Förvaltning och ledning

Bestämmelser om finansieringen och förvaltningen av och tillsynen över Keva finns i lagen om Keva. Bestämmelserna som kompletterar lagen finns i den instruktion som delegationen har godkänt. Verksamhetsstadgan är godkänd av styrelsen och omfattar bestämmelser bland annat om behörighetsfördelning och om rapportering till styrelsen. Bestämmelser om delegationens mötespraxis finns i delegationens arbetsordning.

Delegationen

Kevas högsta beslutande organ är delegationen.

Finansministeriet förordnar medlemmarna i delegationen för en kommunalvalsperiod i sänder. Delegationen har 30 medlemmar, av vilka fyra enligt lagen förordnas på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Den nuvarande delegationens mandatperiod började vid ingången av 2013 och den pågår fram till 31.8.2017. Ordförande för delegationen är Harri Jokiranta från Seinäjoki och viceordförande är Maarit Ojavuo från Kajana.

Medlemmar i Kevas delegation

Ordinarie medlemmar

Personliga suppleanter

Ordförande
Projektchef  
  Harri Jokiranta, Seinäjoki

Specialmedarbetare
  Pilvi Torsti, Helsingfors

Viceordförande
IT specialist
  Maarit Ojavuo, Kajana

Verksamhetsledare;
  PM
  Risto Ervelä, Sagu

Förmögenhetsförvaltare
  Miia Antin, Hattula

Klasslärare 
  Jonna Heikkilä, Nakkila

Informationschef
  Diana Bergroth-Lampinen, Björneborg

Kommunalrådet
  Jukka Nyberg, Kouvola

Kommundirektör
  Christina Båssar, Korsnäs

Regiondirektör
  Christian Sjöstrand, Helsingfors

Politisk sekreterare
  Piia Flink-Liimatainen, Äänekoski

Key Account   Manager
  Tommy Björkskog, Nådendal

Ordförande
  Keijo Houhala, FKT rf

Ordförande
  Leila Lehtomäki, FKT rf

Kommunalrådet
  Riitta Jakara, Orivesi

Jur.stud. 
  Toni Eklund, Åbo

Försäljare,   pensionär 
  Paula Juka, Muhos

Trafikant, företagare
  Jaakko Uuksulainen, Kides

Snickare
  Harri Kerijoki, Heinola

Agrolog
  Maarit Markkula, Kjulo 

Business Analyst
  Niko-Tapani Korte, Kuopio

Företagare
  Sinikka Hälli, Joensuu

Chairman/Senior Partner
  Markku Koski, Sievi

Ledare för missbrukararbete 
  Kirsi Torikka, Nyslott

Överläkare
  Outi Kuismin, Uleåborg

Direktör
  Marja Lähde, Uleåborg

Organisationsdirektör
  Petri Lindroos, FOSU rf

Organisationschef
  Jarmo Niskanen, FOSU rf

Förvaltningsdirektör
  Saku Linnamurto, Nyslott

 
  Pekka Leskinen, Leppävirta

Intressebevakningsdirektör
  Marja Lounasmaa, Kommunfackets union rf

Jurist
  Päivi Ahonen, Kommunfackets union rf

Lektor
  Leo Lähde, Nokia

Konsult
  Teemu Meronen, Helsingfors

Mentalvårdare 
  Juhani Nummentalo, Salo

Senior Advisor  
  Ismo Pöllänen, Imatra

Lektor
  Lauri Nykänen, Torneå

Specialsjukskötare
  Virpi Takalo-Eskola, Oulais

Företagare
  Helena Ojennus, Parkano

Stämningsman
  Simo Riuttamäki, Vittis

Ordförande
  Silja Paavola, KoHo rf

Direktör
  Jukka Maarianvaara, KoHo rf

Transportföretagare
  Markku Pakkanen, Kouvola

Direktör för serviceboende
  Pauliina Takala, Muurame

Barnmorska 
  Terhi Peltokorpi, Helsingfors

Jur.stud.
  Topi Heinänen, Ruokolahti

Inredningsplanerare, företagare
  Ulla Perämäki, Muurame

Psykolog
  Markku Turkia, St:Michel

Företagare
  Antti Rantalainen, Hyvinge

PM
  Arto Ojala, Kemijärvi

Redaktör
  Aki Räisänen, Kajana

Diplomtranslator, tolk
  Maija Jakka, Vichtis

Driftschef
  Jorma Räsänen, Kaavi

Speciallärare 
  Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi

AVK
  Tiina Sarparanta, Kajana

Personalchef
  Salla Rundgren, Vasa

Språklärare
  Pia Sääski, Askola

Handledare vid familjestödcentral
  Jorma Liukkonen, Kouvola

Affärsverksamhetsdirektör
  Elise Tarvainen, Saarijärvi

Biträdande avdelningsskötare
  Aulikki Sihvonen, Kontiolahti

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att allmänt övervaka och leda Kevas verksamhet. Styrelsens uppgift enligt lag är att besluta om den plan som gäller placeringen av pensionsmedel.

