Privatkundens tjänster

Läs om pensioner och rehabiliteringsmöjligheter. Ansökan om pension och pensionsärenden kan du sköta enkelt på nätet.

Min pension

Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om pensionsalternativ, pensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

När du funderar på att gå i pension

Det lönar sig att förbereda sig i god tid inför pensionen som medför en stor förändring. Den påverkar såväl din vardag som din ekonomi. Konkreta anvisningar och tips för pensioneringen finns på sidan Mot ett nytt livsskede.

Tjänsten Min pension

Kolla ditt pensionsutdrag. Beräkna ditt pensionsbelopp. Sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering. Titta på betalningsuppgifter om din pension. Höj din skatteprocent. Beställ aviseringar om nya beslut och dokument.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, inkomstgränser, pensionernas utbetalningsdagar och arbetspensionskortet.

Följande pensionsutbetalningsdag

Kommunsektorn och välfärdsområden

Fre. 2 augusti

FPA:s personal, kyrkan och Finlands Bank

Tors. 1 augusti

Staten

Fre. 19 juli

Arbete under tid med pension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år.

Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan blir nedsatt och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

Yrkesinriktad rehabilitering

Har du svårt att klara av dina arbetsuppgifter på grund av ditt hälsotillstånd? Ska du återgå till arbetet efter en lång sjukskrivning? Yrkesinriktad rehabilitering kan vara ett alternativ för dig.

Information om rehabilitering på lätt svenska

En långvarig sjukdom eller skada kan leda till att du inte klarar av ditt nuvarande arbete. Då gäller det att hitta ett arbete som bättre passar din hälsa. Du kan få hjälp av yrkesinriktad rehabilitering. Läs på vår sida på lätt svenska hur du kan komma till yrkesinriktad rehabilitering.