inom cirka tre veckor från att ansökan inkommit

Processen för yrkesinriktad rehabilitering.png

 

5. Du får beslut från Keva

 • Om du får ett positivt beslut, får du en uppskattning av rehabiliteringsförmånens belopp som bilaga till det
  • Om du ännu inte har en rehabiliteringsplan får du ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering. Skicka den ifyllda rehabiliteringsplanen till Keva. Du får sedan ett beslut om planen från Keva och rehabiliteringen kan börja.
  • Om du redan hade en rehabiliteringsplan i ansökan kan du direkt få ett beslut om rehabiliteringsplanen och rehabiliteringen kan börja.
 • Om rehabiliteringsansökan avslås har du följande alternativ:
  • Arbetsarrangemang som arbetsgivaren genomför (kontakta företagshälsovården och din chef)
  • FPA:s rehabiliteringsalternativ (ta reda på dina möjligheter att få rehabilitering som FPA ersätter)
  • Studier med hjälp av vuxenutbildningsstöd eller arbetslöshetsförmån (kontakta Sysselsättningsfonden eller TE-byrån)
  • Besvär över beslutet (anvisningar för att söka ändring finns som bilaga till beslutet)

Om rehabiliteringsansökan avslås.png

 

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Min pension kan du söka yrkesinriktad rehabilitering skriftligen.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten nedan och foga nedannämnda bilagor till ansökan. 

Posta ansökan och bilagorna till: Keva, 00087 KEVA