Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension.

Detta är Keva

Keva förnyas - profil och logotyp ändras också

Keva förnyade sin framtoning och logotyp från början av 2017. Bakgrunden till förändringen ligger i de stora förändringar som Keva genomgår. Därtill utvecklar vi starkt bland annat våra digitala tjänster och kundrelationsprocesser. Förnyandet av logotypen beskriver fint det förnyade Keva. Kevas nya slogan är ”Pensionsproffs för den offentliga sektorn”.