Pensionsproffs för den offentliga sektorn

Vi sörjer för att arbetstagarna i den offentliga sektorn får sin intjänade pension.

Detta är Keva

Samuli Salanterä ska reda ut produktionen av den offentliga sektorns företagshälsovårdstjänster

Keva har utsett EM Samuli Salanterä till ett fyra månaders projekt för att reda ut möjligheten att producera den offentliga sektorns företagshälsovårdstjänster på ett nytt sätt.