Förvaltning och ledning

Bestämmelser om finansieringen och förvaltningen av och tillsynen över Keva finns i lagen om Keva. Bestämmelserna som kompletterar lagen finns i den instruktion som delegationen har godkänt.

Verksamhetsstadgan är godkänd av styrelsen och omfattar bestämmelser bland annat om behörighetsfördelning och om rapportering till styrelsen.

Bestämmelser om delegationens mötespraxis finns i delegationens arbetsordning.

Fullmäktige

Kevas högsta beslutande organ är fullmäktige.

Finansministeriet förordnar medlemmarna i fullmäktige för en kommunalvalsperiod i sänder. Delegationen har 30 medlemmar, av vilka enligt lagen sex förordnas på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn, fyra på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f.. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Den nuvarande fullmäktiges mandatperiod började 1.8.2020.

Ordförande för fullmäktige är Harri Jokiranta och viceordförande är Maarit Ojavuo.

Medlemmar i Kevas fullmäktige

 

Ordinarie medlemmar Personliga suppleanter
 Båssar Christina, Korsnäs  Sjöstrand Christian, Helsinki
 Eklund Toni, Turku  Terävä Liisa, Rautjärvi
 Haapanen Jorma,
 KT Kuntatyönantajat
 Leisimo Eino,
 KT Kuntatyönantajat 
 Hartonen-Pulkka Tanja,
 Mäntyharju
 Korpikoski Terho, Simo
 Himanen Paula, Oulu  Mäkinen Tuija, Jyväskylä  
 Husso Jarmo J., Oulu  Pöllänen Ismo, Imatra
 Hyytinen Tuomas, JUKO ry  Mäenpää Tiina, JUKO ry
 Jokiranta Harri, Seinäjoki  Torsti Pilvi, Helsinki  
 Karhumaa Keijo, JAU ry  Pirttijärvi Minna, JAU ry
 Kemppi Jouni, Lappeenranta  Torikka Kirsi, Savonlinna
 Lindroos Petri, JUKO ry  Zibellini Anna, JUKO ry
 Lohikoski Pia, Kerava  Lehto Juhani, Hämeenlinna
 Lounasmaa Marja, JAU ry  Sarvi Anne, JAU ry
 Lähde Leo, Nokia  Lindgren Anne, Riihimäki
 Majalahti Juha,
 KT Kuntatyönantajat
 Riikonen Olli,
 KT Kuntatyönantajat
 Meronen Teemu, Helsinki  Päivinen Mikko, Järvenpää
 Niiranen Taina,
 KT Kuntatyönantajat
 Ojansuu-Kaunisto Kirsi,
 KT Kuntatyönantajat 
 Nummentalo Juhani, Salo  Rantanen Tero, Järvenpää   
 Nykänen Erkko, Siilinjärvi  Leinikka Antti, Hämeenlinna
 Ojavuo Maarit, Kajaani  Harmaala Miina, Asikkala  
 Paavola Silja, Sote ry  Dalen Jaana, Sote ry
 Perämäki Ulla, Helsinki  Honkimaa Joonas, Kouvola
 Riuttamäki Simo, Huittinen  Reijonen Minna, Kuopio 
 Rytkönen Millariikka, Sote ry  Brax Anna-Leena, Sote ry
 Salmi Pekka, Tampere  Ikonen Jaakko, Varkaus
 Saramo Jussi, Vantaa  Liimatainen Heini, Järvenpää 
 Sarparanta Tiina, Kajaani  Laaksonen Erja, Jämsänkoski
 Sarvijärvi Minna, Ylöjärvi  Sonntag Ritva, Kemi
 Sihvonen Aulikki, Kontiolahti  Syväsalmi Emilia, Eurajoki
 Valtonen Sinikka,
 KT Kuntatyönantajat
 Heikkinen Pekka,
 KT Kuntatyönantajat

 

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att allmänt övervaka och leda Kevas verksamhet. Styrelsens uppgift enligt lag är att besluta om den plan som gäller placeringen av pensionsmedel.

