Förvaltning och ledning

Bestämmelser om finansieringen och förvaltningen av och tillsynen över Keva finns i lagen om Keva. Bestämmelserna som kompletterar lagen finns i den instruktion som delegationen har godkänt. Verksamhetsstadgan är godkänd av styrelsen och omfattar bestämmelser bland annat om behörighetsfördelning och om rapportering till styrelsen. Bestämmelser om delegationens mötespraxis finns i delegationens arbetsordning.

Delegationen

Kevas högsta beslutande organ är delegationen.

Finansministeriet förordnar medlemmarna i delegationen för en kommunalvalsperiod i sänder. Delegationen har 30 medlemmar, av vilka fyra enligt lagen förordnas på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Den nuvarande delegationens mandatperiod började 1.9.2017. Ordförande för delegationen är Harri Jokiranta från Seinäjoki och viceordförande är Maarit Ojavuo från Kajana.

Medlemmar i Kevas delegation

 Ordinarie medlemmar

 Personliga suppleanter

 Ordförande
 Projektledare  
  Harri Jokiranta, Seinäjoki

 PD
  Pilvi Torsti, Helsingfors

 Viceordförande, FöK 
   Maarit Ojavuo, Kajana

 Sjukskötare YH, akutvårdare
  Minna Harmaala, Asikkala

 Kommunikationschef, EM
  Diana Bergroth-Lampinen, Björneborg

 Lokförare, pensionär
  Erkki Huupponen, Pieksämäki

 Kommundirektör
  Christina Båssar, Korsnäs

 Direktör för mervärdestjänster
  Christian Sjöstrand, Helsingfors

 Verkställande direktör
  Toni Eklund, Åbo

 Munhygienist, pensionär
  Liisa Terävä, Rautjärvi

 Projektchef, HVM
  Piia Flink-Liimatainen, Äänekoski

 Nyckelkundchef
  Tommy Björkskog, Nådendal

 Specialist, intern tillsyn
  Paula Himanen, Uleåborg

 Ansvarig skolkurator
  Tuija Mäkinen, Jyväskylä

 Ordförande
  Keijo Houhala, FKT rf

 Ordförande  
  Tero Ristimäki, Talentia ry

 Skattetjänsteman
  Pirita Hyötylä, Kemi

 Förmånshandläggare
  Auli Mustikkamaa, Ylivieska

 Försäljare, pensionär 
  Paula Juka, Muhos

 Terho Korpikoski, Simo 

 Verkställande direktör
  Jarmo J Husso, Uleåborg

 Senior Advisor  
  Ismo Pöllänen, Imatra

 Arbetsledare, elmontör
  Jouni Kemppi, Villmanstrand

 Verksamhetsledare  
  Hanna Vuola, Laitila

 Förhandlingsdirektör
  Petri Lindroos, FOSU rf

 Ordförande
  Leila Lehtomäki, FOSU rf

 Förvaltningsdirektör
  Saku Linnamurto, Nyslott

 Projektberedare
  Pekka Lekinen, Leppävirta

 Organisations- och utbildningschef
  Pia Lohikoski, Kervo

 Arbetsterapeut
  Heini Liimatainen, Järvenpää

 Intressebevakningsdirektör
  Marja Lounasmaa, Kommunfackets union rf

 Ledningens rådgivare
  Keijo Karhumaa, Kommunfackets union rf

 Lektor, pensionär 
  Leo Lähde, Nokia

 Organisationsspecialist
  Anne Lindgren, Riihimäki

 Servicechef
  Teemu Meronen, Helsingfors

 Aktuariedirektör
  Mikko Päivinen, Träskända

 Mentalvårdare   
  Juhani Nummentalo, Salo

 Jurist
  Tero Rantanen, Träskända

 Rektor, pensionär
  Erkko Nykänen, Siilinjärvi

 Pensionär
  Antti Leinikka, Tavastehus

 Ordförande
  Silja Paavola, KoHo rf

 Intressebevakningsdirektör
  Else-Mai Kirvesniemi, KoHo rf

 Direktör
  Pia Pakarinen, Helsingfors

 Tandläkare
  Tiina Noro, Vichtis

 Organisationssekreterare
  Ulla Perämäki, Helsingfors

