Förvaltning och ledning

Bestämmelser om finansieringen och förvaltningen av och tillsynen över Keva finns i lagen om Keva. Kompletterande bestämmelser om bland annat behörighetsfördelningen och rapporteringen finns i den förvaltningsstadga som Kevas styrelse godkänt.

Fullmäktige

Kevas högsta beslutande organ är fullmäktige.

Finansministeriet förordnar medlemmarna i fullmäktige för en kommunalvalsperiod i sänder. Keva har 30 fullmäktigeledamöter, av vilka enligt lagen sex förordnas på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn, fyra på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f.. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Den nuvarande fullmäktiges mandatperiod började 1.8.2020.

Ordförande för fullmäktige är Harri Jokiranta och viceordförande är Maarit Ojavuo.

Kevas fullmäktigeledamöter

 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
 Båssar Christina, Korsnäs  Sjöstrand Christian, Helsingfors
 Eklund Toni, Åbo  Terävä Liisa, Rautjärvi
 Haapanen Jorma,
 KT Kuntatyönantajat
 Leisimo Eino,
 KT Kuntatyönantajat 
 Hartonen-Pulkka Tanja,
 Mäntyharju
 Korpikoski Terho, Simo
 Himanen Paula, Uleåborg  Mäkinen Tuija, Jyväskylä  
 Husso Jarmo J., Uleåborg  Pöllänen Ismo, Imatra
 Hyytinen Tuomas, JUKO ry  Mäenpää Tiina, JUKO ry
 Jokiranta Harri, Seinäjoki  Torsti Pilvi, Helsingfors  
 Karhumaa Keijo, JAU ry  Pirttijärvi Minna, JAU ry
 Kemppi Jouni, Villmanstrand  Torikka Kirsi, Nyslott
 Lindroos Petri, JUKO ry  Zibellini Anna, JUKO ry
 Lohikoski Pia, Kervo  Lehto Juhani, Tavastehus
 Lounasmaa Marja, JAU ry  Sarvi Anne, JAU ry
 Lähde Leo, Nokia  Lindgren Anne, Riihimäki
 Majalahti Juha,
 KT Kuntatyönantajat
 Riikonen Olli,
 KT Kuntatyönantajat
 Meronen Teemu, Helsingfors  Päivinen Mikko, Träskända
 Niiranen Taina,
 KT Kuntatyönantajat
 Ojansuu-Kaunisto Kirsi,
 KT Kuntatyönantajat 
 Nummentalo Juhani, Salo  Rantanen Tero, Järvenpää   
 Nykänen Erkko, Siilinjärvi  Leinikka Antti, Tavastehus
 Ojavuo Maarit, Kajaani  Harmaala Miina, Asikkala  
 Paavola Silja, Sote ry  Dalen Jaana, Sote ry
 Perämäki Ulla, Helsingfors  Honkimaa Joonas, Kouvola
 Riuttamäki Simo, Huittinen  Reijonen Minna, Kuopio 
 Rytkönen Millariikka, Sote ry  Brax Anna-Leena, Sote ry
 Salmi Pekka, Tammerfors  Ikonen Jaakko, Varkaus
 Saramo Jussi, Vanda  Liimatainen Heini, Träskända
 Sarparanta Tiina, Kajana  Laaksonen Erja, Jämsänkoski
 Sarvijärvi Minna, Ylöjärvi  Sonntag Ritva, Kemi
 Sihvonen Aulikki, Kontiolahti  Syväsalmi Emilia, Eurajoki
 Valtonen Sinikka,
 KT Kuntatyönantajat
 Heikkinen Pekka,
 KT Kuntatyönantajat

 

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att allmänt övervaka och leda Kevas verksamhet. Styrelsens uppgift enligt lag är att besluta om den plan som gäller placeringen av pensionsmedel.