 

Ledamöter i Kevas styrelse 2020-2022

Ordinarie ledamöter

Personliga suppleanter

 Minna Arve, ordförande

 Saija Äikäs

 Kari Nenonen, vice ordförande

 Tarja Filatov

 Saku Linnamurto

 Pia Pakarinen

 Diana Bergroth-Lampinen

 Ilkka Nokelainen

 Markus Lohi

 Heini Jalkanen

 Heli Järvinen

 Tuomas Viskari

 Olli Luukkainen, JUKO

 Kati Myllymäki

 Päivi Niemi-Laine, JAU

 Kristian Karrasch

 Else-Mai Kirvesniemi, Sote

 Anne Sainila-Vaarno

 Kirsi-Marja Lievonen,
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos 

 Petra Määttänen

 Markku Jalonen,
 KT kunnallinen työmarkkinalaitos 

 Mika Juutinen

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet och fungerar som stöd för den verkställande direktören vid ledningen av Keva. Ledningsgruppen bereder de ärenden som går till styrelsen och övriga ärenden som är viktiga med tanke på ledningen och planeringen av verksamheten.

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@keva.fi.

Timo Kietäväinen
verkställande direktör  

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Helsingfors universitet, politices magister 1982
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2016

Tidigare arbetserfarenhet: 1993–2016 Vice verkställande direktör för Kommunförbundet 1992–1993 Verkställande direktör för Suomen Kunnallisliitto 1983–1991 Riksdagsledamot 1982–1983 Planeringssekreterare vid Juva kommun

Förtroendeuppdrag: Medlem i styrelsen för FCG Finnish Consulting Group Oy, vice styrelseordförande för Tela, ordförande för Kommunfinans Abp:s utnämningsutskott och vice styrelseordförande för den ekumeniska ortodoxa kulturcentralen Sofia.

Hobby: Motion, skogsvård och renovering av byggnader

 


Tapani Hellstén
vice verkställande direktör
verkställande direktörens I ställföreträdare

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Tammerfors universitet, förvaltningsmagister 1989, Työväen Akatemia 1981–1983, student 1981
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2013
 
Tidigare arbetserfarenhet: Tavastehus stad: 2003–2013 stadsdirektör 2001–2002 tf. stadsdirektör 1997–2001 biträdande stadsdirektör Statsrådets kansli 1995–1997 Tavastehus länsstyrelse 1994–1995 Civildepartementet, kommunenheten, Stockholm 1993–1994

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Tradeka-Yhtiöt Ab, styrelseordförande i Kommunernas garanticentral, styrelsemedlem och styrelseordförande i Löntagarstiftelsen, Suomen Kulttuurirahasto: styrelsemedlem och styrelsens vice ordförande i Hämeen rahaston hoitokunta, ordförande för förvaltningsrådet i Dövas Servicestiftelse.

Hobby: Sommarstugan, renovering av gamla byggnader, matlagning och resor

 


Kimmo Mikander
vice verkställande direktör
verkställande direktörens II ställföreträdare


Födelseår
: 1971
Utbildning: eMBA, juris kandidat, vicehäradshövding, ekonomie magister, lantmäteriingenjör
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 23.3.2015

Tidigare arbetserfarenhet
: 2007–2015 S:t Michel stad: stadsdirektör 2006–2007 S:t Michel stad: stadsadvokat 2001–2005 advokat (i dag Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy)

Hobby: Uthållighetsidrotter och jakt

 


Ari Huotari
placeringsdirektör

 
Födelseår
: 1960
Utbildning: Ekonom, ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola 1989 Tekn.stud., TKK 1980 Student, Porin Suomalainen Yhteislyseo 1979
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 1994 resp. 2010 Ekonomidirektör 1994–1999 Placeringsdirektör 1999–

Tidigare arbetserfarenhet: 1992–1993 Sparbanken i Finland, Nyland: ekonomichef, medlem i ledningsgruppen 1989–1992 Finska Sparbanken i Helsingfors: utvecklingschef, avdelningschef, förvaltningsdirektör, medlem i ledningsgruppen 1988 Tietotehdas Oy: projektchef 1983–1988 Suomen Tietoteekki Oy: planerare, projektchef 1996–2001 Kommunernas garanticentral: verkställande direktör (bisyssla)

Förtroendeuppdrag: Varit styrelsemedlem i dotterbolag till Finska Sparbanken i Helsingfors samt i Kommunfinans Abp. Styrelseordförande i Kevas fastighetsbolag sedan 1999. Medlem i direktionen för Kyrkans pensionsfond 2004–2014. Medlem i Konstuniversitetets placeringskommitté sedan 2013.