 Magister i samhällsvetenskaper
  Joonas Honkimaa, Kouvola

 Stämningsman
  Simo Riuttamäki, Vittis

 Minna Reijonen, Kuopio
 

 Verkställande direktör
  Pekka Salmi, Tammerfors

 Jurist
  Jaakko Ikonen, Varkaus

 Verksamhetsledare
  Jussi Saramo, Vanda

 Professor (emeritus) i social- och hälsovårdspolitik
  Juhani Lehto, Tavastehus

 Äldre konstapel
  Tiina Sarparanta, Kajana

 Företagare
  Erja Laaksonen, Jämsänkoski

 Lärare, PeM
  Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi

 Riksdagsledamot, transportföretagare
  Markku Pakkanen, Kouvola

 Biträdande avdelningsskötare
  Aulikki Sihvonen, Kontiolahti

 FL, foskare
  Emilia Syväsalmi, Euraåminne

 Ledare för missbrukararbete
  Kirsi Torikka, Nyslott

 Planerare, hälsovårdare
  Ritva Sonntag, Kemi

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att allmänt övervaka och leda Kevas verksamhet. Styrelsens uppgift enligt lag är att besluta om den plan som gäller placeringen av pensionsmedel.

Kevas styrelse väljs av delegationen. Styrelsens mandatperiod är tvåårig. Styrelsen har nio ledamöter, varav två enligt lag företräder löntagarorganisationerna inom den kommunala sektorn.

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen har börjat 2015.

Ledamöter i Kevas styrelse

 Ordinarie ledamöter

 Personliga suppleanter

 Ordförande
  Stadsdirektör
  Minna Arve, Åbo

  Direktör
  Saija Äikäs, Esbo

 Vice ordförande
  Stadsdirektör
  Kari Nenonen, Vanda

 Riksdagsledamot 
  Tarja Filatov, Tavastehus 

 Business Director
  Heini Jalkanen, Nådendal

 Ekonomie kandidat
  Juha Kuisma, Lembois

 Förhandlingsdirektör   
  Risto Kangas, FOSU rf

 Intressebevakningsdirektör   
  Anne Sainila-Vaarno, KoHo rf

 Riksdagsledamot
  Heli Järvinen, Nyslott

 Forskare
  Tuomas Viskari, Helsingfors

 Ordförande
  Päivi Niemi-Laine, Kommunfackets union rf

 Ordförande
  Rauno Vesivalo, KoHo rf

 Riksdagsledamot 
  Markus Lohi, Rovaniemi

 Koordinator för främjande av hälsa och välfärd
  Tuula Partanen, Villmanstrand

 Verkställande direktör
  Harri Virta, Tammela

 Fastighetsombudsman
  Oili Heino, Björneborg

 Vicehäradshövding
  Raimo Vistbacka, Alajärvi

 Socialsektorhandledare
  Marke Tuominen, Äänekoski

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet och fungerar som stöd för den verkställande direktören vid ledningen av Keva. Ledningsgruppen bereder de ärenden som går till styrelsen och övriga ärenden som är viktiga med tanke på ledningen och planeringen av verksamheten.

Timo Kietäväinen
verkställande direktör  

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Helsingfors universitet, politices magister 1982
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2016

Tidigare arbetserfarenhet: 1993–2016 Vice verkställande direktör för Kommunförbundet 1992–1993 Verkställande direktör för Suomen Kunnallisliitto 1983–1991 Riksdagsledamot 1982–1983 Planeringssekreterare vid Juva kommun

Förtroendeuppdrag: Medlem i styrelsen för FCG Finnish Consulting Group Oy, vice styrelseordförande för Tela, ordförande för Kommunfinans Abp:s utnämningsutskott och vice styrelseordförande för den ekumeniska ortodoxa kulturcentralen Sofia.

