Kevas sakkunnigläkare

På Keva arbetar en chefsöverläkare och sakkunnigläkare, som representerar de centrala medicinska specialiteterna.

Enheten för försäkringsmedicin och rehabilitering

 • Kirsi Karvala, chefsöverläkare
 • Sari Anthoni, sakkunnigläkare
 • Helena Ervasti, sakkunnigläkare
 • Sirkku Forsman, sakkunnigläkare
 • Helena Galkin-Jokinen, sakkunnigläkare
 • Timo Hannu, sakkunnigläkare
 • Susanne Heikinheimo, sakkunnigläkare
 • Timo Honkanen, sakkunnigläkare
 • Olli Häppölä, sakkunnigläkare
 • Tiina Kaarne, sakkunnigläkare
 • Matti Karjalainen, sakkunnigläkare
 • Kimmo Kuoppasalmi, sakkunnigläkare
 • Anne Lilja, sakkunnigläkare
 • Pekka Tani, sakkunnigläkare
 • Saija Turtiainen, sakkunnigläkare
 • Markku Vanhanen, sakkunnigläkare
 • Kati Vesterinen, sakkunnigläkare
 • Kimmo Vihtonen, sakkunnigläkare

   

Keva har redan tidigare på begäran berättat för den som fått beslut om invalidpension namnet och specialistområdet för den sakkunnigläkare som gjort bedömningen. Alla pensionssökande och pensionstagare har rätt att också granska övriga handläggningsuppgifter om sig själva.