Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension.

Om Keva

Ansvarsfullhet stärker Kevas konkurrenskraft

Den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva har offentliggjort sin första ansvarsrapport i dag. Enligt rapporten utgör Kevas grunduppgifter – tryggande av kontinuerlig utkomst och finansieringen av pensionssystemet på lång sikt – utgångspunkten för hela verksamheten och ansvarsfullheten.

Resultatinformation

Kevas verksamhetsberättelser, bokslut och resultatmeddelanden.

För media och intressenter

Har du några frågor, vill du veta något om Keva? Ta kontakt - vi berättar gärna mer.

Finansieringen av pensionerna

Pensionerna finansieras med pensionsavgifter och avkastningen av placeringsverksamheten.

Bostäder och lokaler

Keva hyr ut högklassiga bostäder och lokaler: kontor, bostäder, affärslokaler, köpcentra och hotell. Objekten är främst belägna i huvudstadsregionen och i tillväxtcentra.

Arbetsplatser

Keva erbjuder förutom ett intressant arbete dessutom konkurrenskraftig lön och goda anställningsförmåner. Vi rekryterar människor som vill utvecklas i sitt arbete och vi ger också vårt fulla stöd för utvecklingen i arbetet samt sköter om våra anställdas välbefinnande.

Hållbarhet

Vi bär ansvar för våra kunder, placeringsverksamheten och vår personal samt för vårt verksamhetssätt.