Kevas styrelse väljs av delegationen. Styrelsens mandatperiod är tvåårig. Styrelsen har nio medlemmar, varav två enligt lag företräder löntagarorganisationerna inom den kommunala sektorn.

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 1.1.2015 - 31.8.2017.

Medlemmar i Kevas styrelse

Ordinarie medlemmar

Personliga suppleanter

Ordförande
  Borgmästare
  Anna-Kaisa Ikonen, Tammerfors

Direktör
  Saija Äikäs, Esbo

Vice ordförande
  Stadsdirektör
  Kari Nenonen, Vanda

Riksdagsledamot 
  Tarja Filatov, Tavastehus 

Business   Director
  Heini Jalkanen, Nådendal

Ekonomie kandidat
  Juha Kuisma, Lembois

Förhandlingsdirektör   
  Risto Kangas, FOSU rf

Intressebevakningsdirektör   
  Anne Sainila-Vaarno, KoHo rf

Kommunikationskonsult
  Sallamaari Muhonen, Helsingfors

Advokat
  Hannu Kokko, Vanda

Ordförande
  Päivi Niemi-Laine, Kommunfackets union rf

Ordförande
  Rauno Vesivalo, KoHo rf

Riksdagsledamot 
  Markus Lohi, Rovaniemi

Koordinator för främjande av   hälsa och välfärd
  Tuula Partanen, Villmanstrand

Verkställande   direktör
  Harri Virta, Tammela

Fastighetsombudsman 
  Oili Heino, Björneborg

Vicehäradshövding
  Raimo Vistbacka, Alajärvi

Socialsektorhandledare 
  Marke Tuominen, Äänekoski

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet och fungerar som stöd för den verkställande direktören vid ledningen av Keva. Ledningsgruppen bereder de ärenden som går till styrelsen och övriga ärenden som är viktiga med tanke på ledningen och planeringen av verksamheten.

Timo Kietäväinen
verkställande direktör  

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Helsingfors universitet, politices magister 1982
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2016

Tidigare arbetserfarenhet: 1993–2016 Vice verkställande direktör för Kommunförbundet 1992-1993 Verkställande direktör för Suomen Kunnallisliitto 1983-1991 Riksdagsledamot 1982-1983 Planeringssekreterare vid Juva kommun

Förtroendeuppdrag: Innehaft styrelseuppdrag i olika bolag från 1986. Är vice styrelseordförande för FCG Finnish Consulting Group Oy, vice styrelseordförande för Tela och vice styrelseordförande för den ekumeniska ortodoxa kulturcentralen Sofia.

Hobby: Motion, skogsvård och renovering av byggnader

 


 

Tapani Hellstén
vice verkställande direktör
verkställande direktörens I ställföreträdare

 
Födelseår
: 1957
Utbildning: Tammerfors universitet, förvaltningsmagister 1989, Työväen Akatemia 1981 - 1983, student 1981
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2013
 
Tidigare arbetserfarenhet: Tavastehus stad: 2003–2013 stadsdirektör 2001–2002 tf. stadsdirektör 1997–2001 biträdande stadsdirektör Statsrådets kansli 1995–1997 Tavastehus länsstyrelse 1994–1995 Civildepartementet, kommunenheten, Stockholm 1993–1994

Förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem och styrelsens vice ordförande i Kommunfinans, styrelsemedlem i KuntaPro, styrelsemedlem och styrelseordförande i Löntagarstiftelsen, styrelsemedlem och styrelsens vice ordförande i Suomen Kulttuurirahasto, Hämeen rahaston hoitokunta, styrelsemedlem i Jääkiekkosäätiö, ordförande för förvaltningsrådet i Dövas Servicestiftelse.

