Användningsvillkor för Kevas Internettjänst 

Tjänstens syfte och ansvarsbegränsning

Kevas Internettjänst (längre fram Tjänsten) syftar till att förbättra tillgången på uppgifter och tjänster som gäller Kommunernas pensionsförsäkring. Informationen i Tjänsten är av allmän karaktär och den går inte nödvändigtvis att tillämpa på alla enskilda fall.

Keva försöker omsorgsfullt se till att Tjänstens innehåll är korrekt och aktuellt, att Tjänstens verksamhet är felfri och kontinuerlig samt att Tjänsten uppfyller rimliga datasäkerhetskrav.

Keva svarar dock inte för några som helst direkta eller indirekta kostnader eller skador som användaren eventuellt förorsakas av användningen av Tjänsten eller av att den inte fungerar.

Om det finns skillnader mellan informationen i Tjänsten och den information som Keva skickat till medlemssamfunden i form av tjänstebrev eller annat officiellt material, ska den officiellt publicerade formen alltid följas.

I Tjänsten ingår länkar till tredje instansers sidor som är avsedda som hjälpmedel för användaren. Keva strävar efter att se till att länkarna fungerar, men svarar inte för de länkade sidornas innehåll eller verksamhet.

Det är möjligt för användaren att via Tjänsten skicka meddelanden till Keva. Användaren ansvarar för att meddelandet kommer fram och att uppgifterna är korrekta.

Användningen av den service till arbetsgivarna som Keva erbjuder (webbtjänst för arbetsgivare) berörs förutom av dessa användningsvillkor även av användningsanvisningarna för webbtjänst för arbetsgivare.

Upphovsrätt

Äganderätten, upphovsrätten och alla övriga immateriella rättigheter till Tjänsten tillhör Keva eller andra informationslämnare. Även delvis publicering, överföring, kopiering, användning eller annan form av utnyttjande av materialet i Tjänsten är förbjuden utan Kevas på förhand givna skriftliga samtycke.

Användarna kan dock spara sidorna på sina datorer och skriva ut dem för en privatpersons eget personliga bruk. Uppgifterna på sidorna får dessutom lånas i enlighet med lagen om upphovsrätt. Då uppgifterna lånas ska källan alltid anges.

Ändringar

Keva har rätt att när som helst utan förhandsmeddelande ändra Tjänstens innehåll och användningsvillkor, tillgången till Tjänsten samt de krav som ställs på den apparatur och de program som behövs för användningen av Tjänsten och dra in någon service eller hindra användaren att använda sidorna.

Behandling av personuppgifter

Ingen registrering förutsätts för att bläddra i sidorna och Keva samlar heller inte in användarnas personuppgifter, frånsett nedan nämnda undantag.

När pensionskalkylator- och registerutdragstjänsterna används styrs användaren till identifiering på Suomi.fi-identifieringstjänsten. Via tjänsten förmedlas för varje identifierad användare namn, personbeteckning och gatuadress till Keva. Personbeteckningen sparas i logguppgifterna för en eventuell felutredning. Logguppgifterna bevaras i tjänsten en begränsad tid.

I en del av de blanketter som via Tjänsten skickas till Keva ombeds användaren att meddela sina personuppgifter. Sändningen av dessa blanketter har sekretessbelagts med användning av SSL-protokoll. Sändningen av övriga blanketter liksom att skicka e-post till de e-postadresser som anges i Tjänsten är oskyddad, så därför ska man inte sända personbeteckningar, kontonummer, löneuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter på dessa adresser.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter hos Keva och om det register över behandling som EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter finns i Tjänsten i punkten Integritetsskydd.

Kakor

Kevas webbplats använder kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på din enhet. Tekniska kakor används för att webbplatsen ska fungera korrekt. Keva använder programmen Snoobi och React and Share för spårning av besökare som lagrar följande information:

  • information om den använda sidan
  • antalet sidladdningar
  • tid tillbringad på sidan
  • webbläsare och operativsystem
  • kanaler till trafik till webbtjänsten
  • antal klick för att reagera och dela

Programvaran för spårning av besökare samlar in och analyserar statistik om användningen av webbplatsen för att förbättra och inrikta tjänsten. Endast Keva använder uppgifterna och de lämnas inte till tredje parter.

Datainsamlingen och analysen utförs på ett sådant sätt att användaren inte kan identifieras personligen. Dessutom kommer informationen inte att kopplas till inloggningsuppgifter eller annan information som identifierar användaren och som Keva eventuellt behandlar i andra sammanhang.

Då du accepterar kakorna samlas de in i en månads tid. Därefter visas meddelandet om att acceptera kakor på nytt på webbplatsen. Om du rensar kakorna i webbläsaren försvinner uppgiften från webbläsaren och du måste acceptera kakorna på nytt.

Tillgänglighetsutlåtande

De digitala tjänster Keva tillhandahåller omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (Finlex.fi) (tillgänglighetslagen) i vilken det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtande