Kevas sakkunnigläkare

På Keva arbetar en chefsöverläkare och sakkunnigläkare, som representerar de centrala medicinska specialiteterna.

Enheten för försäkringsmedicin och rehabilitering

 • Tuula Metsä, chefsöverläkare
 • Saija Turtiainen, ledande sakkunnigläkare
 • Sari Anthoni, sakkunnigläkare
 • Sirkku Forsman, sakkunnigläkare
 • Helena Galkin-Jokinen, sakkunnigläkare
 • Timo Hannu, sakkunnigläkare
 • Timo Honkanen, sakkunnigläkare
 • Matti Karjalainen, sakkunnigläkare
 • Helena Kastarinen, sakkunnigläkare
 • Nina Kemppainen, sakkunnigläkare
 • Anne Lilja, sakkunnigläkare
 • Jyrki Riihijärvi, sakkunnigläkare
 • Katja Ryynänen, sakkunnigläkare
 • Katja Salmela, sakkunnigläkare
 • Pekka Tani, sakkunnigläkare
 • Kati Vesterinen, sakkunnigläkare

Keva har redan tidigare på begäran berättat för den som fått beslut om invalidpension namnet och specialistområdet för den sakkunnigläkare som gjort bedömningen. Alla pensionssökande och pensionstagare har rätt att också granska övriga handläggningsuppgifter om sig själva.