Ledamöter i Kevas styrelse 2021-2023
 

 Ordinarie ledamöter

 Personliga suppleanter

 Petteri Orpo

 Samu Vahteristo

 Diana Bergroth-Lampinen

 Harri Jokiranta

 Anne Holmlund

 Milla Bruneau

 Markus Lohi

 Kirsi Torikka

 Matti Putkonen

 Piritta Poikonen

 Outi Alanko-Kahiluoto

 Timo Aro

 Markku Jalonen
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos

 Mika Juutinen

 Kirsi-Marja Lievonen
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos

 Petra Määttänen

 Olli Luukkainen
 Juko

 Heikki Pärnänen

 Päivi Niemi-Laine
 JAU  

 Kristian Karrasch

 Anne Sainila-Vaarno
 Sote

 Else-Mai Kirvesniemi 

Revisions- och riskhanteringsutskottet

Revisions- och riskhanteringsutskottet bereder för styrelsens beslut de ärenden som hänför sig till Kevas ekonomiska rapportering, riskhantering, tillsynen över riskerna i placeringsverksamheten, intern kontroll samt den interna revisionens och revisorns arbete.

Styrelsen valde 23.9.2020 följande personer till ledamöter i revisions- och riskhanteringsutskottet: Minna Arve (ordförande), Kari Nenonen (vice ordförande), Markus Lohi, Olli Luukkainen och Kirsi-Marja Lievonen.

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet och fungerar som stöd för den verkställande direktören vid ledningen av Keva. Ledningsgruppen bereder de ärenden som går till styrelsen och övriga ärenden som är viktiga med tanke på ledningen och planeringen av verksamheten.

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@keva.fi.

Timo Kietäväinen
verkställande direktör  

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Helsingfors universitet, politices magister 1982
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2016

Tidigare arbetserfarenhet: 1993–2016 Vice verkställande direktör för Kommunförbundet 1992–1993 Verkställande direktör för Suomen Kunnallisliitto 1983–1991 Riksdagsledamot 1982–1983 Planeringssekreterare vid Juva kommun

Förtroendeuppdrag: vice styrelseordförande för Tela, ordförande för Kommunfinans Abp:s utnämningsutskott och vice styrelseordförande för den ekumeniska ortodoxa kulturcentralen Sofia.

Hobby: Motion, skogsvård och renovering av byggnader

 


Tapani Hellstén
vice verkställande direktör
verkställande direktörens I ställföreträdare

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Tammerfors universitet, förvaltningsmagister 1989, Työväen Akatemia 1981–1983, student 1981
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2013
 
Tidigare arbetserfarenhet: Tavastehus stad: 2003–2013 stadsdirektör 2001–2002 tf. stadsdirektör 1997–2001 biträdande stadsdirektör Statsrådets kansli 1995–1997 Tavastehus länsstyrelse 1994–1995 Civildepartementet, kommunenheten, Stockholm 1993–1994

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Tradeka-Yhtiöt Ab, styrelseordförande i Kommunernas garanticentral, styrelsemedlem och styrelseordförande i Löntagarstiftelsen, Suomen Kulttuurirahasto: styrelsemedlem och styrelsens vice ordförande i Hämeen rahaston hoitokunta, ordförande för förvaltningsrådet i Dövas Servicestiftelse.

Hobby: Sommarstugan, renovering av gamla byggnader, matlagning och resor

 


Kimmo Mikander
vice verkställande direktör
verkställande direktörens II ställföreträdare


Födelseår
: 1971
Utbildning: eMBA, juris kandidat, vicehäradshövding, ekonomie magister, lantmäteriingenjör
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 23.3.2015

Tidigare arbetserfarenhet
: 2007–2015 S:t Michel stad: stadsdirektör 2006–2007 S:t Michel stad: stadsadvokat 2001–2005 advokat (i dag Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy)

Hobby: Uthållighetsidrotter och jakt

 


Ari Huotari
placeringsdirektör

 
Födelseår
: 1960
Utbildning: Ekonom, ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola 1989 Tekn.stud., TKK 1980 Student, Porin Suomalainen Yhteislyseo 1979
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 1994 resp. 2010 Ekonomidirektör 1994–1999 Placeringsdirektör 1999–

Tidigare arbetserfarenhet: 1992–1993 Sparbanken i Finland, Nyland: ekonomichef, medlem i ledningsgruppen 1989–1992 Finska Sparbanken i Helsingfors: utvecklingschef, avdelningschef, förvaltningsdirektör, medlem i ledningsgruppen 1988 Tietotehdas Oy: projektchef 1983–1988 Suomen Tietoteekki Oy: planerare, projektchef 1996–2001 Kommunernas garanticentral: verkställande direktör (bisyssla)

Förtroendeuppdrag: Varit styrelsemedlem i dotterbolag till Finska Sparbanken i Helsingfors samt i Kommunfinans Abp. Styrelseordförande i Kevas fastighetsbolag sedan 1999. Medlem i direktionen för Kyrkans pensionsfond 2004–2014. Medlem i Konstuniversitetets placeringskommitté sedan 2013.