Hobby: Läsning. Resor och nya kulturer. Runt hörnet finns garanterat något nytt och fascinerande!  

 


Tom Kåla
ekonomidirektör


Födelseår
: 1959
Utbildning: ekon.mag., Helsingfors handelshögskola 1987 Student, Tuureporin lukio, Åbo, 1978.
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2000 resp. 2010

Tidigare arbetserfarenhet: 1989–1999 Etera; redovisningsekonom, internrevisor, redovisningschef, avdelningschef, medlem i ledningsgruppen 1988–1989 Kansallis-Osake-Pankki: utbildare, planerare, 1987 Helsingfors handelshögskola: planerare

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i flera placeringsfastighetsbolag på 1990-talet, medlem i Kommunfinans Abp:s styrelse 2000

Hobby: Jogging, film, skönlitteratur, särskilt 1960- och 70-talets Jerry Cotton 

 


Reija Hyvärinen
kommunikationsdirektör

 
Födelseår:
1962
Utbildning: konstmagister 2002, ACC certifierad business coach 2003,
magister i samhällsvetenskaper 1992
Börjat på Keva: 10.2.2017
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 10.2.2017

Tidigare arbetserfarenhet:
2011–2017 kommunikationsdirektör Yle
2007–2010 programchef Yle
2002–2007 redaktionschef Yle Uutiset och online Yle
1990–2002 politisk redaktör Yle TV-uutiset
1987–2002 nyhetsredaktör Yle TV-uutiset

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer: klassisk musik, litteratur, motionsidrott

 


Markus Mankin
förvaltningsdirektör,
ledningsgruppens sekreterare 


Födelseår:
1974
Utbildning:
jur.lic. (HU), ekon.mag. (Aalto-universitetet)
Börjat på Keva:
7.4.2015
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 2015
 
Tidigare arbetserfarenhet
2012–2015: KT Kommunarbetsgivarna, arbetsmarknadsjurist
2006–2012: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, jurist
2002–2006: Försäkringscentralen, jurist
1997–2002: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: -

Hobbyer:
litteratur, musik, motion


personalens representant
Tiina Ijäs
specialsakkunnig

Tiina_ijäs_200x300.jpg

Födelseår: 1965
Utbildning: Merkonom, Helsingin kauppaoppilaitos 1995
Börjat på Keva: 29.1.1986
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 14.5.2020

Tidigare arbetserfarenhet:
1982–1986 FPA, olika uppgifter

Förtroendeuppdrag: Förtroendevald och ordförande, Kunnallisten keskusjärjestöjen henkilökunta JHL ry

Hobbyer: Hundar, handarbete, ta det lugnt, god mat, läsa, friluftsliv

 

 

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet 

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet har i uppdrag att utveckla åtgärder för att upprätthålla de kommunalt anställdas hälsa och arbetsförmåga. Tonvikten ligger på att förbättra kvaliteten i arbetslivet, upprätthålla och främja arbetsförmågan samt på åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga.

I Kevas instruktion finns bestämmelser om Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet och om dess uppgifter. Styrelsen väljer arbetsgruppen för sin mandatperiod. Av arbetsgruppens 12 medlemmar väljs 6 på förslag av löntagarorganisationerna inom den kommunala sektorn.

Medlemmarna i Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet under åren 1.1.2015 – 31.8.2017

Ordförande Verkställande direktör Aki Lindén
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Beställningsdirektör Kari Hakari
Tammerfors stad

Vice verkställande direktör Tapani Hellstén
Keva

Förhandlingsdirektör Risto Kangas
FOSU rf

Förhandlingsdirektör Jukka Kauppala
FKT rf

Intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa
Kommunfackets union rf

Direktör Jukka Maarianvaara
KoHo rf

Personalchef Helena Metsälä
Björneborgs stad

Förhandlingschef Anne Miironen
Kommunfackets union rf

Pensionsdirektör Merja Paananen
Keva

Chefsöverläkare Tapio Ropponen
Keva

Intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno
KoHo rf

Arbetsgruppens sekreterare
Direktör för arbetslivstjänster Pauli Forma
Keva

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet ankommer på det ministerium som ansvarar för kommunala ärenden, som är Finansministeriet.