Hobby: Sommarstugan, renovering av gamla byggnader, matlagning och resor


 

Kimmo Mikander
vice verkställande direktör
verkställande direktörens II ställföreträdare

 
Födelseår
: 1971
Utbildning: Juris kandidat, Ekonomie magister, Lantmäteriingenjör
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 23.3.2015

Tidigare arbetserfarenhet
: 2007-2015 S:t Michel stad: stadsdirektör 2006-2007 S:t Michel stad: stadsadvokat 2001-2005 advokat (i dag Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy)

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Kunnan Taitoa Oy, styrelsemedlem i Taitoa Kuntaperintä Oy.

Hobby: Uthållighetsidrotter och jakt

 

 


Ari Huotari
placeringsdirektör

 
Födelseår
: 1960
Utbildning: Ekonom, ekonomie magister, Helsingfors handelshögskola 1989 Tekn.stud., TKK 1980 Student, Porin Suomalainen Yhteislyseo 1979
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 1994 resp. 2010 Ekonomidirektör 1994 - 1999 Placeringsdirektör 1999-

Tidigare arbetserfarenhet: 1992–1993 Sparbanken i Finland, Nyland: ekonomichef, medlem i ledningsgruppen 1989–1992 Finska Sparbanken i Helsingfors: utvecklingschef, avdelningschef, förvaltningsdirektör, medlem i ledningsgruppen 1988 Tietotehdas Oy: projektchef 1983–1988 Suomen Tietoteekki Oy: planerare, projektchef 1996 - 2001 Kommunernas garanticentral: verkställande direktör (bisyssla)

Förtroendeuppdrag: Varit styrelsemedlem i dotterbolag till Finska Sparbanken i Helsingfors samt i Kommunfinans Abp. Styrelseordförande i Kevas fastighetsbolag sedan 1999. Medlem i direktionen för Kyrkans pensionsfond 2004 - 2014. Medlem i Konstuniversitetets placeringskommitté sedan 2013.

Hobby: Läsning. Resor och nya kulturer. Runt hörnet finns garanterat något nytt och fascinerande!  


Tom Kåla
ekonomidirektör


Födelseår
: 1959
Utbildning: ekon.mag., Helsingfors handelshögskola 1987 Student, Tuureporin lukio, Åbo, 1978.
Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2000 resp. 2010

Tidigare arbetserfarenhet: 1989-1999 Etera; redovisningsekonom, internrevisor, redovisningschef, avdelningschef, medlem i ledningsgruppen 1988-1989 Kansallis-Osake-Pankki: utbildare, planerare, 1987 Helsingfors handelshögskola: planerare

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i flera placeringsfastighetsbolag på 1990-talet, medlem i Kommunfinans Abp:s styrelse 2000

Hobby: Jogging, film, skönlitteratur, särskilt 1960- och 70-talets Jerry Cotton 

 


Paula Sivunen
IT-chef


Födelseår
: 1971
Utbildning: Pol.kand
Börjat på Keva: 1.4.1998
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 1.1.2016

Tidigare arbetserfarenhet: 1993 - 1998 Patientförsäkringscentralen, skadeersättning

Förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem i Arek Ab

Hobby: Jogging, skidåkning, tennis, litteratur och resor

 

 

 


Mika Gylén 
HR-direktör

 

Födelseår: 1971
Utbildning: Juris kandidat, Åbo universitet 1997
Börjat på Keva: 1.10.2016
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 1.1.2017

Tidigare arbetserfarenhet: Skatteförvaltningen, HR, expert- och chefspositioner

Förtroendeuppdrag: -

Hobby: simning, gym, resor, matlagning

 

 

 


Reija Hyvärinen
kommunikationsdirektör

Reija Hyvärinen
Födelseår:
1962
Utbildning: konstmagister 2002, ACC certifierad business coach 2003,
magister i samhällsvetenskaper 1992
Börjat på Keva: 10.2.2017
Börjat i Kevas ledningsgrupp: 10.2.2017

Tidigare arbetserfarenhet:
2011–2017 kommunikationsdirektör Yle
2007–2010 programchef Yle
2002–2007 redaktionschef Yle Uutiset och online Yle
1990–2002 politisk redaktör Yle TV-uutiset
1987–2002 nyhetsredaktör Yle TV-uutiset

Förtroendeuppdrag: ordförande för föreningen Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry

Hobbyer: klassisk musik, litteratur, motionsidrott


Personalens representant
Pasi Lehto
pensionsexpert

 
Födelseår
: 1965
Utbildning: Studentmerkonom (redovisning), Hyvinkään kauppaopisto 1990, Student Pohjoispuiston lukio, Hyvinge 1984 Börjat på Keva och i Kevas ledningsgrupp: 2010 resp. 2016