Hobby: Läsning. Resor och nya kulturer. Runt hörnet finns garanterat något nytt och fascinerande!  

 


Tom Kåla
ekonomidirektör


Födelseår
: 1959
Utbildning: ekon.mag., Helsingfors handelshögskola 1987 Student, Tuureporin lukio, Åbo, 1978.
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2000 resp. 2010

Tidigare arbetserfarenhet: 1989–1999 Etera; redovisningsekonom, internrevisor, redovisningschef, avdelningschef, medlem i ledningsgruppen 1988–1989 Kansallis-Osake-Pankki: utbildare, planerare, 1987 Helsingfors handelshögskola: planerare

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i flera placeringsfastighetsbolag på 1990-talet, medlem i Kommunfinans Abp:s styrelse 2000

Hobby: Jogging, film, skönlitteratur, särskilt 1960- och 70-talets Jerry Cotton 

 


Reija Hyvärinen
kommunikationsdirektör

 
Födelseår:
1962
Utbildning: konstmagister 2002, ACC certifierad business coach 2003,
magister i samhällsvetenskaper 1992
Börjat på Keva: 10.2.2017
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 10.2.2017

Tidigare arbetserfarenhet:
2011–2017 kommunikationsdirektör Yle
2007–2010 programchef Yle
2002–2007 redaktionschef Yle Uutiset och online Yle
1990–2002 politisk redaktör Yle TV-uutiset
1987–2002 nyhetsredaktör Yle TV-uutiset

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer: klassisk musik, litteratur, motionsidrott

 


Markus Mankin
förvaltningsdirektör,
ledningsgruppens sekreterare 


Födelseår:
1974
Utbildning:
jur.lic. (HU), ekon.mag. (Aalto-universitetet)
Börjat på Keva:
7.4.2015
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 2015
 
Tidigare arbetserfarenhet
2012–2015: KT Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsjurist
2006–2012: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, jurist
2002–2006: Försäkringscentralen, jurist
1997–2002: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer:
litteratur, musik, motion


personalens representant
Tiina Ijäs
specialsakkunnig

Tiina_ijäs_200x300.jpg

Födelseår: 1965
Utbildning: Merkonom, Helsingin kauppaoppilaitos 1995
Börjat på Keva: 29.1.1986
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 14.5.2020

Tidigare arbetserfarenhet:
1982–1986 FPA, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: Förtroendevald och ordförande, Kunnallisten keskusjärjestöjen henkilökunta JHL ry

Hobbyer: Hundar, handarbete, ta det lugnt, god mat, läsa, friluftsliv

 

 

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet 

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet har till uppgift att stödja, utvärdera och utveckla Kevas tjänster och utvecklingsarbete som hänför sig till förstärkande av arbetsförmågan och minskande av risker i anslutning till arbetsförmågan hos arbetstagare i den offentliga sektorn.

För uppföljning och styrning av yrkesinriktad rehabilitering och invalidpensioner finns en separat underarbetsgrupp som utses av arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet.

Kevas styrelse har utsett arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet för sitt mandat. Ordförande är Joensuu stads personaldirektör Sari Lempiäinen och sekreterare Kevas direktör för arbetsgivarkundrelationer och arbetsförmåga Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Sammansättning:

Ledningens rådgivare
Keijo Karhumaa
JAU ry

Arbetsmarknadsombudsman
Marko Heikkinen
JAU ry

Intressebevakningsdirektör
Anne Sainila-Vaarno
Sote rf

Intressebevakningsspecialist
Juha Honkakoski
Sote rf

Specialsakkunnig
Teija Golnick
FOSU rf

Forskningschef
Jukka Vänskä
FOSU rf

Arbetsmarknadsjurist
Kari Eskola
FOSU rf (statens och kyrkans personal)

Personaldirektör
Sinikka Valtonen
KT Kommunarbetsgivarna

Förhandlingschef
Jorma Palola
KT Kommunarbetsgivarna

Förhandlingschef
Oili Marttila
Kyrkostyrelsen

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
Finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk

Personaldirektör
Sari Lempiäinen
Joensuu stad

Personaldirektör
Arja Aroheinä
Jyväskylä stad

Verkställande direktör
Annikki Niiranen
Kymsote

Vice verkställande direktör
Tapani Hellstén
Keva

Direktör, arbetsgivarkundrelationer och arbetsförmåga
Kati Korhonen-Yrjänheikki
Keva

Pensionsdirektör
Merja Paananen
Keva

Sakkunnigläkare
Saija Turtiainen
Keva

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet ankommer på det ministerium som ansvarar för kommunala ärenden, som är Finansministeriet.

