Privatkundens tjänster

Läs information om pensioner och rehabilitering och sköt dina pensionsärenden - enkelt på webben.

Min pension

Information om pensioner

När kan man gå i pension och hur ansöker man om pension? Information om pensionsalternativ, pensionens belopp och pensionsskyddet i förändringssituationer.

Mot ett nytt livsskede

Det är bra att förbereda sig på ålderspensioneringen i god tid eftersom den är en stor förändring som också påverkar din ekonomi. Det lönar sig att följa upp hur pensionen intjänas redan före pensionsåldern och räkna ut den framtida pensionens belopp med pensionskalkylatorer.

Tjänsten Min pension

Kolla ditt pensionsutdrag. Beräkna ditt pensionsbelopp. Sök pension eller yrkesinriktad rehabilitering. Titta på betalningsuppgifter om din pension. Höj din skatteprocent. Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar.

Nedsatt arbetsförmåga

Om arbetsförmågan blir nedsatt och gör det svårt att klara av arbetet, är det viktigt att du tar tag i saken så tidigt som möjligt.

Pensionstagare

Information om arbete under tiden med pension, pensionernas utbetalningsdagar, beskattning och arbetspensionskortet.

Arbete under tid med pension

Då du är ålderspensionerad kan du arbeta så mycket du vill. Samtidigt tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år.