Tidigare arbetserfarenhet
2010–2010 Mandatum Life: servicechef 2008–2010 Ilmarinen: pensionshandläggare, teamansvarig 2006–2008 Finska Kennelklubben: byråtjänsteman 2002–2006 Radiolinja Oy/Elisa Abp: säljare, gruppledare 2001–2002 Posten Finland Abp: säljare 1996–2001 Luftfartsverket Dutyfree Helsingfors-Vanda: försäljare 1991–1996 Pensions-Varma: pensionsrådgivare, pensionshandläggare 1984–1991 Kommunala pensionsanstalten: pensionshandläggare

Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande för Kuntayhtymäin henkilökunta ry och ledamot i styrelsen för Jytys Helsingfors region 2013, Arbetarskyddskommittémedlem 2014 och Kuntayhtymäin henkilökunta ry:s förtroendeman 2015.

Hobby: Ledd gruppgymnastik (BodyPump, BodyAttack, BodyBalance, crosstraining, tabata), tennis; utöver dessa ser två retrievrar till att aktiviteten hålls uppe.  


 

Ledningsgruppens sekreterare
Markus Mankin

Placeringsdelegationen och Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet

Placeringsdelegationen och Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet är vid sidan om styrelsen och delegationen lagstadgade organ inom Keva.  

Placeringsdelegationen  

Vid Keva finns en placeringsdelegation som stöd för placeringsverksamheten samt för att främja informationen. Placeringsdelegationen är ett rådgivande organ som behandlar riktlinjerna för placeringsverksamheten och dess utveckling.

Placeringsdelegationen är ett lagstadgat organ, vars medlemmar förordnas av Kevas styrelse för dess mandatperiod. Placeringsdelegationen har 10 medlemmar och dessas personliga suppleanter. Löntagarorganisationerna, finansministeriet samt arbets- och näringsministeriet är företrädda i delegationen.

Placeringsdelegationens medlemmar under åren 1.1.2015 - 31.8.2017

Medlemmar

Suppleanter

Ordförande
Ekonomidirektör Seppo Juntti

Förvaltningsdirektör
Jonna Sillman-Sola

Vice ordförande
Överdirektör Terttu Savolainen

Personaldirektör Sinikka Malin

Direktör Ritva Fransman
KoHo rf

Ordförande Tero Ristimäki
FOSU rf

Finansrådet  Tuulia Hakola-Uusitalo finansministeriet

Finansrådet  Tuomo Mäki finansministeriet

Lagstiftningsrådet Marja Isomäki finansministeriet

Regeringsrådet Auli Valli-Lintu finansministeriet

Professor Minna Martikainen

Professor Matti Keloharju

Budgetrådet Jouko Narikka finansministeriet

Biträdande budgetchef Juha Majanen finansministeriet

Regeringsrådet Kari Parkkonen
arbets- och näringsministeriet

Konsultativ tjänsteman Tiina Ingman arbets- och näringsministeriet

Utvecklingsdirektör Mika Periaho Kommunfackets union rf

Ekonomichef Jan Saarinen Kommunfackets union rf

Stadsdirektör Olavi Ruotsalainen

Generalsekreterare Sisko Seppä

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet

Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet har i uppdrag att utveckla åtgärder för att upprätthålla de kommunalt anställdas hälsa och arbetsförmåga. Tonvikten ligger på att förbättra kvaliteten i arbetslivet, upprätthålla och främja arbetsförmågan samt på åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga.

I Kevas instruktion finns bestämmelser om Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet och om dess uppgifter. Styrelsen väljer arbetsgruppen för sin mandatperiod. Av arbetsgruppens 12 medlemmar väljs 6 på förslag av löntagarorganisationerna inom den kommunala sektorn.

Medlemmarna i Arbetsgruppen för utveckling av arbetslivet under åren 1.1.2015 – 31.8.2017

Ordförande Verkställande direktör Aki Lindén
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Beställningsdirektör Kari Hakari
Tammerfors stad

Vice verkställande direktör Tapani Hellstén
Keva

Förhandlingsdirektör Risto Kangas
FOSU rf

Förhandlingsdirektör Jukka Kauppala
FKT rf

Intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa
Kommunfackets union rf

Direktör Jukka Maarianvaara
KoHo rf

Personalchef Helena Metsälä
Björneborgs stad

Förhandlingschef Anne Miironen
Kommunfackets union rf

Pensionsdirektör Merja Paananen
Keva

Chefsöverläkare Tapio Ropponen
Keva

Intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno
KoHo rf

Arbetsgruppens sekreterare
Direktör för arbetslivstjänster Pauli Forma
Keva

Tillsyn

Den allmänna tillsynen över Kevas verksamhet ankommer på det ministerium som ansvarar för kommunala ärenden, som är finansministeriet.