Tillsynen över planeringen av finansieringsverksamheten och över placeringsverksamheten handhas av Finansinspektionen, som lämnar en berättelse till Finansministeriet över tillsynen.

Intern kontroll, riskhantering och intern revision 

Intern kontroll

Med intern kontroll avses alla de verksamhetssätt, system och metoder som Kevas styrelse och ledning tillämpar för att säkerställa att Kevas verksamhet är effektiv, ekonomisk och tillförlitlig samt att målen uppnås.

Den interna kontrollen är en process, med vars hjälp man strävar efter att säkerställa

  • att uppställda mål uppnås samt en ekonomisk och effektiv användning av resurser
  • den ekonomiska och övriga ledningsinformationens tillförlitlighet och riktighet
  • att lagar, bestämmelser och anvisningar följs samt att förvaltningsorganens beslut, interna planer och förfaringssätt iakttas.  

Riskhantering

Riskhanteringen utgör en central del av Kevas interna kontroll och med den avses identifiering, bedömning, begränsning och övervakning av de risker som förorsakas av verksamheten och som väsentligt är förknippade med den. Riskhanteringen inbegriper även en beredskapsplanering av kritiska funktioner, med vilken man tryggar en fortsatt ostörd verksamhet.

Det grundläggande målet för riskhanteringen är att utveckla Kevas verksamhet och processer samt att stödja uppnåendet av målen, så att de försäkrades och pensionstagarnas rättigheter kan tryggas under alla omständigheter.

Kevas mest centrala risker är förknippade med placeringsverksamheten och de operativa riskerna.

Läs mer om riskhanteringen: Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden

Intern revision  

Kevas interna revision utvärderar Kevas interna kontroll och ger utvecklingsförslag i anslutning till detta. Den interna revisionens verksamhet baserar sig på den verksamhetsplan för intern revision som Kevas styrelse årligen fastställer. Funktionen rapporterar till verkställande direktören och styrelsen.

Compliance-verksamhet på Keva

Det centrala i compliance-verksamheten är att fungera som ett verktyg för att antecipera inverkan av förändringar i författningar på Kevas verksamhet och för sin del säkerställa att hela organisationen har förutsättningar att iaktta lagar, myndighetsföreskrifter och Kevas interna regelverk.

Compliance-verksamheten har följande uppgifter:

  • anteciperar inverkan av förändringar i författningar
  • främjar iakttagandet av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
  • övervakar att Kevas egna instruktioner, anvisningar och principer iakttas samt rådgivning och anvisningar i anslutning till dem
  • deltar i riskhanteringen och projekt som främjar god förvaltningssed på Keva.

Kevas Compliance Officer ansvarar för att upprätthålla och utveckla Kevas oberoende compliance-verksamhet. Compliance Officers centrala uppgifter är att stödja styrelsen, ledningen och affärsverksamheten för att säkerställa att förvaltningen är tillförlitlig och att den interna övervakningen fungerar och är tillräcklig. Compliance fungerar underställd verkställande direktören och rapporterar regelbundet till styrelsen.

Det är alltid affärsverksamhetsenheterna och ledningen som ansvarar för att bestämmelserna iakttas. Compliance backar upp affärsverksamheten i detta arbete.

Insiderövervakning

Enligt 28–31 § i lagen om Keva ska Keva föra ett offentligt register över Kevas insider och de värdepapper som innehas av dem.

Med insider i Keva avses enligt lagen om Keva ordföranden och vice ordföranden för Kevas fullmäktige, ledamöterna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare. Också revisorerna och sådana anställda hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva betraktas som insider.

Insider är de Kevaanställda som har möjlighet att påverka beslut om placering av Kevas tillgångar eller som på annat sätt får tillgång till insiderinformation i sina arbetsuppgifter. Insider ska utöver sina egna innehav anmäla också sin närmaste krets innehav till insiderregistret.

Kevas insiderregister finns tillgängligt i Euroclears NetSire-tjänst.