Hobby: Motion, skogsvård och renovering av byggnader

 


Tapani Hellstén
vice verkställande direktör
verkställande direktörens I ställföreträdare

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Tammerfors universitet, förvaltningsmagister 1989, Työväen Akatemia 1981–1983, student 1981
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2013
 
Tidigare arbetserfarenhet: Tavastehus stad: 2003–2013 stadsdirektör 2001–2002 tf. stadsdirektör 1997–2001 biträdande stadsdirektör Statsrådets kansli 1995–1997 Tavastehus länsstyrelse 1994–1995 Civildepartementet, kommunenheten, Stockholm 1993–1994

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Tradeka-Yhtiöt Ab, styrelseordförande i Kommunernas garanticentral, styrelsemedlem och styrelseordförande i Löntagarstiftelsen, Suomen Kulttuurirahasto: styrelsemedlem och styrelsens vice ordförande i Hämeen rahaston hoitokunta, ordförande för förvaltningsrådet i Dövas Servicestiftelse.

Hobby: Sommarstugan, renovering av gamla byggnader, matlagning och resor

 


Kimmo Mikander
vice verkställande direktör
verkställande direktörens II ställföreträdare


Födelseår
: 1971
Utbildning: eMBA, juris kandidat, vicehäradshövding, ekonomie magister, lantmäteriingenjör
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 23.3.2015

Tidigare arbetserfarenhet
: 2007–2015 S:t Michel stad: stadsdirektör 2006–2007 S:t Michel stad: stadsadvokat 2001–2005 advokat (i dag Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy)

Hobby: Uthållighetsidrotter och jakt

 


Ari Huotari
placeringsdirektör

 
Födelseår
: 1960
Utbildning: Ekonom, ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola 1989 Tekn.stud., TKK 1980 Student, Porin Suomalainen Yhteislyseo 1979
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 1994 resp. 2010 Ekonomidirektör 1994–1999 Placeringsdirektör 1999–

Tidigare arbetserfarenhet: 1992–1993 Sparbanken i Finland, Nyland: ekonomichef, medlem i ledningsgruppen 1989–1992 Finska Sparbanken i Helsingfors: utvecklingschef, avdelningschef, förvaltningsdirektör, medlem i ledningsgruppen 1988 Tietotehdas Oy: projektchef 1983–1988 Suomen Tietoteekki Oy: planerare, projektchef 1996–2001 Kommunernas garanticentral: verkställande direktör (bisyssla)

Förtroendeuppdrag: Varit styrelsemedlem i dotterbolag till Finska Sparbanken i Helsingfors samt i Kommunfinans Abp. Styrelseordförande i Kevas fastighetsbolag sedan 1999. Medlem i direktionen för Kyrkans pensionsfond 2004–2014. Medlem i Konstuniversitetets placeringskommitté sedan 2013.

Hobby: Läsning. Resor och nya kulturer. Runt hörnet finns garanterat något nytt och fascinerande!  

 


Tom Kåla
ekonomidirektör


Födelseår
: 1959
Utbildning: ekon.mag., Helsingfors handelshögskola 1987 Student, Tuureporin lukio, Åbo, 1978.
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2000 resp. 2010

Tidigare arbetserfarenhet: 1989–1999 Etera; redovisningsekonom, internrevisor, redovisningschef, avdelningschef, medlem i ledningsgruppen 1988–1989 Kansallis-Osake-Pankki: utbildare, planerare, 1987 Helsingfors handelshögskola: planerare

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i flera placeringsfastighetsbolag på 1990-talet, medlem i Kommunfinans Abp:s styrelse 2000

Hobby: Jogging, film, skönlitteratur, särskilt 1960- och 70-talets Jerry Cotton 

 


Reija Hyvärinen
kommunikationsdirektör

 
Födelseår:
1962
Utbildning: konstmagister 2002, ACC certifierad business coach 2003,
magister i samhällsvetenskaper 1992
Börjat på Keva: 10.2.2017
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 10.2.2017

Tidigare arbetserfarenhet:
2011–2017 kommunikationsdirektör Yle
2007–2010 programchef Yle
2002–2007 redaktionschef Yle Uutiset och online Yle
1990–2002 politisk redaktör Yle TV-uutiset
1987–2002 nyhetsredaktör Yle TV-uutiset

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer: klassisk musik, litteratur, motionsidrott

 


Markus Mankin
förvaltningsdirektör,
ledningsgruppens sekreterare 


Födelseår:
1974
Utbildning:
jur.lic. (HU), ekon.mag. (Aalto-universitetet)
Börjat på Keva:
7.4.2015
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 2015
 
