Privatkundens tjänster

Läs information om pensioner och rehabilitering och sköt dina pensionsärenden - enkelt på webben.

Dina pensionsuppgifter

Keva betjänar och hjälper

Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om pensionsalternativ, pensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

Tjänsten Dina pensionsuppgifter

Du kan söka pension, kolla och komplettera ditt pensionsutdrag och beräkna pensionsuppskattningar med pensionskalkylatorerna - allt bekvämt på nätet.

Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan minskar och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionsbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

Arbete under tid med pension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år.