Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension.

Om Keva

Ansvarsfullhet stärker Kevas konkurrenskraft

Den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva har offentliggjort sin första ansvarsrapport i dag. Enligt rapporten utgör Kevas grunduppgifter – tryggande av kontinuerlig utkomst och finansieringen av pensionssystemet på lång sikt – utgångspunkten för hela verksamheten och ansvarsfullheten.