Tidigare arbetserfarenhet
2012–2015: KT Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsjurist
2006–2012: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, jurist
2002–2006: Försäkringscentralen, jurist
1997–2002: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer:
litteratur, musik, motion


personalens representant
Tiina Ijäs
specialsakkunnig

Tiina_ijäs_200x300.jpg

Födelseår: 1965
Utbildning: Merkonom, Helsingin kauppaoppilaitos 1995
Börjat på Keva: 29.1.1986
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 14.5.2020

Tidigare arbetserfarenhet:
1982–1986 FPA, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: Förtroendevald och ordförande, Kunnallisten keskusjärjestöjen henkilökunta JHL ry

Hobbyer: Hundar, handarbete, ta det lugnt, god mat, läsa, friluftsliv

 

 

Placeringsdelegationen och Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet

Placeringsdelegationen och Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet är vid sidan om styrelsen och delegationen lagstadgade organ inom Keva.  

Placeringsdelegationen  

Vid Keva finns en placeringsdelegation som stöd för placeringsverksamheten samt för att främja informationen. Placeringsdelegationen är ett rådgivande organ som behandlar riktlinjerna för placeringsverksamheten och dess utveckling.

Placeringsdelegationen är ett lagstadgat organ, vars medlemmar förordnas av Kevas styrelse för dess mandatperiod. Placeringsdelegationen har 10 medlemmar och dessas personliga suppleanter. Löntagarorganisationerna, finansministeriet samt arbets- och näringsministeriet är företrädda i delegationen.

Placeringsdelegationens medlemmar under åren 1.1.2015 - 31.8.2017

 Medlemmar

 Suppleanter

 Ordförande
 Ekonomidirektör Seppo Juntti

 Förvaltningsdirektör
 Jonna Sillman-Sola

 Vice ordförande
  Överdirektör Terttu Savolainen

 Personaldirektör Sinikka Malin

 Direktör Ritva Fransman
 KoHo rf

 Ordförande Tero Ristimäki
 FOSU rf

 Finansrådet Tuulia Hakola-Uusitalo
 finansministeriet

 Finansrådet Tuomo Mäki
 finansministeriet

 Lagstiftningsrådet Marja Isomäki
 finansministeriet

 Regeringsrådet Auli Valli-Lintu
 finansministeriet

 Professor Minna Martikainen

 Professor Matti Keloharju

 Budgetrådet Jouko Narikka
 finansministeriet

 Biträdande budgetchef Juha Majanen
 finansministeriet

 Regeringsrådet Kari Parkkonen
 arbets- och näringsministeriet

 Konsultativ tjänsteman Tiina Ingman
 arbets- och näringsministeriet

 Utvecklingsdirektör Mika Periaho
 Kommunfackets union rf

 Ekonomichef Jan Saarinen
 Kommunfackets union rf

 Stadsdirektör Olavi Ruotsalainen

 Generalsekreterare Sisko Seppä

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet har i uppdrag att utveckla åtgärder för att upprätthålla de kommunalt anställdas hälsa och arbetsförmåga. Tonvikten ligger på att förbättra kvaliteten i arbetslivet, upprätthålla och främja arbetsförmågan samt på åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga.

I Kevas instruktion finns bestämmelser om Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet och om dess uppgifter. Styrelsen väljer arbetsgruppen för sin mandatperiod. Av arbetsgruppens 12 medlemmar väljs 6 på förslag av löntagarorganisationerna inom den kommunala sektorn.

Medlemmarna i Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet under åren 1.1.2015 – 31.8.2017

Ordförande Verkställande direktör Aki Lindén
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Beställningsdirektör Kari Hakari
Tammerfors stad

Vice verkställande direktör Tapani Hellstén
Keva

Förhandlingsdirektör Risto Kangas
FOSU rf

Förhandlingsdirektör Jukka Kauppala
FKT rf

Intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa
Kommunfackets union rf

Direktör Jukka Maarianvaara
KoHo rf

Personalchef Helena Metsälä
Björneborgs stad

Förhandlingschef Anne Miironen
Kommunfackets union rf

Pensionsdirektör Merja Paananen
Keva

Chefsöverläkare Tapio Ropponen
Keva

Intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno
KoHo rf

Arbetsgruppens sekreterare
Direktör för arbetslivstjänster Pauli Forma
Keva

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet ankommer på det ministerium som ansvarar för kommunala ärenden, som är Finansministeriet.

