Vad händer med pensionsavgifter?

För att man ska få en rätt bild av avgiftsnivån lönar det sig att tillsammans med Kevas experter omsorgsfullt gå igenom strukturen på pensionsavgifterna innan man väljer arbetspensionsförsäkrare.

Läs mer: Pensionsavgifter för en ny arbetsgivare

Grundande eller avslutande av en för flera kommuner gemensam funktion

Pensionsutgiftsbaserad avgift

Medlemssamfunden betalar pensionsutgiftsbaserad avgift på basis av mängden löpande pensioner som intjänats av arbete i anställning hos dem före 2005. För den gemensamma verksamhetens del som börjat efter 2005 uppstår alltså ingen pensionsutgiftsbaserad avgift. Varje kommun som är med i den gemensamma verksamheten betalar den pensionsutgiftsbaserade avgift som föranleds av den egna verksamheten och denna kostnad ska inte beaktas t.ex. i priset för tjänsten.

Om den gemensamma verksamheten har börjat före 2005 kan det uppstå pensionsutgiftsbaserad avgift och den hänför sig till den kommun som producerat tjänsten. Om en sådan verksamhet som har börjat före 2005 avslutas är det bra att avtala om en delning av den eventuella pensionsutgiftsbaserade avgiften för att betalningen av den inte i sin helhet ska riktas till den organisation som organiserat tjänsten.

Hur upplösning av ett medlemssamfund inverkar på pensionsavgifterna  

Av Kevas medlemssamfund kan samkommuner, aktiebolag, stiftelser eller föreningar upplösas. Medlemssamfunden åsamkas pensionsutgifter också efter upplösningen:

  • Pensionsutgiftsbaserad avgift som har uppkommit av arbete som utförts i medlemssamfundet före 2005

De pensionsutgiftsbaserade avgifterna för ett medlemssamfund som upphört hänförs till de ännu ikraftvarande ägarmedlemssamfund som då var i kraft.