Kostnaderna för arbetsoförmåga

Kostnaderna för arbetsoförmåga uppgår enbart i kommunerna till ca två miljarder euro per år. Men man kan påverka kostnaderna för arbetsoförmåga.

Som Kevas kund får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och hur du kan hålla kostnaderna för arbetsoförmåga i schack med hjälp av arbetsmiljöledning.

Webbtjänsten Nyckeluppgifter – hjälp med hantering av kostnaderna för arbetsoförmåga

Webbtjänsten Nyckeluppgifter är ett verktyg som hjälper dig att identifiera kostnaderna för arbetsoförmåga i din organisation. Du får närmare information om själva kostnaderna samt om de fenomen som orsakar dem. Du kommer till tjänsten genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

  • Läs mer: tjänsten Nyckeluppgifter
  • Du får mer information av din kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning 020 614 2438.