Budgetering av pensionsavgifter

Uppskattningarna i anvisningen för budgetering av pensionsavgifterna för 2022 kommer att basera sig på Pensionsskyddscentralens prognos om ArPL-avgiftens utveckling. Pensionsskyddscentralen kommer att ge sin nyaste uppskattning i början av juni 2021, uppskattningsvis vecka 22. Vi publicerar närmare anvisningar på denna sida efter det.

De arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningarna för den lönebaserade avgiften publicerar vi i webbtjänsten för arbetsgivare i juni.

Utredning om nivån för pensionsavgifterna i Kevas medlemssamfund (pdf, endast på finska)

Betalningsandel för ekonomiskt stöd 

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2020 understiga 0,035 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart under avgiften för grupplivförsäkring.

Kostnaderna förväntas vara i stort sett på samma nivå också 2021.