Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension.

Detta är Keva

Verksamhetsberättelsen och bokslutet 2017 har utkommit

Kevas delegation har godkänt verksamhetsberättelsen och bokslutet 2017. I verksamhetsberättelsen ingår bland annat en översikt över de ändringar i den operativa miljön som vård- och landskapsreformen för med sig.