Tillsynen över planeringen av finansieringsverksamheten och över placeringsverksamheten handhas av Finansinspektionen, som lämnar en berättelse till Finansministeriet över tillsynen.

Intern kontroll, riskhantering och intern revision 

Intern kontroll

Med intern kontroll avses alla de verksamhetssätt, system och metoder som Kevas styrelse och ledning tillämpar för att säkerställa att Kevas verksamhet är effektiv, ekonomisk och tillförlitlig samt att målen uppnås.

Den interna kontrollen är en process, med vars hjälp man strävar efter att säkerställa:

  • att uppställda mål uppnås samt en ekonomisk och effektiv användning av resurser
  • den ekonomiska och övriga ledningsinformationens tillförlitlighet och riktighet
  • att lagar, bestämmelser och anvisningar följs samt att förvaltningsorganens beslut, interna planer och förfaringssätt iakttas.  

Riskhantering

Riskhanteringen utgör en central del av Kevas interna kontroll och med den avses identifiering, bedömning, begränsning och övervakning av de risker som förorsakas av verksamheten och som väsentligt är förknippade med den. Riskhanteringen inbegriper även en beredskapsplanering av kritiska funktioner, med vilken man tryggar en fortsatt ostörd verksamhet.

Det grundläggande målet för riskhanteringen är att utveckla Kevas verksamhet och processer samt att stödja uppnåendet av målen, så att de försäkrades och pensionstagarnas rättigheter kan tryggas under alla omständigheter.

Kevas mest centrala risker är förknippade med placeringsverksamheten och de operativa riskerna.

Läs mer om riskhanteringen: Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden

Intern revision  

Kevas interna revision utvärderar Kevas interna kontroll och ger utvecklingsförslag i anslutning till detta. Den interna revisionens verksamhet baserar sig på den verksamhetsplan för intern revision som Kevas styrelse årligen fastställer. Funktionen rapporterar till verkställande direktören och styrelsen.

Compliance-verksamhet på Keva

Det centrala i Compliance-verksamheten är att fungera som ett verktyg för att antecipera inverkan av förändringar i författningar på Kevas verksamhet och för sin del säkerställa att hela organisationen har förutsättningar att iaktta lagar, myndighetsföreskrifter och Kevas interna regelverk.

Compliance-verksamheten har följande uppgifter:

  • anteciperar inverkan av förändringar i författningar
  • främjar iakttagandet av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
  • övervakar att Kevas egna instruktioner, anvisningar och principer iakttas samt rådgivning och anvisningar i anslutning till dem
  • deltar i riskhanteringen och projekt som främjar god förvaltningssed på Keva.

Kevas Compliance Officer ansvarar för att upprätthålla och utveckla Kevas oberoende Compliance-verksamhet. Compliance Officers centrala uppgifter är att stödja styrelsen, ledningen och affärsverksamheten för att säkerställa att förvaltningen är tillförlitlig och att den interna övervakningen fungerar och är tillräcklig. Compliance fungerar underställd verkställande direktören och rapporterar regelbundet till styrelsen.

Det är alltid affärsverksamhetsenheterna och ledningen som ansvarar för att bestämmelserna iakttas. Compliance backar upp affärsverksamheten i detta arbete.

Insiderövervakning

Keva för enligt 29, 30 och 31 § i lagen om Keva ett offentligt register över Kevas insiders och de värdepapper som innehas av dem.

Med insiders avses enligt lagen om kommunala pensioner ordföranden och vice ordföranden för Kevas delegation, ledamöterna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare. Också revisorerna och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av Keva betraktas som insiders.

Insiders är också de anställda hos Keva som har möjlighet att påverka beslut om placering av Kevas tillgångar eller som på annat sätt får tillgång till insiderinformation i sina arbetsuppgifter. Insiders ska utöver sina egna innehav anmäla också sin närmaste krets innehav till insiderregistret.

Kevas insiderregister finns tillgängligt i Euroclears NetSire-tjänst.