Tillsynen över planeringen av finansieringsverksamheten och över placeringsverksamheten handhas av Finansinspektionen, som lämnar en berättelse till finansministeriet över tillsynen.

Intern övervakning, riskhantering och intern revision 

intern övervakning

Med intern övervakning avses alla de verksamhetssätt, system och metoder, med vars hjälp pensionsanstaltens ledning och styrelse strävar efter att säkerställa en effektiv, ekonomisk och tillförlitlig verksamhet samt att målen uppnås.

Den interna övervakningen är en process, med vars hjälp man strävar efter att säkerställa:

  • att uppställda mål uppnås samt en ekonomisk och effektiv användning av resurser
  • den ekonomiska och övriga ledningsinformationens tillförlitlighet och riktighet
  • att lagar, bestämmelser och anvisningar följs samt att förvaltningsorganens beslut, interna planer och förfaringssätt iakttas.  

Riskhantering

Riskhanteringen utgör en central del av Kevas interna övervakning och med den avses identifiering, bedömning, begränsning och övervakning av de risker som förorsakas av verksamheten och som väsentligt är förknippade med den. Riskhanteringen inbegriper även en beredskapsplanering av kritiska funktioner, med vilken man tryggar en fortsatt ostörd verksamhet.

Det grundläggande målet för riskhanteringen är att utveckla Kevas verksamhet och processer samt att stödja uppnåendet av målen, så att de försäkrades och pensionstagarnas rättigheter kan tryggas under alla omständigheter.

Kevas mest centrala risker är förknippade med placeringsverksamheten och de operativa riskerna.

Läsa mera om riskhanteringen i verksamhetsberättelsen för år 2016 (pdf).

Intern revision  

Kevas internrevision bedömer pensionsanstaltens interna övervakning och ger i anslutning till detta utvecklingsförslag. Internrevisionens verksamhet baserar sig på den verksamhetsplan för internrevision som styrelsen årligen fastställer. Funktionen rapporterar till verkställande direktören och styrelsen.

Compliance-verksamhet på Keva

Det centrala i Compliance-verksamheten är att fungera som ett verktyg för att antecipera inverkan av förändringar i författningar på Kevas verksamhet och för sin del säkerställa att hela organisationen har förutsättningar att iaktta lagar, myndighetsföreskrifter och Kevas interna regelverk.

Compliance-verksamheten har följande uppgifter:

  • anteciperar inverkan av förändringar i författningar
  • främjar iakttagandet av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
  • övervakar att Kevas egna instruktioner, anvisningar och principer iakttas samt rådgivning och anvisningar i anslutning till dem
  • deltar i riskhanteringen och projekt som främjar god förvaltningssed på Keva.

Kevas Compliance Officer ansvarar för att upprätthålla och utveckla Kevas oberoende Compliance-verksamhet. Compliance Officers centrala uppgifter är att stöda styrelsen, ledningen och affärsverksamheten för att säkerställa att förvaltningen är tillförlitlig och att den interna övervakningen fungerar och är tillräcklig. Compliance fungerar underställd verkställande direktören och rapporterar regelbundet till styrelsen.

Det är alltid affärsverksamhetsenheterna och ledningen som ansvarar för att bestämmelserna iakttas. Compliance backar upp affärsverksamheten i detta arbete.

Insiderövervakning

Keva för ett offentligt register enligt bestämmelserna i lagen om kommunala pensioner (165 a–165 d §) över Kevas insiders och de värdepapper som innehas av dem.

Med insiders avses enligt lagen om kommunala pensioner ordföranden och vice ordföranden för Kevas delegation, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare. Också revisorerna och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av Keva betraktas som insiders.

Insiders är också de anställda hos Keva som har möjlighet att påverka beslut om placering av Kevas tillgångar eller som på annat sätt får tillgång till insiderinformation i sina arbetsuppgifter. Insiders ska utöver sina egna innehav anmäla också sin närmaste krets innehav till insiderregistret.

Kevas insiderregister finns tillgängligt i Euroclears NetSire-tjänst.