Tillsynen över planeringen av finansieringsverksamheten och över placeringsverksamheten handhas av Finansinspektionen, som lämnar en berättelse till Finansministeriet över tillsynen.

Intern kontroll, riskhantering och intern revision 

Intern kontroll

Med intern kontroll avses alla de verksamhetssätt, system och metoder som Kevas styrelse och ledning tillämpar för att säkerställa att Kevas verksamhet är effektiv, ekonomisk och tillförlitlig samt att målen uppnås.

Den interna kontrollen är en process, med vars hjälp man strävar efter att säkerställa:

  • att uppställda mål uppnås samt en ekonomisk och effektiv användning av resurser
  • den ekonomiska och övriga ledningsinformationens tillförlitlighet och riktighet
  • att lagar, bestämmelser och anvisningar följs samt att förvaltningsorganens beslut, interna planer och förfaringssätt iakttas.  

Riskhantering

Riskhanteringen utgör en central del av Kevas interna kontroll och med den avses identifiering, bedömning, begränsning och övervakning av de risker som förorsakas av verksamheten och som väsentligt är förknippade med den. Riskhanteringen inbegriper även en beredskapsplanering av kritiska funktioner, med vilken man tryggar en fortsatt ostörd verksamhet.

Det grundläggande målet för riskhanteringen är att utveckla Kevas verksamhet och processer samt att stödja uppnåendet av målen, så att de försäkrades och pensionstagarnas rättigheter kan tryggas under alla omständigheter.

Kevas mest centrala risker är förknippade med placeringsverksamheten och de operativa riskerna.

Läs mer om riskhanteringen: Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden

Intern revision  

Kevas interna revision utvärderar Kevas interna kontroll och ger utvecklingsförslag i anslutning till detta. Den interna revisionens verksamhet baserar sig på den verksamhetsplan för intern revision som Kevas styrelse årligen fastställer. Funktionen rapporterar till verkställande direktören och styrelsen.

Compliance-verksamhet på Keva

Det centrala i Compliance-verksamheten är att fungera som ett verktyg för att antecipera inverkan av förändringar i författningar på Kevas verksamhet och för sin del säkerställa att hela organisationen har förutsättningar att iaktta lagar, myndighetsföreskrifter och Kevas interna regelverk.

Compliance-verksamheten har följande uppgifter:

  • anteciperar inverkan av förändringar i författningar
  • främjar iakttagandet av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
  • övervakar att Kevas egna instruktioner, anvisningar och principer iakttas samt rådgivning och anvisningar i anslutning till dem
  • deltar i riskhanteringen och projekt som främjar god förvaltningssed på Keva.

Kevas Compliance Officer ansvarar för att upprätthålla och utveckla Kevas oberoende Compliance-verksamhet. Compliance Officers centrala uppgifter är att stödja styrelsen, ledningen och affärsverksamheten för att säkerställa att förvaltningen är tillförlitlig och att den interna övervakningen fungerar och är tillräcklig. Compliance fungerar underställd verkställande direktören och rapporterar regelbundet till styrelsen.

Det är alltid affärsverksamhetsenheterna och ledningen som ansvarar för att bestämmelserna iakttas. Compliance backar upp affärsverksamheten i detta arbete.

Insiderövervakning

Keva för enligt 29, 30 och 31 § i lagen om Keva ett offentligt register över Kevas insiders och de värdepapper som innehas av dem.

Med insiders avses enligt lagen om kommunala pensioner ordföranden och vice ordföranden för Kevas delegation, ledamöterna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare. Också revisorerna och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av Keva betraktas som insiders.

Insiders är också de anställda hos Keva som har möjlighet att påverka beslut om placering av Kevas tillgångar eller som på annat sätt får tillgång till insiderinformation i sina arbetsuppgifter. Insiders ska utöver sina egna innehav anmäla också sin närmaste krets innehav till insiderregistret.

Kevas insiderregister finns tillgängligt i Euroclears NetSire-tjänst.